ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 27.05.2022 10:32 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
Мадаинят тарах Тыл (Киргизия)

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="madainyat-tarax"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
06:29 Айтматов жана көрүүчү
07:05 Жуңгөгө сапар
07:35 Самые красивые уголки планеты. Италия
08:31 Салт Санат. Манасчы деген ким?
09:00 Кош-Ой
10:00 Дениз бойлой жорткон ала дөбөт
11:30 х/ф Засада
13:00 КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
14:00 Кыз-жигит сармерден
17:00 Улутман. КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
17:45 Альтернатива
18:05 Кылым күүлөрү
18:15 Кыргыз ааламы
19:05 Чыгармачылык кече. КР эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун автордук кечеси
20:08 х/ф Көчө
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
06:29 Айтматов жана көрүүчү
07:05 Жуңгөгө сапар
07:35 Самые красивые уголки планеты. Италия
08:31 Салт Санат. Манасчы деген ким?
09:00 Кош-Ой
10:00 Дениз бойлой жорткон ала дөбөт
11:30 х/ф Засада
13:00 КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
14:00 Кыз-жигит сармерден
17:00 Улутман. КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
17:45 Альтернатива
18:05 Кылым күүлөрү
18:15 Кыргыз ааламы
19:05 Чыгармачылык кече. КР эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун автордук кечеси
20:08 х/ф Көчө
20:31 х/ф Засада
20:40 х/ф Материнское поле
20:56 х/ф Ак Мөөр
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
05:01 Көөнөрбөс казына. Т. Асаналиев
07:00 Жуңгөгө сапар
07:45 Бейне. КР эл жазуучусу Т.Сыдыкбеков
08:45 Даректүү тасма
09:00 Арноо концерти
10:00 Мифы эволюции: Живые воды
11:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
12:30 Жүрөк күүлөрү
12:55 Лучшая музыка из лучших фильмов
13:55 Курманжан датка
15:31 Талант сыры. КР Баатыры С.Жусуев
16:00 Улуу көч
17:00 Арноо концерти
18:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
19:30 Махабат аралы. К.Бобулов
20:07 Дебют
20:29 Маанай
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Эскерүү. КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
07:00 Жуңгөгө сапар
07:45 Бейне. КР эл жазуучусу Т.Сыдыкбеков
08:45 Даректүү тасма
09:00 Арноо концерти
10:00 Мифы эволюции: Живые воды
11:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
12:30 Жүрөк күүлөрү
12:55 Лучшая музыка из лучших фильмов
13:55 Курманжан датка
15:31 Талант сыры. КР Баатыры С.Жусуев
16:00 Улуу көч
17:00 Арноо концерти
18:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
19:30 Махабат аралы. К.Бобулов
20:07 Дебют
20:29 Маанай
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Эскерүү. КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
07:00 Жуңгөгө сапар
07:45 Бейне. КР эл жазуучусу Т.Сыдыкбеков
08:45 Даректүү тасма
09:00 Арноо концерти
10:00 Мифы эволюции: Живые воды
11:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
12:30 Жүрөк күүлөрү
12:55 Лучшая музыка из лучших фильмов
13:55 Курманжан датка
15:31 Талант сыры. КР Баатыры С.Жусуев
16:00 Улуу көч
17:00 Арноо концерти
18:00 Сооронбай Жусуевдин ыр доору. КР Баатыры С.Жусуевди эскерүү
19:30 Махабат аралы. К.Бобулов
20:07 Дебют
20:29 Маанай
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Эскерүү. КР Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата
05:01 Чыгармачылык кече. М.Аликеевдин чыгармачылыгына 25 жыл
06:23 Мурас
07:00 Жуңгөгө сапар
07:30 Центральная Азия. Дух дикой природы. Сказания ветра, песнь земли
08:23 Немеркнувшая звезда кыргызского балета
09:06 Дүйнөлүк музыка
09:11 х/ф Опасный элемент
11:00 LIVE! PROосознание
12:05 Дүйнөлүк классика. «Itunes Festival» Л. Эйнауди
14:03 VII фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»
15:34 «Линия жизни» Народная артистка КР А.Бекбаева
16:00 PROосознание
17:00 Бейне. «Маэстро» С.Акматалиев
18:50 Концерт. «Дил муза» Y.Абдышева
19:57 х/ф Анна жана король
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
05:01 Чыгармачылык кече. М.Аликеевдин чыгармачылыгына 25 жыл
07:00 Жуңгөгө сапар
07:30 Центральная Азия. Дух дикой природы
08:25 Концерт. «Дил муза» Y.Абдышева
09:32 х/ф Анна жана король
11:54 Алдар көсө
13:40 Даректүү тасма
13:55 Өмүр менен өлүмдүн «жарк» дей түшкөн учкундары
16:00 Аруузат
16:40 Бизди көрөт биз көрбөгөн кылымдар. Азиз Батыров
18:00 Кош-Ой
19:00 Симфоническое кино
20:00 х/ф Принцесса Монако
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
04:57 15 лет ансамблю русской песни «Сувенир»
07:00 Жуңгөгө сапар
07:30 Центральная Азия. Дух дикой природы
08:25 Концерт. «Дил муза» Y.Абдышева
09:32 х/ф Анна жана король
11:54 Алдар көсө
13:40 Даректүү тасма
13:55 Өмүр менен өлүмдүн «жарк» дей түшкөн учкундары
16:00 Аруузат
16:40 Бизди көрөт биз көрбөгөн кылымдар. Азиз Батыров
18:00 Кош-Ой
19:00 Симфоническое кино
20:00 х/ф Принцесса Монако
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
04:57 15 лет ансамблю русской песни «Сувенир»
07:00 Жуңгөгө сапар
07:30 Центральная Азия. Дух дикой природы
08:25 Концерт. «Дил муза» Y.Абдышева
09:32 х/ф Анна жана король
11:54 Алдар көсө
13:40 Даректүү тасма
13:55 Өмүр менен өлүмдүн «жарк» дей түшкөн учкундары
16:00 Аруузат
16:40 Бизди көрөт биз көрбөгөн кылымдар. Азиз Батыров
18:00 Кош-Ой
19:00 Симфоническое кино
20:00 х/ф Принцесса Монако
20:22 х/ф Опасный элемент
20:25 х/ф Делбирим
20:29 Маанай
20:31 х/ф Засада
20:40 х/ф Материнское поле
20:56 х/ф Ак Мөөр
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Акындардын айтышы
04:57 15 лет ансамблю русской песни «Сувенир»
07:00 Жуңгөгө сапар
07:49 Акындар ырларында апалар
10:15 Арноо концерти
11:15 Улуу көч
12:19 х/ф Лестница в доме с лифтом
12:45 Көчмөн эне
13:05 Кызыл туу кыргыз кыздары!
13:45 Слово о кыргызской женщине
14:14 Баталуу баатыр энелер
16:13 LIVE! Энелер - өмүр булагы. Энелер күнүнө карата
17:00 Арноо концерти
18:20 Дебют
18:42 Салт Санат. Салттар жанданганда
19:17 Бар болгула ак элечек апалар. Энелер күнүнө карата
20:34 Ажарлуу апа. Энелер күнүнө карата
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Айкөл баяны
04:30 Концерт. «Энелерге таазим» Н.Турсунбаев
07:00 Жуңгөгө сапар
07:49 Акындар ырларында апалар
10:15 Арноо концерти
11:15 Улуу көч
12:19 х/ф Лестница в доме с лифтом
12:45 Көчмөн эне
13:05 Кызыл туу кыргыз кыздары!
13:45 Слово о кыргызской женщине
14:14 Баталуу баатыр энелер
16:13 LIVE! Энелер - өмүр булагы. Энелер күнүнө карата
17:00 Арноо концерти
18:20 Дебют
18:42 Салт Санат. Салттар жанданганда
19:17 Бар болгула ак элечек апалар. Энелер күнүнө карата
20:34 Ажарлуу апа. Энелер күнүнө карата
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
04:00 Айкөл баяны
04:30 Концерт. «Энелерге таазим» Н.Турсунбаев
07:00 Жуңгөгө сапар
познавательное
07:49 Акындар ырларында апалар
познавательное
10:15 Арноо концерти
Aудиториянын талабы боюнча концерт атактуу ырчылар менен жасаган жакшы көргөн ыр турат. музыка
11:15 Улуу көч
досуг, хобби
12:19 х/ф Лестница в доме с лифтом
В ролях: Сабира Кумушалиева, Дооронбек Садырбаев. СССР, 1984 г, комедия, фильмы
12:45 Көчмөн эне
Энелер тууралуу. познавательное
13:05 Кызыл туу кыргыз кыздары!
музыка
13:45 Слово о кыргызской женщине
документальные
14:14 Баталуу баатыр энелер
познавательное
16:13 LIVE! Энелер - өмүр булагы. Энелер күнүнө карата
досуг, хобби
17:00 Арноо концерти
Aудиториянын талабы боюнча концерт атактуу ырчылар менен жасаган жакшы көргөн ыр турат. музыка
18:20 Дебют
Передача о жизни Краснодарского государственного института культуры и искусств, студенческих мероприятиях, акциях, событиях. Россия, тв-шоу
18:42 Салт Санат. Салттар жанданганда
познавательное
19:17 Бар болгула ак элечек апалар. Энелер күнүнө карата
досуг, хобби
20:34 Ажарлуу апа. Энелер күнүнө карата
тв-шоу
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Эфирде - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни. музыка
04:00 Айкөл баяны
музыка
04:30 Концерт. «Энелерге таазим» Н.Турсунбаев
Казахстан, музыка, досуг, хобби
07:00 Жуңгөгө сапар
познавательное
07:30 Гасырдан да узак
Казакстан Республикасынын Нур-Султан жаштар театры. спектакль
09:16 Роза Рымбаева ырдайт
музыка
11:00 LIVE! PROосознание
познавательное
12:05 Кызыл орамалды шынарым
К.Куанышбаев атындагы Мамлекеттик академиялык казак драма театры. драма, спектакль
13:33 Ролики Улуттук аспаптар
познавательное
13:40 Айтыш. Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз айтышы 1-бөлүк
музыка, досуг, хобби
17:27 Доор кезген радио добушу. Кыргыз Радиосунун 90 жылдыгына карата: 3-көрсөтүү
познавательное
17:45 Шаханов менен жолугушуу
досуг, хобби
18:25 Кыз-жигит сармерден. Кыргызстан - Казакстан 1-бөлүк
Кыргыз элинин көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз оюндагы Сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын жандуу үнү менен аткарылган ыр-күү, бий, оюндарынын чордону дал ушул Сармерден көрсөтүүсү. музыка, досуг, хобби
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Эфирде - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни. музыка
04:00 Маанай
досуг, хобби
04:40 Айтыш. «Төгөйүн ырды калкыма» Ж.Жабаевдин 175 жылдыгына карата
музыка, досуг, хобби
07:00 Жуңгөгө сапар
познавательное
07:30 Гасырдан да узак
Казакстан Республикасынын Нур-Султан жаштар театры. спектакль
09:16 Роза Рымбаева ырдайт
музыка
11:00 LIVE! PROосознание
познавательное
12:05 Кызыл орамалды шынарым
К.Куанышбаев атындагы Мамлекеттик академиялык казак драма театры. драма, спектакль
13:33 Ролики Улуттук аспаптар
познавательное
13:40 Айтыш. Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз айтышы 1-бөлүк
музыка, досуг, хобби
17:27 Доор кезген радио добушу. Кыргыз Радиосунун 90 жылдыгына карата: 3-көрсөтүү
познавательное
17:45 Шаханов менен жолугушуу
досуг, хобби
18:25 Кыз-жигит сармерден. Кыргызстан - Казакстан 1-бөлүк
Кыргыз элинин көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз оюндагы Сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын жандуу үнү менен аткарылган ыр-күү, бий, оюндарынын чордону дал ушул Сармерден көрсөтүүсү. музыка, досуг, хобби
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Эфирде - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни. музыка
04:00 Маанай
досуг, хобби
04:40 Айтыш. «Төгөйүн ырды калкыма» Ж.Жабаевдин 175 жылдыгына карата
музыка, досуг, хобби
07:00 Жуңгөгө сапар
познавательное
07:30 Гасырдан да узак
Казакстан Республикасынын Нур-Султан жаштар театры. спектакль
09:16 Роза Рымбаева ырдайт
музыка
11:00 LIVE! PROосознание
познавательное
12:05 Кызыл орамалды шынарым
К.Куанышбаев атындагы Мамлекеттик академиялык казак драма театры. драма, спектакль
13:33 Ролики Улуттук аспаптар
познавательное
13:40 Айтыш. Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз айтышы 1-бөлүк
музыка, досуг, хобби
17:27 Доор кезген радио добушу. Кыргыз Радиосунун 90 жылдыгына карата: 3-көрсөтүү
познавательное
17:45 Шаханов менен жолугушуу
досуг, хобби
18:25 Кыз-жигит сармерден. Кыргызстан - Казакстан 1-бөлүк
Кыргыз элинин көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз оюндагы Сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын жандуу үнү менен аткарылган ыр-күү, бий, оюндарынын чордону дал ушул Сармерден көрсөтүүсү. музыка, досуг, хобби
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Эфирде - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни. музыка
04:00 Маанай
досуг, хобби
04:40 Айтыш. «Төгөйүн ырды калкыма» Ж.Жабаевдин 175 жылдыгына карата
музыка, досуг, хобби
07:00 Жуңгөгө сапар
познавательное
07:30 Гасырдан да узак
Казакстан Республикасынын Нур-Султан жаштар театры. спектакль
09:16 Роза Рымбаева ырдайт
музыка
11:00 LIVE! PROосознание
познавательное
12:05 Кызыл орамалды шынарым
К.Куанышбаев атындагы Мамлекеттик академиялык казак драма театры. драма, спектакль
13:33 Ролики Улуттук аспаптар
познавательное
13:40 Айтыш. Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз айтышы 1-бөлүк
музыка, досуг, хобби
17:27 Доор кезген радио добушу. Кыргыз Радиосунун 90 жылдыгына карата: 3-көрсөтүү
познавательное
17:45 Шаханов менен жолугушуу
досуг, хобби
18:25 Кыз-жигит сармерден. Кыргызстан - Казакстан 1-бөлүк
Кыргыз элинин көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз оюндагы Сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын жандуу үнү менен аткарылган ыр-күү, бий, оюндарынын чордону дал ушул Сармерден көрсөтүүсү. музыка, досуг, хобби
20:14 х/ф Фантомас
Неуловимый Фантомас скрывает свое лицо под темно-зеленой маской и умело принимает облик других людей для осуществления преступных планов. Поймать грабителя долгие годы мечтает комиссар полиции Жюв, о чем он с уверенностью заявляет по телевидению. Жюв расставляет искусные сети для Фантомаса, устраивая выставку драгоценностей, куда преступник является под видом журналиста Фандора. Незадолго до этого юноша опубликовал в своей газете выдуманное интервью с Фантомасом, но ловкий преступник выкрал Фандора и сообщил: отныне он будет совершать преступления от его имени. Так оно и случилось. Несмотря на то, что комиссар Жюв знал, в каком облике явится Фантомас на этот раз, хитрый преступник в маске снова избежал встречи с полицией… Реж.: Андре Юнебель. В ролях: Жан Маре, Луи де Фюнес, Милен Демонжо, Жак Динам, Робер Дальбан, Мари-Элен Арно, Анн-Мари Пейссон, Кристиан Тома, Андре Таинси, Мишель Дюпле. Италия, Франция, 1964 г, комедия, криминал, приключения
20:34 Ажарлуу апа. Энелер күнүнө карата
тв-шоу
03:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Эфирде - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни. музыка
04:00 Маанай
досуг, хобби
04:40 Айтыш. «Төгөйүн ырды калкыма» Ж.Жабаевдин 175 жылдыгына карата
музыка, досуг, хобби
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика