ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 07.12.2022 13:28 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
LRT Lituanica

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="lrt-lituanica"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
00:25 Dviračio žinios E71
00:50 Laba diena, Lietuva E226
03:00 Pradėk nuo savęs E12
03:25 7 Kauno dienos E12
03:55 Kas ir kodėl? E58
04:25 1 000 pasaulio stebuklų E12
05:20 Lietuvos sienos E2
06:15 Panorama E327
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E327
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E232
09:55 Sveikinimų koncertas E12
11:30 Šoka Lietuva E29
11:40 Mokslo ekspresas E5
11:50 Gyvenk kaip galima švariau E12
12:15 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E11
12:45 Kas ir kodėl? E54
13:15 1 000 pasaulio stebuklų E12
14:05 Lietuvos sienos E2
15:00 Laba diena, Lietuva E227
17:30 Jazzu koncertas «Sapnas» E1
19:00 Kas ir kodėl? E59
19:30 Svarbi valanda E226
20:00 Svečiuose Nomeda E11
21:00 Panorama E328
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E328
21:45 Gimę tą pačią dieną E7
22:40 Tai kur toliau? E4
23:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E12
00:25 Dviračio žinios E72
00:50 Laba diena, Lietuva E227
03:00 Gyvenk kaip galima švariau E12
03:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E11
03:55 Kas ir kodėl? E59
04:25 Svečiuose Nomeda E11
05:20 Gimę tą pačią dieną E7
06:15 Panorama E328
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E328
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E233
09:55 Purpurinis vakaras 2022 E2
11:35 Nepamirštas Vilnius E4
11:45 Nepamirštas Vilnius E5
11:50 Beatos virtuvė (subtitruota) E12
12:45 Kas ir kodėl? E55
13:15 Svečiuose Nomeda E11
14:05 Gimę tą pačią dieną E7
15:00 Laba diena, Lietuva E228
17:30 Muzikos talentų lyga 2022 E10
18:20 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E10
18:45 Mokslo ekspresas E6
19:00 Kas ir kodėl? E60
19:30 Svarbi valanda E227
20:00 Veranda E2
20:30 Mūšio laukas E12
21:00 Panorama E329
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E329
21:45 Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas E1
22:55 Tai kur toliau? E5
23:45 Sujungti stebuklo E1
00:50 Laba diena, Lietuva E228
03:00 Mokslo sriuba E10
03:25 Pusryčiai pas kaimyną E12
03:55 Kas ir kodėl? E60
04:25 Veranda E2
04:50 Mūšio laukas E12
05:20 Kalbos anatomija E12
05:45 Dėmesio! Ieškome meno E11
06:15 Panorama E329
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E329
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Pasivaikščiojimai E5
07:30 7 Kauno dienos E12
07:55 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E10
08:20 Mokslo ekspresas E6
08:35 (Ne)emigrantai (subtitruota) E11
09:30 Mano pasas meluoja (subtitruota) E13
10:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E48
12:45 Kultūros diena E15
13:10 Draugiška Lietuva E12
14:05 Mūšio laukas E12
14:30 Stambiu planu E16
15:25 Širdyje lietuvis E12
16:15 Sujungti stebuklo E1
17:20 Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas E1
18:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E13
19:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E104
20:00 Vilniaus Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas E1
21:30 Panorama E330
21:52 Sportas. Orai (Panorama) E330
22:00 Grupės «BrainStorm» koncertas E1
23:30 Draugiška Lietuva E12
00:25 Pasivaikščiojimai E5
00:55 1 000 pasaulio stebuklų E12
01:45 Stambiu planu E16
02:40 Beatos virtuvė (subtitruota) E13
03:35 Langas į valdžią E2
04:00 Stilius E2
04:55 Grupės «BrainStorm» koncertas E1
06:30 Panorama E330
06:52 Sportas. Orai (Panorama) E330
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Beatos virtuvė (subtitruota) E13
08:00 Veranda E11
08:30 Šventadienio mintys E13
09:00 Išpažinimai E13
09:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E13
10:00 Gyventi kaime gera E13
10:30 Gamtininko užrašai E13
11:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E13
11:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E13
12:25 Mano geriausias draugas (subtitruota) E2
12:50 Muzikos talentų lyga 2022 E10
13:40 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E11
14:05 «Sveiki sugrįžę!» - Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadiono atidarymo šou E2
14:45 Stambiu planu E17
15:40 Sveikinimų koncertas E13
17:15 Duokim garo! E13
18:00 Istorijos detektyvai (subtitruota) E13
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E12
19:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E105
20:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E16
20:30 Savaitė E13
21:30 Panorama E331
21:52 Sportas. Orai (Panorama) E331
22:00 Auksinis protas E13
23:20 Mano pasas meluoja (subtitruota) E13
23:45 Pradėk nuo savęs E12
00:10 Šoka Lietuva E30
00:20 Išpažinimai E13
00:45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E13
05:35 Savaitė E13
06:30 Panorama E331
06:52 Sportas. Orai (Panorama) E331
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E234
09:55 Auksinis protas E13
11:05 Stilius E2
11:55 Širdyje lietuvis E13
12:45 Kas ir kodėl? E56
13:15 Istorijos detektyvai (subtitruota) E13
14:05 Savaitė E13
15:00 Laba diena, Lietuva E229
17:30 Mano pasas meluoja (subtitruota) E13
17:55 Langas į valdžią E2
18:20 Pasivaikščiojimai E6
18:45 Šoka Lietuva E31
19:00 Kas ir kodėl? E61
19:30 Svarbi valanda E228
20:00 Daiktų istorijos (subtitruota) E12
21:00 Panorama E332
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E332
21:45 Lietuvos sienos E3
22:40 Tai kur toliau? E6
23:30 Svečiuose Nomeda E11
00:25 Dviračio žinios E73
00:50 Laba diena, Lietuva E229
03:00 Širdyje lietuvis E13
03:55 Kas ir kodėl? E61
04:25 Daiktų istorijos (subtitruota) E12
05:20 Lietuvos sienos E3
06:15 Panorama E332
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E332
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E235
09:55 Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas E1
11:05 Muzikinis intarpas E12
11:25 Mokslo sriuba E11
11:50 Beatos virtuvė (subtitruota) E3
12:45 Kas ir kodėl? E57
13:15 Daiktų istorijos (subtitruota) E12
14:05 Lietuvos sienos E3
15:00 Laba diena, Lietuva E230
17:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E13
17:55 Gamtininko užrašai E13
18:25 Kalbos anatomija E13
18:50 Gimę džiaugtis E10
19:05 Kas ir kodėl? E62
19:30 Smalsumo genas E1
20:00 (Ne)emigrantai (subtitruota) E12
21:00 Panorama E333
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E333
21:45 Istorijos perimetrai E5
22:40 Tai kur toliau? E7
23:30 Stilius E2
00:25 Dviračio žinios E74
00:50 Laba diena, Lietuva E230
03:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E3
03:55 Kas ir kodėl? E62
04:25 (Ne)emigrantai (subtitruota) E12
05:20 Istorijos perimetrai E5
06:15 Panorama E333
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E333
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E236
09:55 Duokim garo! E13
10:40 Istorijos detektyvai (subtitruota) E12
11:25 Pusryčiai pas kaimyną E13
11:50 Pradėk nuo savęs E13
12:15 7 Kauno dienos E13
12:45 Kas ir kodėl? E58
13:15 (Ne)emigrantai (subtitruota) E12
14:05 Istorijos perimetrai E5
15:00 Laba diena, Lietuva E231
17:30 Draugiška Lietuva E13
18:25 Dėmesio! Ieškome meno E12
18:50 Gimę džiaugtis E12
19:05 Kas ir kodėl? E63
19:30 Smalsumo genas E2
20:00 1 000 pasaulio stebuklų E13
21:00 Panorama E334
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E334
21:45 Lietuvos sienos E4
22:40 Tai kur toliau? E8
23:35 Istorijos detektyvai (subtitruota) E13
00:25 Dviračio žinios E75
00:50 Laba diena, Lietuva E231
03:00 Pradėk nuo savęs E13
03:25 7 Kauno dienos E13
03:55 Kas ir kodėl? E63
04:25 1 000 pasaulio stebuklų E13
05:20 Lietuvos sienos E4
06:15 Panorama E334
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E334
06:55 Panorama E334
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E237
09:55 Sveikinimų koncertas E13
11:30 Gimę džiaugtis E10
11:40 Nepamirštas Vilnius E1
11:50 Gyvenk kaip galima švariau E13
12:15 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E12
12:45 Kas ir kodėl? E59
13:15 1 000 pasaulio stebuklų E13
14:05 Lietuvos sienos E4
15:00 Laba diena, Lietuva E232
17:30 Grupės «BrainStorm» koncertas E1
19:05 Kas ir kodėl? E64
19:30 Smalsumo genas E3
20:00 Svečiuose Nomeda E12
21:00 Panorama E335
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E335
21:45 Gimę tą pačią dieną E8
22:40 Tai kur toliau? E9
23:35 Beatos virtuvė (subtitruota) E13
00:25 Dviračio žinios E76
00:50 Laba diena, Lietuva E232
03:00 Gyvenk kaip galima švariau E13
03:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E12
03:55 Kas ir kodėl? E64
04:25 Svečiuose Nomeda E12
05:20 Gimę tą pačią dieną E8
06:15 Panorama E335
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E335
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E238
09:55 Grupės «BrainStorm» koncertas E1
11:25 Mano pasas meluoja (subtitruota) E13
11:50 Beatos virtuvė (subtitruota) E13
12:45 Kas ir kodėl? E60
13:15 Svečiuose Nomeda E12
14:05 Gimę tą pačią dieną E8
15:00 Laba diena, Lietuva E233
17:30 Muzikos talentų lyga 2022 E11
18:20 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E11
18:45 Mano Lietuva E1
19:05 Kas ir kodėl? E65
19:30 Smalsumo genas E4
20:00 Veranda E11
20:30 Mūšio laukas E13
21:00 Panorama E336
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E336
21:45 Lietuvos sienos E5
22:40 Tai kur toliau? E10
23:30 Vilnius Jazz 2021 E4
00:20 Smalsumo genas E5
00:50 Laba diena, Lietuva E233
03:00 Mokslo sriuba E11
03:25 Pusryčiai pas kaimyną E13
03:55 Kas ir kodėl? E65
04:25 Veranda E11
04:50 Mūšio laukas E13
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Pasivaikščiojimai E6
07:30 7 Kauno dienos E13
07:55 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E11
08:20 Mokslo ekspresas E7
08:35 (Ne)emigrantai (subtitruota) E12
09:30 Mano pasas meluoja (subtitruota) E14
10:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E49
13:00 Kultūros diena E16
13:25 Draugiška Lietuva E13
14:15 Mūšio laukas E13
14:45 Stambiu planu E18
15:35 Širdyje lietuvis E13
16:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E91
16:45 Duokim garo! E2
17:55 Vilnius Jazz 2021 E4
18:45 Beatos virtuvė (subtitruota) E14
19:35 Smalsumo genas E6
20:00 Langas į valdžią E13
20:30 Stilius E11
21:30 Panorama E337
21:52 Sportas. Orai (Panorama) E337
22:00 Lietuvos atlikėjų duetų vakaras E1
23:10 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai - 50 E1
00:30 Draugiška Lietuva E13
01:20 1 000 pasaulio stebuklų E13
02:15 Stambiu planu E18
03:05 Beatos virtuvė (subtitruota) E14
04:00 Langas į valdžią E13
04:25 Stilius E11
06:30 Panorama E337
06:52 Sportas. Orai (Panorama) E337
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Beatos virtuvė (subtitruota) E14
08:00 Veranda E12
08:30 Šventadienio mintys E14
09:00 Išpažinimai E14
09:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E14
10:00 Gyventi kaime gera E14
10:30 Gamtininko užrašai E14
11:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E14
11:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E14
12:30 Mano geriausias draugas (subtitruota) E13
13:00 Muzikos talentų lyga 2022 E11
13:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E12
14:15 Mokslo sriuba E11
14:40 Stambiu planu E19
15:35 Lietuvos sienos E5
16:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E92
16:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E14
17:40 Sveikinimų koncertas E14
19:15 Keliai. Mašinos. Žmonės E2
19:40 Mano Lietuva E1
20:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E17
20:30 Savaitė E14
21:30 Panorama E338
21:52 Sportas. Orai (Panorama) E338
22:00 Auksinis protas E14
23:15 Mano pasas meluoja (subtitruota) E14
23:40 Pradėk nuo savęs E13
00:10 Muzikinis intarpas E12
00:30 Išpažinimai E14
00:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E14
05:35 Savaitė E14
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
06:30 Panorama E338
06:52 Sportas. Orai (Panorama) E338
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E239
09:55 Auksinis protas E14
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. Dokumentika
11:00 Stilius E11
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
11:50 Širdyje lietuvis E14
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
12:45 Kas ir kodėl? E61
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
13:15 Istorijos detektyvai (subtitruota) E14
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
14:05 Savaitė E14
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
15:00 Laba diena, Lietuva E234
17:30 Mano pasas meluoja (subtitruota) E14
Gyvenimo būdo programa. Ved. Algimanta Žukauskienė
17:55 Langas į valdžią E13
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
18:25 Pasivaikščiojimai E7
Ved. Rytis Zemkauskas
18:50 Smegenų paslaptys E1
Marselis Prustas
19:00 Kas ir kodėl? E66
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
19:30 Svarbi valanda E229
Aktualijų programa
20:30 Nuošalėje E1
Dokumentinis filmas. 1 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
21:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E339
22:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E215
22:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E339
22:30 Tai kur toliau? E11
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
23:25 Svečiuose Nomeda E12
Pokalbių programa
00:20 Dviračio žinios E77
Humoro programa
00:45 Laba diena, Lietuva E234
02:55 Širdyje lietuvis E14
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
03:45 Kas ir kodėl? E66
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
04:15 Nuošalėje E1
Dokumentinis filmas. 1 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E240
09:55 Lietuvos sienos E3
Dokumentinis filmas. 3 d. Rusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
10:45 Monikos Liu koncertas festivalyje «Midsummer Vilnius 2020» E2
11:25 Mokslo sriuba E12
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
11:50 Beatos virtuvė (subtitruota) E4
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
12:45 Kas ir kodėl? E62
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
13:15 Nuošalėje E1
Dokumentinis filmas. 1 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
14:05 Tai kur toliau? E11
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
15:00 Laba diena, Lietuva E235
17:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E14
Pažintinė programa
17:55 Gamtininko užrašai E14
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
18:25 Kalbos anatomija E14
Programa apie kalbos garsus. Ved. Aldona Vilutytė
18:50 Smegenų paslaptys E2
Igoris Stravinskis
19:00 Kas ir kodėl? E67
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
19:30 Svarbi valanda E230
Aktualijų programa
20:30 Nuošalėje E2
Dokumentinis filmas. 2 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
21:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E340
22:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E216
22:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E340
22:30 Tai kur toliau? E12
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
23:25 Stilius E11
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
00:20 Dviračio žinios E78
Humoro programa
00:45 Laba diena, Lietuva E235
02:55 Beatos virtuvė (subtitruota) E4
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
03:45 Kas ir kodėl? E67
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
04:15 Nuošalėje E2
Dokumentinis filmas. 2 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
05:05 Tai kur toliau? E12
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
06:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E340
06:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E216
06:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E340
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E241
09:55 Duokim garo! E2
Ved. Loreta Sungailienė ir Liudas Mikalauskas
11:00 Smegenų paslaptys E1
Marselis Prustas
11:10 Muzikinis intarpas E16
11:25 Pusryčiai pas kaimyną E14
Programa, kviečianti susipažinti su šalyje gyvenančiais užsieniečiais bei jų šeimomis
11:50 Pradėk nuo savęs E14
Gamtosauginė ekologinė programa. Ved. Gediminas Petkus
12:15 7 Kauno dienos E14
Aktualijų programa
12:45 Kas ir kodėl? E63
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
13:15 Nuošalėje E2
Dokumentinis filmas. 2 d. 2022 m. Rež. Domininkas Ramonas. Dokumentika
14:05 Tai kur toliau? E12
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
15:00 Laba diena, Lietuva E236
17:30 Draugiška Lietuva E14
Pažintinė kelionių programa
18:20 Dėmesio! Ieškome meno E13
Programa, skirta populiarinti Lietuvos dailę ir šalies kūrėjus
18:50 Smegenų paslaptys E3
Polis Sezanas
19:00 Kas ir kodėl? E68
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
19:30 Svarbi valanda E231
Aktualijų programa
20:30 1 000 pasaulio stebuklų E14
Kelionių dokumentika
21:30 Panorama E341
22:00 Dienos tema E218
22:20 Sportas. Orai (Panorama) E341
22:30 Lietuva kalba E12
Diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
23:25 Istorijos detektyvai (subtitruota) E14
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
00:20 Dviračio žinios E79
Humoro programa
00:45 Laba diena, Lietuva E236
02:55 Pradėk nuo savęs E14
Gamtosauginė ekologinė programa. Ved. Gediminas Petkus
03:20 7 Kauno dienos E14
Aktualijų programa
03:45 Kas ir kodėl? E68
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
04:15 1 000 pasaulio stebuklų E14
Kelionių dokumentika
05:05 Lietuva kalba E12
Diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
06:00 Panorama E341
06:30 Dienos tema E218
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E341
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E242
09:55 Sveikinimų koncertas E14
Ved. Regina Jokubauskaitė
11:30 Smegenų paslaptys E2
Igoris Stravinskis
11:40 Muzikinis intarpas E15
11:50 Gyvenk kaip galima švariau E14
Tvaraus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ieva Zasimauskaitė
12:15 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E13
Dokumentinių apybraižų ciklas
12:45 Kas ir kodėl? E64
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
13:15 1 000 pasaulio stebuklų E14
Kelionių dokumentika
14:05 Lietuva kalba E12
Diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
15:00 Laba diena, Lietuva E237
17:30 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai - 50 E1
Koncertas-renginys Vaidilos teatre
18:50 Kernavės archeologinė vietovė E1
Dokumentinis filmas. Rež. Alvydas Barysas. 2020 m. Dokumentika
19:00 Kas ir kodėl? E69
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
19:30 Svarbi valanda E232
Aktualijų programa
20:30 Svečiuose Nomeda E13
Pokalbių programa
21:30 Panorama E342
22:00 Dienos tema E219
22:20 Sportas. Orai (Panorama) E342
22:30 Gimę tą pačią dieną E9
Dokumentinė apybraiža
23:25 Beatos virtuvė (subtitruota) E14
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
00:20 Dviračio žinios E80
Humoro programa
00:45 Laba diena, Lietuva E237
02:55 Gyvenk kaip galima švariau E14
Tvaraus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ieva Zasimauskaitė
03:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E13
Dokumentinių apybraižų ciklas
03:45 Kas ir kodėl? E69
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
04:15 Svečiuose Nomeda E13
Pokalbių programa
05:05 Gimę tą pačią dieną E9
Dokumentinė apybraiža
06:00 Panorama E342
06:30 Dienos tema E219
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E342
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Labas rytas, Lietuva E243
09:55 Lietuvos atlikėjų duetų vakaras E1
Muzikos festivalis «Jaunas kaip Vilnius». Ved. Gabrielė Martirosian ir Giedrius Masalskis
11:05 Vilnius Jazz 2021 E4
Improdimensija orchestra (Lietuva)
11:50 Beatos virtuvė (subtitruota) E14
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
12:45 Kas ir kodėl? E65
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
13:15 Svečiuose Nomeda E13
Pokalbių programa
14:05 Gimę tą pačią dieną E9
Dokumentinė apybraiža
15:00 Laba diena, Lietuva E238
17:30 Muzikos talentų lyga 2022 E12
Koncertas iš Palangos koncertų salės. 3 d
18:20 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E12
Ved. Tomas Pabedinskas
18:45 Kas ir kodėl? E70
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
19:15 Tai kur toliau? E12
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
20:05 Veranda E12
Programa apie aplinkos estetiką
20:30 Mūšio laukas E14
Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius
21:00 Panorama E343
Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius
21:35 Sportas. Orai (Panorama) E343
21:45 Teatralizuota misterija «Sūduvių pėdsakais» E1
Skirta Sūduvos metams. Rež. Gytis Padegimas, komp. Jievaras Jasinskis. Dalyvauja Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Neringa Nekrašiūtė, Jurgis Jarašius, Henrikas Savickis ir kt
23:00 Mikalojaus Noviko kūrinių koncertas, skirtas kompozitoriaus 80-mečiui
Dalyvauja ansamblis «Jazz Island», styginių kvartetas «Arco»
01:00 Laba diena, Lietuva E238
03:10 Mokslo sriuba E12
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
03:35 Pusryčiai pas kaimyną E14
Programa, kviečianti susipažinti su šalyje gyvenančiais užsieniečiais bei jų šeimomis
04:00 Kas ir kodėl? E70
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
04:30 Veranda E12
Programa apie aplinkos estetiką
04:55 Mūšio laukas E14
Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius
05:20 Kalbos anatomija E14
Programa apie kalbos garsus. Ved. Aldona Vilutytė
05:45 Dėmesio! Ieškome meno E13
Programa, skirta populiarinti Lietuvos dailę ir šalies kūrėjus
06:15 Panorama E343
06:50 Sportas. Orai (Panorama) E343
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Pasivaikščiojimai E7
Ved. Rytis Zemkauskas
07:30 7 Kauno dienos E14
Aktualijų programa
07:55 Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė E12
Ved. Tomas Pabedinskas
08:20 Mokslo ekspresas E8
Mokslo populiarinimo programa
08:35 Svečiuose Nomeda E13
Pokalbių programa. Dokumentika
09:30 Mano pasas meluoja (subtitruota) E15
Gyvenimo būdo programa. Ved. Algimanta Žukauskienė
10:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E50
13:00 Kultūros diena E17
Programa apie kultūros procesus įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose
13:25 Draugiška Lietuva E14
Pažintinė kelionių programa
14:15 Mūšio laukas E14
Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius
14:30 Stambiu planu E20
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
15:35 Širdyje lietuvis E14
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
16:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E93
16:45 Mikalojaus Noviko kūrinių koncertas, skirtas kompozitoriaus 80-mečiui
Dalyvauja ansamblis «Jazz Island», styginių kvartetas «Arco»
18:45 Beatos virtuvė (subtitruota) E5
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
19:40 Dėmesio! Ieškome meno E13
Programa, skirta populiarinti Lietuvos dailę ir šalies kūrėjus
20:10 Langas į valdžią E14
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
20:35 Stilius E3
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
21:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E344
21:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E344
22:00 Kauno kantata E1
Kompozitorius Philipas Milleris (PAR), vizualių sprendimų menininkė Jenny Kagan (Didžioji Britanija). Dalyvauja solistai Rafailas Karpis, Agnė Stančikaitė, Steponas Zonys, Tshegofatso Moeng (PAR), folklorinių ansamblių «Babadag», «Ainiai», «Ratilėlis» atlikėjai, Kauno simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, pučiamųjų orkestras «Ąžuolynas», VDU studentų styginių kvartetas, VDU choras «Vivere Cantus», sakralinės muzikos mokyklos choras «Cantores David», Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivių choras, chorai «Cantate Domino», «Gintaras», skaitovės Bella Shirin ir Violeta Rakauskaitė-Shtromas. Kantatos dirigentas Karolis Variakojis
23:40 Draugiška Lietuva E14
Pažintinė kelionių programa
00:30 Muzikinis intarpas E14
00:50 1 000 pasaulio stebuklų E14
Kelionių dokumentika
01:45 Stambiu planu E20
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
02:35 Beatos virtuvė (subtitruota) E5
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
03:30 Langas į valdžią E14
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
03:55 Stilius E3
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
04:50 Kauno kantata E1
Kompozitorius Philipas Milleris (PAR), vizualių sprendimų menininkė Jenny Kagan (Didžioji Britanija). Dalyvauja solistai Rafailas Karpis, Agnė Stančikaitė, Steponas Zonys, Tshegofatso Moeng (PAR), folklorinių ansamblių «Babadag», «Ainiai», «Ratilėlis» atlikėjai, Kauno simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, pučiamųjų orkestras «Ąžuolynas», VDU studentų styginių kvartetas, VDU choras «Vivere Cantus», sakralinės muzikos mokyklos choras «Cantores David», Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivių choras, chorai «Cantate Domino», «Gintaras», skaitovės Bella Shirin ir Violeta Rakauskaitė-Shtromas. Kantatos dirigentas Karolis Variakojis
06:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E344
06:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E344
07:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
07:02 Beatos virtuvė (subtitruota) E2
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
08:00 Veranda E13
Programa apie aplinkos estetiką
08:30 Šventadienio mintys E15
Ved. Dalia Michelevičiūtė
09:00 Išpažinimai E15
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
09:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E15
Pažintinė programa
10:00 Gyventi kaime gera E15
Ved. Kristina Savickaitė
10:30 Gamtininko užrašai E15
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
11:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E15
Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas
11:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E15
Ved. Robertas Petrauskas
12:30 Mano geriausias draugas (subtitruota) E14
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
13:00 Muzikos talentų lyga 2022 E12
Koncertas iš Palangos koncertų salės. 3 d
13:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija E13
Dokumentinių apybraižų ciklas
14:15 Smegenų paslaptys E3
Polis Sezanas
14:25 Stambiu planu E21
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
15:20 Teatralizuota misterija «Sūduvių pėdsakais» E1
Skirta Sūduvos metams. Rež. Gytis Padegimas, komp. Jievaras Jasinskis. Dalyvauja Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Neringa Nekrašiūtė, Jurgis Jarašius, Henrikas Savickis ir kt
16:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E94
16:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E15
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
17:45 Duokim garo! E14
Ved. Loreta Sungailienė ir Liudas Mikalauskas
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E13
Programa, skirta eismo saugumui
19:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E109
20:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E18
20:30 Savaitė E15
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
21:30 Panorama E345
21:52 Sportas. Orai (Panorama) E345
22:00 Auksinis protas E15
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
23:15 Mano pasas meluoja (subtitruota) E15
Gyvenimo būdo programa. Ved. Algimanta Žukauskienė
23:40 Pradėk nuo savęs E14
Gamtosauginė ekologinė programa. Ved. Gediminas Petkus
00:20 Smegenų paslaptys E3
Polis Sezanas
00:30 Išpažinimai E15
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
00:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E15
Pažintinė programa
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика