ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 19.05.2022 09:37 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
LRT Televizija

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="lrt-tv"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
00:05 Komisaras Reksas E6
01:00 LRT radijo žinios E505
01:05 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E30
02:00 LRT radijo žinios E506
02:05 (Pra)rasta karta E9
03:00 LRT radijo žinios E507
03:05 Kas ir kodėl? E179
03:35 Dviračio žinios E170
04:05 Klauskite daktaro E33
05:00 LRT radijo žinios E508
05:00 LRT radijo žinios E508
05:00 LRT radijo žinios E508
05:05 Vizionieriai E4
05:05 Vizionieriai E4
05:05 Vizionieriai E4
05:15 Ponių rojus E144
05:15 Ponių rojus E144
05:15 Ponių rojus E144
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E89
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E89
06:37 Labas rytas, Lietuva E89
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E87
07:10 Labas rytas, Lietuva E89
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E87
07:40 Labas rytas, Lietuva E89
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E89
08:07 Labas rytas, Lietuva E89
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E87
08:40 Labas rytas, Lietuva E89
08:55 Detektyvas Monkas 3 E7
09:40 Komisaras Reksas E7
10:30 Servir y proteger E421
11:30 Kas ir kodėl? E175
12:00 Pusryčiai pas kaimyną E10
12:30 Širdyje lietuvis E35
13:30 Euromaxx E17
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E87
14:20 Laba diena, Lietuva E87
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E87
15:15 Laba diena, Lietuva E87
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E87
16:30 Pagalbos šauksmas E1
17:15 Ponių rojus E145
18:00 Kas ir kodėl? E180
18:30 Svarbi valanda E87
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
20:30 Panorama E126
21:00 Dienos tema E90
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E126
21:30 Auksinis protas E34
22:55 Laisvės paslaptis
00:30 Tik be sparnų
02:15 Istorijos detektyvai (subtitruota) E35
03:00 LRT radijo žinios E509
03:05 Kas ir kodėl? E180
03:30 Mano geriausias draugas E15
04:05 Išpažinimai E35
04:30 Šventadienio mintys E35
05:00 LRT radijo žinios E510
05:00 LRT radijo žinios E510
05:05 Vizionieriai E5
05:05 Vizionieriai E5
05:15 Ponių rojus E145
05:15 Ponių rojus E145
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E30
07:00 Klauskite daktaro E33
08:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E18
09:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 9:30) E18
09:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E18
10:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 10:30) E18
10:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E18
11:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 11:30) E18
11:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E18
12:00 Speciali programa E30
12:50 Gyvenimas Alpių kalnuose. Privalumai ir pavojai
13:45 Jaunasis Montalbanas E5
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E34
15:45 Sveikinimų koncertas E35
17:30 Klauskite daktaro E34
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E40
19:00 Langas į valdžią E32
19:30 Stilius E31
20:30 Panorama E127
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E127
21:00 Dainuoju Lietuvą E11
23:00 LRT radijo žinios E511
23:05 Atsiklauskite vaikų
00:40 Laisvės paslaptis
02:15 Katarakta
04:05 Mokslo ekspresas E1
04:20 Jaunasis Montalbanas E5
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 LRT radijo žinios E512
06:07 (Pra)rasta karta E9
07:00 Veranda E5
07:30 Šventadienio mintys E36
08:00 Išpažinimai E36
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
09:00 Čia mano sodas E18
09:30 Gamtininko užrašai E16
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E36
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E34
11:30 Mano geriausias draugas E16
12:00 Planeta Žemė 2 E2
12:55 Žalioji planeta E4
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštu
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E35
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E36
16:30 Duokim garo! E36
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E41
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E41
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
19:30 Savaitė E32
20:30 Panorama E128
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
21:00 «Portofino» viešbutis E6
22:00 Elžbieta: aukso amžius
23:55 Pilis E1
01:25 Atsiklauskite vaikų
03:00 Planeta Žemė 2 E2
03:50 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštu
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E90
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E90
06:37 Labas rytas, Lietuva E90
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E88
07:10 Labas rytas, Lietuva E90
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E88
07:40 Labas rytas, Lietuva E90
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E90
08:07 Labas rytas, Lietuva E90
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E88
08:40 Labas rytas, Lietuva E90
08:55 Detektyvas Monkas 3 E8
09:40 Komisaras Reksas E8
10:30 Servir y proteger E422
11:30 Kas ir kodėl? E176
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
12:30 Tai kur toliau? E12
13:30 Mūsų gyvūnai E10
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E88
14:20 Laba diena, Lietuva E88
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E88
15:15 Laba diena, Lietuva E88
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E88
16:30 Pagalbos šauksmas E2
17:15 Ponių rojus E146
18:00 Kas ir kodėl? E181
18:30 Svarbi valanda E88
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
20:30 Panorama E129
21:00 Dienos tema E91
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E129
21:30 LRT forumas E35
22:30 Dviračio žinios E171
23:00 LRT radijo žinios E513
23:05 Viena byla dviem E4
00:05 Komisaras Reksas E8
01:00 LRT radijo žinios E514
01:05 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
02:00 LRT radijo žinios E515
02:05 LRT forumas E35
03:00 LRT radijo žinios E516
03:05 Kas ir kodėl? E181
03:35 Dviračio žinios E171
04:05 Savaitė E32
05:00 LRT radijo žinios E517
05:00 LRT radijo žinios E517
05:00 LRT radijo žinios E517
05:00 LRT radijo žinios E517
05:05 Vizionieriai E6
05:05 Vizionieriai E6
05:05 Vizionieriai E6
05:05 Vizionieriai E6
05:15 Ponių rojus E146
05:15 Ponių rojus E146
05:15 Ponių rojus E146
05:15 Ponių rojus E146
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E91
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E91
06:37 Labas rytas, Lietuva E91
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E89
07:10 Labas rytas, Lietuva E91
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E89
07:40 Labas rytas, Lietuva E91
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E91
08:07 Labas rytas, Lietuva E91
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E89
08:40 Labas rytas, Lietuva E91
08:55 Detektyvas Monkas 3 E9
09:40 Komisaras Reksas E9
10:30 Servir y proteger E423
11:30 Kas ir kodėl? E177
12:00 Gyventi kaime gera E11
12:30 1000 pasaulio stebuklų E11
13:30 Veranda E5
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E89
14:20 Laba diena, Lietuva E89
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E89
15:15 Laba diena, Lietuva E89
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E89
16:30 Pagalbos šauksmas E3
17:15 Ponių rojus E147
18:00 Kas ir kodėl? E182
18:30 Svarbi valanda E89
19:30 Zelenskio kelias
20:30 Panorama E130
21:00 Dienos tema E92
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E130
21:30 Įžanga į «Euroviziją 2022» Turine su Ramūnu Zilniu E1
22:00 Eurovizija 2022 E1
00:05 Komisaras Reksas E9
01:00 LRT radijo žinios E518
01:05 Zelenskio kelias
02:05 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
03:00 LRT radijo žinios E520
03:05 Kas ir kodėl? E182
03:35 Gyventi kaime gera E11
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
05:00 LRT radijo žinios E521
05:00 LRT radijo žinios E521
05:00 LRT radijo žinios E521
05:05 Vizionieriai E7
05:05 Vizionieriai E7
05:05 Vizionieriai E7
05:15 Ponių rojus E147
05:15 Ponių rojus E147
05:15 Ponių rojus E147
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E92
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E92
06:37 Labas rytas, Lietuva E92
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E90
07:10 Labas rytas, Lietuva E92
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E90
07:40 Labas rytas, Lietuva E92
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E92
08:07 Labas rytas, Lietuva E92
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E90
08:40 Labas rytas, Lietuva E92
08:55 Detektyvas Monkas 3 E10
09:40 Komisaras Reksas E10
10:30 Servir y proteger E424
11:30 Kas ir kodėl? E178
12:00 Mano geriausias draugas E16
12:30 Pasaulio puodai E5
13:30 Gyvenk kaip galima švariau E36
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E90
14:20 Laba diena, Lietuva E90
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E90
15:15 Laba diena, Lietuva E90
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E90
16:30 Pagalbos šauksmas E4
17:15 Ponių rojus E148
18:00 Kas ir kodėl? E183
18:30 Svarbi valanda E90
19:30 Tai kur toliau? E13
20:30 Panorama E131
21:00 Dienos tema E93
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E131
21:30 Lietuva kalba E37
22:30 Dviračio žinios E172
23:00 LRT radijo žinios E522
23:05 Viena byla dviem E5
00:05 Komisaras Reksas E10
01:00 LRT radijo žinios E523
01:05 Tai kur toliau? E13
02:00 LRT radijo žinios E524
02:05 Lietuva kalba E37
03:00 LRT radijo žinios E525
03:05 Kas ir kodėl? E183
03:35 Dviračio žinios E172
04:05 Stilius E31
05:00 LRT radijo žinios E526
05:00 LRT radijo žinios E526
05:00 LRT radijo žinios E526
05:05 Vizionieriai E8
05:05 Vizionieriai E8
05:05 Vizionieriai E8
05:15 Ponių rojus E148
05:15 Ponių rojus E148
05:15 Ponių rojus E148
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E93
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E93
06:37 Labas rytas, Lietuva E93
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E91
07:10 Labas rytas, Lietuva E93
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E91
07:40 Labas rytas, Lietuva E93
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E93
08:07 Labas rytas, Lietuva E93
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E91
08:40 Labas rytas, Lietuva E93
08:55 Detektyvas Monkas 3 E11
09:40 Komisaras Reksas E11
10:30 Servir y proteger E425
11:30 Kas ir kodėl? E179
12:00 Gamtininko užrašai E16
12:30 Nacionalinė ekspedicija «Dniepru per Ukrainą» E7
13:30 Čia mano sodas E18
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E91
14:20 Laba diena, Lietuva E91
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E91
15:15 Laba diena, Lietuva E91
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E91
16:30 Pagalbos šauksmas E5
17:15 Ponių rojus E149
18:00 Kas ir kodėl? E184
18:30 Svarbi valanda E91
19:30 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
20:30 Panorama E132
21:00 Dienos tema E94
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E132
21:30 Įžanga į «Euroviziją 2022» Turine su Ramūnu Zilniu E2
22:00 Eurovizija 2022 E2
00:05 Komisaras Reksas E11
01:00 LRT radijo žinios E527
01:05 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
02:00 LRT radijo žinios E528
02:05 (Pra)rasta karta E1
03:00 LRT radijo žinios E529
03:05 Kas ir kodėl? E184
03:35 Gyvenk kaip galima švariau E36
04:05 Klauskite daktaro E34
05:00 LRT radijo žinios E530
05:00 LRT radijo žinios E530
05:05 Vizionieriai E9
05:05 Vizionieriai E9
05:15 Ponių rojus E149
05:15 Ponių rojus E149
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E94
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E94
06:37 Labas rytas, Lietuva E94
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E92
07:10 Labas rytas, Lietuva E94
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E92
07:40 Labas rytas, Lietuva E94
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E94
08:07 Labas rytas, Lietuva E94
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E92
08:40 Labas rytas, Lietuva E94
08:55 Detektyvas Monkas 3 E12
09:40 Komisaras Reksas E12
10:30 Servir y proteger E426
11:30 Kas ir kodėl? E180
12:00 Pusryčiai pas kaimyną E11
12:30 Širdyje lietuvis E36
13:30 Euromaxx E18
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E92
14:20 Laba diena, Lietuva E92
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E92
15:15 Laba diena, Lietuva E92
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E92
16:30 Pagalbos šauksmas E6
17:15 Ponių rojus E150
18:00 Kas ir kodėl? E185
18:30 Svarbi valanda E92
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
20:30 Panorama E133
21:00 Dienos tema E95
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E133
21:30 Auksinis protas E35
22:55 Laisvės kaina E1
00:35 Egzaminas
02:15 Istorijos detektyvai (subtitruota) E36
03:00 LRT radijo žinios E531
03:05 Kas ir kodėl? E185
03:30 Mano geriausias draugas E16
04:00 Išpažinimai E36
04:30 Šventadienio mintys E36
05:00 LRT radijo žinios E532
05:00 LRT radijo žinios E532
05:00 LRT radijo žinios E532
05:05 Vizionieriai E10
05:05 Vizionieriai E10
05:05 Vizionieriai E10
05:15 Ponių rojus E150
05:15 Ponių rojus E150
05:15 Ponių rojus E150
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
07:00 Klauskite daktaro E34
08:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E19
09:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 9:30) E19
09:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E19
10:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 10:30) E19
10:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E19
11:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 11:30) E19
11:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E19
11:45 Maži, bet ypatingi: vorai
12:35 Lotynų Amerikos platybėse E1
13:30 Jaunasis Montalbanas E6
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E36
15:45 Sveikinimų koncertas E36
17:30 Klauskite daktaro E35
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E42
19:00 Langas į valdžią E33
19:30 Stilius E32
20:30 Panorama E134
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E134
21:00 Valanda iki «Eurovizijos» E1
22:00 Eurovizija 2022 E3
02:00 Inid
03:25 Euromaxx E18
04:00 Jaunasis Montalbanas E6
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 LRT radijo žinios E533
06:07 (Pra)rasta karta E1
07:00 Veranda E32
07:30 Šventadienio mintys E37
08:00 Išpažinimai E37
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
09:00 Čia mano sodas E19
09:30 Gamtininko užrašai E17
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E37
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E35
11:30 Mano geriausias draugas E17
12:00 Planeta Žemė 2 E3
12:55 Žalioji planeta E5
13:50 Mis Marpl. Nemezidė
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E37
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E37
16:30 Duokim garo! E37
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E42
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E43
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E34
19:30 Savaitė E33
20:30 Panorama E135
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
21:00 Jaunieji slaugytojai E1
21:45 Marija Terezė 3 E1
23:40 Tulpių laukas E1
00:50 «Iron Maiden». Skrydis Nr. 666
02:45 Planeta Žemė 2 E3
03:35 Žalioji planeta E5
04:25 Mis Marpl. Nemezidė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E95
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E95
06:37 Labas rytas, Lietuva E95
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E93
07:10 Labas rytas, Lietuva E95
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E93
07:40 Labas rytas, Lietuva E95
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E95
08:07 Labas rytas, Lietuva E95
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E93
08:40 Labas rytas, Lietuva E95
08:55 Detektyvas Monkas 3 E13
09:40 Komisaras Reksas E1
10:30 Servir y proteger E427
11:30 Kas ir kodėl? E181
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
12:30 Tai kur toliau? E13
13:30 Mūsų gyvūnai E11
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E93
14:20 Laba diena, Lietuva E93
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E93
15:15 Laba diena, Lietuva E93
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E93
16:30 Pagalbos šauksmas E7
17:15 Ponių rojus E151
18:00 Kas ir kodėl? E186
18:30 Svarbi valanda E93
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
20:30 Panorama E136
21:00 Dienos tema E96
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E136
21:30 LRT forumas E36
22:30 Dviračio žinios E173
23:00 LRT radijo žinios E534
23:05 Viena byla dviem E6
00:10 Komisaras Reksas E1
01:00 LRT radijo žinios E535
01:05 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
02:00 LRT radijo žinios E536
02:05 LRT forumas E36
03:00 LRT radijo žinios E537
03:05 Kas ir kodėl? E186
03:35 Dviračio žinios E173
04:05 Savaitė E33
05:00 LRT radijo žinios E538
05:00 LRT radijo žinios E538
05:00 LRT radijo žinios E538
05:05 Vizionieriai E11
05:05 Vizionieriai E11
Pakui Hardware
05:05 Vizionieriai E11
Pakui Hardware
05:15 Ponių rojus E151
05:15 Ponių rojus E151
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/151 s
05:15 Ponių rojus E151
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/151 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E96
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E96
06:37 Labas rytas, Lietuva E96
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E94
07:10 Labas rytas, Lietuva E96
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E94
07:40 Labas rytas, Lietuva E96
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E96
08:07 Labas rytas, Lietuva E96
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E94
08:40 Labas rytas, Lietuva E96
08:55 Detektyvas Monkas 3 E14
Detektyvinis serialas. JAV. 2004-2005 m. N-7. 3/14 s
09:40 Komisaras Reksas E2
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s
10:30 Servir y proteger E428
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 428 s
11:30 Kas ir kodėl? E182
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gyventi kaime gera E12
Ved. Domas Burkauskas
12:30 1000 pasaulio stebuklų E12
Kelionių dokumentika
13:30 Veranda E32
Programa apie aplinkos estetiką
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E94
14:20 Laba diena, Lietuva E94
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E94
15:15 Laba diena, Lietuva E94
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E94
16:30 Pagalbos šauksmas E8
Detektyvinis serialas. 2015 m. Vokietija. N-7. 9/8 s
17:15 Ponių rojus E152
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/152 s
18:00 Kas ir kodėl? E187
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E94
Aktualijų programa
19:30 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
20:30 Panorama E137
21:00 Dienos tema E97
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E137
21:30 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
22:30 Dviračio žinios E174
Humoro programa
23:00 LRT radijo žinios E539
23:05 Viena byla dviem E7
Detektyvinis serialas. 2014-2021 m. Rež. Thomas Nennstiel, Marcus Ulbricht, Andreas Herzog ir kt. Vaid. Antoine Monot Jr. Wanja Mues, Thomas Thieme, Bettina Zimmermann. Vokietija. N-14. 2/3 s
00:10 Komisaras Reksas E2
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s
01:00 LRT radijo žinios E540
01:05 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
02:00 LRT radijo žinios E541
02:05 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
03:00 LRT radijo žinios E542
03:05 Kas ir kodėl? E187
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
03:35 Dviračio žinios E174
Humoro programa
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
Pažintinė programa
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės E34
Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas
05:00 LRT radijo žinios E543
05:00 LRT radijo žinios E543
05:05 Vizionieriai E12
Sandra Straukaitė
05:05 Vizionieriai E12
Sandra Straukaitė
05:15 Ponių rojus E152
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/152 s
05:15 Ponių rojus E152
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/152 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E97
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E97
06:37 Labas rytas, Lietuva E97
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E95
07:10 Labas rytas, Lietuva E97
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E95
07:40 Labas rytas, Lietuva E97
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E97
08:07 Labas rytas, Lietuva E97
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E95
08:40 Labas rytas, Lietuva E97
08:55 Detektyvas Monkas 3 E15
Detektyvinis serialas. JAV. 2004-2005 m. N-7. 3/15 s
09:40 Komisaras Reksas E3
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s
10:30 Servir y proteger E429
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 429 s
11:30 Kas ir kodėl? E183
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Mano geriausias draugas E17
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
12:30 Pasaulio puodai E6
Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius
13:30 Gyvenk kaip galima švariau E37
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E95
14:20 Laba diena, Lietuva E95
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E95
15:15 Laba diena, Lietuva E95
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E95
16:30 Pagalbos šauksmas E9
Detektyvinis serialas. 2015 m. Vokietija. N-7. 9/9 s
17:15 Ponių rojus E153
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/153 s
18:00 Kas ir kodėl? E188
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E95
Aktualijų programa
19:30 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
20:30 Panorama E138
21:00 Dienos tema E98
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E138
21:30 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
22:30 Dviračio žinios E175
Humoro programa
23:00 LRT radijo žinios E544
23:05 Viena byla dviem E8
Detektyvinis serialas. 2014-2021 m. Rež. Thomas Nennstiel, Marcus Ulbricht, Andreas Herzog ir kt. Vaid. Antoine Monot Jr. Wanja Mues, Thomas Thieme, Bettina Zimmermann. Vokietija. N-14. 2/4 s
00:10 Komisaras Reksas E3
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s
01:00 LRT radijo žinios E545
01:05 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
02:00 LRT radijo žinios E546
02:05 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
03:00 LRT radijo žinios E547
03:05 Kas ir kodėl? E188
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
03:35 Dviračio žinios E175
Humoro programa
04:05 Stilius E32
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
05:00 LRT radijo žinios E548
05:00 LRT radijo žinios E548
05:05 Vizionieriai E13
Dainius Liškevičius
05:05 Vizionieriai E13
Dainius Liškevičius
05:15 Ponių rojus E153
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/153 s
05:15 Ponių rojus E153
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/153 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E98
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E98
06:37 Labas rytas, Lietuva E98
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E96
07:10 Labas rytas, Lietuva E98
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E96
07:40 Labas rytas, Lietuva E98
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E98
08:07 Labas rytas, Lietuva E98
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E96
08:40 Labas rytas, Lietuva E98
08:55 Detektyvas Monkas 3 E16
Detektyvinis serialas. JAV. 2004-2005 m. N-7. 3/16 s
09:40 Komisaras Reksas E4
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/4 s
10:30 Servir y proteger E430
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 430 s
11:30 Kas ir kodėl? E184
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
12:30 Nacionalinė ekspedicija «Dniepru per Ukrainą» E8
2018 m
13:30 Čia mano sodas E19
Programa apie sodininkavimą
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E96
14:20 Laba diena, Lietuva E96
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E96
15:15 Laba diena, Lietuva E96
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E96
16:30 Pagalbos šauksmas E10
Detektyvinis serialas. 2015 m. Vokietija. N-7. 9/10 s
17:15 Ponių rojus E154
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/154 s
18:00 Kas ir kodėl? E189
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E96
Aktualijų programa
19:30 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
20:30 Panorama E139
21:00 Dienos tema E99
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E139
21:30 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
22:30 Dviračio žinios E176
Humoro programa
23:00 LRT radijo žinios E549
23:05 Viena byla dviem E9
Detektyvinis serialas. 2014-2021 m. Rež. Thomas Nennstiel, Marcus Ulbricht, Andreas Herzog ir kt. Vaid. Antoine Monot Jr. Wanja Mues, Thomas Thieme, Bettina Zimmermann. Vokietija. N-14. 3/1 s
00:10 Komisaras Reksas E4
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/4 s
01:00 LRT radijo žinios E550
01:05 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
02:00 LRT radijo žinios E551
02:05 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
03:00 LRT radijo žinios E552
03:05 Kas ir kodėl? E189
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
03:35 Dviračio žinios E176
Humoro programa
04:05 Klauskite daktaro E35
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
05:00 LRT radijo žinios E553
05:05 Vizionieriai E14
Eglė Ridikaitė
05:15 Ponių rojus E154
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/154 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E99
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E99
06:37 Labas rytas, Lietuva E99
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E97
07:10 Labas rytas, Lietuva E99
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E97
07:40 Labas rytas, Lietuva E99
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E99
08:07 Labas rytas, Lietuva E99
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E97
08:40 Labas rytas, Lietuva E99
08:55 Detektyvas Monkas 4 E1
Detektyvinis serialas. JAV. 2005-2006 m. N-7. 4/1 s
09:40 Komisaras Reksas E5
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/5 s
10:30 Servir y proteger E431
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 431 s
11:30 Kas ir kodėl? E185
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pusryčiai pas kaimyną E12
Pažintis su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais. Ved. Ignas Krupavičius
12:30 Širdyje lietuvis E37
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
13:30 Euromaxx E19
Ved. Ugnė Siparė
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E97
14:20 Laba diena, Lietuva E97
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E97
15:15 Laba diena, Lietuva E97
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E97
16:30 Pagalbos šauksmas E11
Detektyvinis serialas. 2015 m. Vokietija. N-7. 9/11 s
17:15 Ponių rojus E155
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/155 s
18:00 Kas ir kodėl? E190
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E97
Aktualijų programa
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
20:30 Panorama E140
21:00 Dienos tema E100
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E140
21:30 Auksinis protas E36
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
22:55 Laisvės kaina E2
Istorinis mini serialas. 2019 m. Rež. Michael Krummenacher. Vaid. Nadja Uhl, Barbara Auer, Nicolette Krebitz, Godehard Giese. Vokietija. N-7. 2 s
00:30 Paveldėtojos
Drama. 2018 m. Rež. Marcelo Martinessi. Vaid. Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova, Norma Codas, Yvera. Paragvajus, Prancūzija, Vokietija. N-14
02:05 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E1
Dokumentinis filmas. 2021 m. Aut. Bernardas Andriušis, Arturas Jevdokimovas, Jeffrey Perkins. 1 d. Karta be laimės, be tėviškės ir be atsisveikinimo. N-7. Dokumentika
03:00 LRT radijo žinios E554
03:05 Kas ir kodėl? E190
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
03:30 Mano geriausias draugas E17
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
04:00 Išpažinimai E37
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
04:30 Šventadienio mintys E37
Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė
05:00 LRT radijo žinios E555
05:05 Vizionieriai E15
Algirdas Šeškus
05:15 Ponių rojus E155
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/155 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
07:00 Klauskite daktaro E35
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
08:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E20
09:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 9:30) E20
09:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E20
10:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 10:30) E20
10:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E20
11:30 Žinios. Orai (šeštadienio Labas rytas 11:30) E20
11:35 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E20
12:00 Maži, bet ypatingi: vabzdžiai
Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2014 m. Rež. Alvaro Mendoza. Dokumentika
12:50 Lotynų Amerikos platybėse E2
2 d. Amazonė. Vienas miškas, daug pasaulių (Amazon. One Jungle, Many Worlds). Dokumentinis serialas. Nyderlandai. 2012 m. Rež. Hannah Hoare
13:35 Jaunasis Montalbanas E1
Detektyvinis serialas. Italija. 2015 m. N-7. 2/1 s. Rež. Gianluca Maria Tavarelli
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E38
15:45 Sveikinimų koncertas E37
Ved. Regina Jokubauskaitė
17:30 Klauskite daktaro E36
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E44
19:00 Langas į valdžią E34
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
19:30 Stilius E33
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
20:30 Panorama E141
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E141
21:00 Dainuoju Lietuvą E12
Ved. Dainius Kazlauskas ir Vidas Bareikis
23:00 LRT radijo žinios E556
23:05 Vasaros laikas
Drama. 2008 m. Rež. Olivier Assayas. Vaid. Juliette Binoche, Charles Berling, Jeremie Renier, Edith Scob, Alice de Lencquesaing. Prancūzija. N-7
00:45 Laisvės kaina E2
Istorinis mini serialas. 2019 m. Rež. Michael Krummenacher. Vaid. Nadja Uhl, Barbara Auer, Nicolette Krebitz, Godehard Giese. Vokietija. N-7. 2 s
02:20 Kai kelio atgal nebėra
Trileris. 2017 m. Rež. Dominik Graf. Vaid. Friedrich Mucke, Victoria Sordo, Ernst Jacobi, Emma Jane. Vokietija. N-14
03:50 Mokslo ekspresas E2
Mokslo populiarinimo programa
04:05 Jaunasis Montalbanas E1
Detektyvinis serialas. Italija. 2015 m. N-7. 2/1 s. Rež. Gianluca Maria Tavarelli
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 LRT radijo žinios E557
06:07 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
07:00 Veranda E6
Programa apie aplinkos estetiką
07:30 Šventadienio mintys E38
Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė
08:00 Išpažinimai E38
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E38
Pažintinė programa
09:00 Čia mano sodas E1
Programa apie sodininkavimą
09:30 Gamtininko užrašai E18
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E38
Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E36
Ved. Robertas Petrauskas
11:30 Mano geriausias draugas E18
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
12:00 Planeta Žemė 2 E4
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2016 m. 2/4 d. Dykumos (Deserts). Rež. Ed Charles
12:55 Amerika iš paukščio skrydžio. Gamtos stebuklai
Dokumentinis filmas. JAV. 2015 m. Rež. Toby Beach. Dokumentika
13:50 Mis Marpl. Atomazga
Detektyvas. 2007 m. Rež. David Grindley. Didžioji Britanija. N-7. 3/2 s
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E39
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E38
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
16:30 Duokim garo! E38
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E43
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E45
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E35
Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas
19:30 Savaitė E34
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
20:30 Panorama E142
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E142
21:00 Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 E2
Šiuolaikinio Kauno mito trilogijos II dalis: Santaka. Šou ant vandens
21:50 Jaunieji slaugytojai E2
Draminis serialas. 2018 m. Rež. Roni Ezra, Jannik Johansen, Lars Kaalund ir kt. Vaid. Morten Hee Andersen, Molly Bixt Egelind, Benedikte Hansen, Jens Jorn Spottag. Danija. N-14. 1/2 s
22:30 Seserų Fontanų siuvykla E1
Drama. Italija. 2011 m. N-7. 1 s. Rež. Riccardo Milani
00:20 Sengirė E1
Dokumentinis filmas. 2017 m. Rež. Mindaugas Survila. Dokumentika
01:25 Vasaros laikas
Drama. 2008 m. Rež. Olivier Assayas. Vaid. Juliette Binoche, Charles Berling, Jeremie Renier, Edith Scob, Alice de Lencquesaing. Prancūzija. N-7
03:05 Operacija «Šimpanziukai» E1
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2019 m. 1 d. Stebuklai prasideda (Miracles Can Happen). Rež. Rob Sullivan
03:55 Langas į valdžią E34
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
04:25 Mis Marpl. Atomazga
Detektyvas. 2007 m. Rež. David Grindley. Didžioji Britanija. N-7. 3/2 s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E100
06:30 Žinios. Orai (Labas rytas 6:30) E100
06:37 Labas rytas, Lietuva E100
07:00 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E98
07:10 Labas rytas, Lietuva E100
07:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E98
07:40 Labas rytas, Lietuva E100
08:00 Žinios. Orai (Labas rytas 8:00) E100
08:07 Labas rytas, Lietuva E100
08:30 Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E98
08:40 Labas rytas, Lietuva E100
08:55 Detektyvas Monkas 4 E2
Detektyvinis serialas. JAV. 2005-2006 m. N-7. 4/2 s
09:40 Komisaras Reksas E6
Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/6 s
10:30 Servir y proteger E432
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 432 s
11:30 Kas ir kodėl? E186
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E38
Pažintinė programa
12:30 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
13:30 Mūsų gyvūnai E12
Programa vaikams. Ved. Rasa Eilunavičienė
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 14:00) E98
14:20 Laba diena, Lietuva E98
15:00 Žinios. Orai (Laba diena 15:00) E98
15:15 Laba diena, Lietuva E98
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.) E98
16:30 Pagalbos šauksmas E12
Detektyvinis serialas. 2015 m. Vokietija. N-7. 9/12 s
17:15 Ponių rojus E156
Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/156 s
18:00 Kas ir kodėl? E191
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E98
Aktualijų programa
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E2
Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus
20:30 Panorama E143
21:00 Dienos tema E101
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E143
21:30 LRT forumas E37
Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
22:30 Dviračio žinios E177
Humoro programa
23:00 LRT radijo žinios E558
23:05 Viena byla dviem E10
Detektyvinis serialas. 2014-2021 m. Rež. Thomas Nennstiel, Marcus Ulbricht, Andreas Herzog ir kt. Vaid. Antoine Monot Jr. Wanja Mues, Thomas Thieme, Bettina Zimmermann. Vokietija. N-14. 3/2 s
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика