ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 19.05.2022 09:37 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
LRT Lituanica

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="lrt-lituanica"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
02:00 Stop juosta E13
02:55 Klausimėlis E17
03:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E30
04:05 (Pra)rasta karta E9
05:00 Panorama E125
05:00 Panorama E125
05:00 Panorama E125
05:30 Dienos tema E89
05:30 Dienos tema E89
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E125
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E125
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E89
08:55 Dainuoju Lietuvą E10
10:50 Stambiu planu E30
11:45 Kas ir kodėl? E175
12:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E30
13:05 (Pra)rasta karta E9
14:00 Laba diena, Lietuva E87
16:30 Dainų dainelė 2022 E10
18:00 Kas ir kodėl? E180
18:30 Svarbi valanda E87
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
20:30 Panorama E126
21:00 Dienos tema E90
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E126
21:30 Auksinis protas E34
22:55 Veranda E31
23:20 Smalsumo genas E34
23:50 Laba diena, Lietuva E87
02:00 Stambiu planu E30
02:55 Klausimėlis E18
03:15 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
04:05 Stilius E30
05:00 Panorama E126
05:00 Panorama E126
05:30 Dienos tema E90
05:30 Dienos tema E90
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E126
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E126
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Šoka Lietuva E8
06:15 7 Kauno dienos E34
06:40 Mokslo sriuba E33
07:10 Gamtininko užrašai E15
07:35 Į sveikatą! E35
08:05 Kultūringai su Nomeda E30
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E18
12:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E29
12:50 Pasivaikščiojimai E35
13:20 Veranda E31
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E17
14:35 Širdyje lietuvis E35
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E34
15:45 Sveikinimų koncertas E35
17:30 Klauskite daktaro E34
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E40
19:00 Langas į valdžią E32
19:30 Stilius E31
20:30 Panorama E127
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E127
21:00 Dainuoju Lietuvą E11
23:00 «Saulės kliošas» ir Leon Somov E1
00:00 Stop juosta E13
00:50 Pasaulio puodai E5
01:45 Klauskite daktaro E34
02:40 Stilius E31
03:35 Dainuoju Lietuvą E11
05:30 Panorama E127
05:30 Panorama E127
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E127
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E127
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 (Pra)rasta karta E9
07:00 Veranda E5
07:30 Šventadienio mintys E36
08:00 Išpažinimai E36
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
09:00 Čia mano sodas E18
09:30 Gamtininko užrašai E16
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E36
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E34
11:30 Mano geriausias draugas E16
12:00 Smalsumo genas E34
12:30 Legendos. Šiandien ir visados E14
13:20 Stambiu planu E30
14:15 Auksinis protas E34
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E35
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E36
16:30 Duokim garo! E36
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E41
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E41
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
19:30 Savaitė E32
20:30 Panorama E128
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
21:00 Mikalojaus Noviko kūrinių koncertas, skirtas kompozitoriaus 80-mečiui E1
23:00 Išpažinimai E36
23:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
23:50 Langas į valdžią E32
00:15 Čia mano sodas E18
00:45 Mano geriausias draugas E16
01:10 Legendos. Šiandien ir visados E14
02:05 Istorijos detektyvai (subtitruota) E36
02:45 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
03:15 Duokim garo! E36
04:35 Savaitė E32
05:30 Panorama E128
05:30 Panorama E128
05:30 Panorama E128
05:30 Panorama E128
05:30 Panorama E128
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E128
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E90
08:55 Auksinis protas E34
10:10 Istorijos detektyvai (subtitruota) E36
10:55 Širdyje lietuvis E36
11:45 Kas ir kodėl? E176
12:15 Klauskite daktaro E34
13:05 Savaitė E32
14:00 Laba diena, Lietuva E88
16:30 Mūsų miesteliai E235
17:20 Kultūros diena E19
17:50 Dizaino dokumentika E9
18:00 Kas ir kodėl? E181
18:30 Svarbi valanda E88
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
20:30 Panorama E129
21:00 Dienos tema E91
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E129
21:30 LRT forumas E35
22:30 Dviračio žinios E171
22:55 7 Kauno dienos E35
23:20 Mokslo sriuba E34
23:50 Laba diena, Lietuva E88
02:00 Širdyje lietuvis E36
02:55 Klausimėlis E19
03:15 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
04:05 LRT forumas E35
05:00 Panorama E129
05:00 Panorama E129
05:00 Panorama E129
05:00 Panorama E129
05:30 Dienos tema E91
05:30 Dienos tema E91
05:30 Dienos tema E91
05:30 Dienos tema E91
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E129
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E129
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E129
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E129
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E91
08:55 Mikalojaus Noviko kūrinių koncertas, skirtas kompozitoriaus 80-mečiui
10:55 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E18
11:50 Čia mano sodas E18
12:15 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
13:05 Stilius E31
14:00 Laba diena, Lietuva E89
16:30 Fokusas E21
17:20 Procesai E7
17:50 Dizaino dokumentika E10
18:00 Kas ir kodėl? E182
18:30 Svarbi valanda E89
19:25 (Ne)emigrantai (subtitruota) E2
20:15 Mokslo ekspresas E1
20:30 Panorama E130
21:00 Dienos tema E92
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E130
21:30 Teatro biografijos E1
22:25 Midsummer Vilnius 2021 E5
23:20 Gamtininko užrašai E16
23:45 Laba diena, Lietuva E89
01:55 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E18
02:50 Mano Lietuva E1
03:15 (Ne)emigrantai (subtitruota) E2
04:05 Teatro biografijos E1
05:00 Panorama E130
05:00 Panorama E130
05:00 Panorama E130
05:30 Dienos tema E92
05:30 Dienos tema E92
05:30 Dienos tema E92
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E130
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E130
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E130
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E92
08:55 Duokim garo! E36
10:15 Šoka Lietuva E9
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E36
10:50 Kultūringai su Nomeda E31
11:40 Kas ir kodėl? E178
12:10 (Ne)emigrantai (subtitruota) E2
13:00 «Saulės kliošas» ir Leon Somov E1
14:00 Laba diena, Lietuva E90
16:30 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai - 50 E1
17:50 Dizaino dokumentika E11
18:00 Kas ir kodėl? E183
18:30 Svarbi valanda E90
19:30 Tai kur toliau? E13
20:30 Panorama E131
21:00 Dienos tema E93
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E131
21:30 Lietuva kalba E37
22:30 Dviračio žinios E172
22:55 Gyvenk kaip galima švariau E35
23:20 Mūšio laukas E10
23:50 Laba diena, Lietuva E90
02:00 Kultūringai su Nomeda E31
02:55 Mokslo ekspresas E1
03:15 Tai kur toliau? E13
04:05 Lietuva kalba E37
05:00 Panorama E131
05:00 Panorama E131
05:00 Panorama E131
05:30 Dienos tema E93
05:30 Dienos tema E93
05:30 Dienos tema E93
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E131
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E131
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E131
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E93
08:55 Sveikinimų koncertas E35
10:30 Išpažinimai E36
10:55 Stop juosta E14
11:45 Kas ir kodėl? E179
12:15 Tai kur toliau? E13
13:05 Lietuva kalba E37
14:00 Laba diena, Lietuva E91
16:30 Pasaulio puodai E6
17:20 Procesai E8
17:50 Muzikinis intarpas E2
18:00 Kas ir kodėl? E184
18:30 Svarbi valanda E91
19:30 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
20:30 Panorama E132
21:00 Dienos tema E94
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E132
21:30 (Pra)rasta karta E2
22:20 Teatro biografijos E2
23:15 Pasivaikščiojimai E36
23:45 Laba diena, Lietuva E91
01:55 Stop juosta E14
02:50 Muzikinis intarpas E12
03:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
04:05 (Pra)rasta karta E2
05:00 Panorama E132
05:00 Panorama E132
05:30 Dienos tema E94
05:30 Dienos tema E94
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E132
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E132
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E94
08:55 Dainuoju Lietuvą E11
10:50 Stambiu planu E31
11:45 Kas ir kodėl? E180
12:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E31
13:05 (Pra)rasta karta E2
14:00 Laba diena, Lietuva E92
16:30 Dainų dainelė 2022 E11
18:00 Kas ir kodėl? E185
18:30 Svarbi valanda E92
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
20:30 Panorama E133
21:00 Dienos tema E95
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E133
21:30 Auksinis protas E35
22:55 Veranda E5
23:20 Smalsumo genas E35
23:50 Laba diena, Lietuva E92
02:00 Stambiu planu E31
02:55 Mokslo ekspresas E2
03:15 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
04:05 Stilius E31
05:00 Panorama E133
05:00 Panorama E133
05:00 Panorama E133
05:30 Dienos tema E95
05:30 Dienos tema E95
05:30 Dienos tema E95
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E133
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E133
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E133
05:55 Panorama E133
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Šoka Lietuva E9
06:15 7 Kauno dienos E35
06:40 Mokslo sriuba E34
07:10 Gamtininko užrašai E16
07:35 Į sveikatą! E36
08:05 Kultūringai su Nomeda E31
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E19
11:45 Mokslo ekspresas E2
12:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
12:50 Pasivaikščiojimai E36
13:20 Veranda E5
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E18
14:35 Širdyje lietuvis E36
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E36
15:45 Sveikinimų koncertas E36
17:30 Klauskite daktaro E35
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E42
19:00 Langas į valdžią E33
19:30 Stilius E32
20:30 Panorama E134
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E134
21:00 Pabandom iš naujo 2021! Topai E1
21:40 Džiazo legenda Viačeslav Ganelin ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras E1
23:20 Dizaino dokumentika E11
23:30 Procesai E8
00:00 Stop juosta E14
00:50 Pasaulio puodai E6
01:45 Klauskite daktaro E35
02:35 Langas į valdžią E33
03:05 Stilius E32
03:55 Teatro biografijos E2
04:50 Pabandom iš naujo 2021! Topai E1
05:30 Panorama E134
05:30 Panorama E134
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E134
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E134
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 (Pra)rasta karta E2
07:00 Veranda E32
07:30 Šventadienio mintys E37
08:00 Išpažinimai E37
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
09:00 Čia mano sodas E19
09:30 Gamtininko užrašai E17
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E37
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E35
11:30 Mano geriausias draugas E17
12:00 Smalsumo genas E35
12:30 Legendos. Šiandien ir visados E15
13:20 Stambiu planu E31
14:15 Auksinis protas E35
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E37
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E37
16:30 Duokim garo! E37
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E42
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E43
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E34
19:30 Savaitė E33
20:30 Panorama E135
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
21:00 Monikos Liu koncertas festivalyje «Midsummer Vilnius 2020» E1
22:20 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E3
23:10 Išpažinimai E37
23:40 Šoka Lietuva E9
23:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
00:15 Čia mano sodas E19
00:45 Mano geriausias draugas E17
01:10 Legendos. Šiandien ir visados E15
02:05 Istorijos detektyvai (subtitruota) E37
02:45 Keliai. Mašinos. Žmonės E34
03:15 Duokim garo! E37
04:35 Savaitė E33
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:30 Panorama E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E135
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E95
08:55 Auksinis protas E35
10:10 Istorijos detektyvai (subtitruota) E37
10:55 Širdyje lietuvis E37
11:45 Kas ir kodėl? E181
12:15 Klauskite daktaro E35
13:05 Savaitė E33
14:00 Laba diena, Lietuva E93
16:30 Mūsų miesteliai E236
17:20 Kultūros diena E20
17:50 Muzikinis intarpas E5
18:00 Kas ir kodėl? E186
18:30 Svarbi valanda E93
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
20:30 Panorama E136
21:00 Dienos tema E96
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E136
21:30 LRT forumas E36
22:30 Dviračio žinios E173
22:55 7 Kauno dienos E36
23:20 Mokslo sriuba E35
23:50 Laba diena, Lietuva E93
02:00 Širdyje lietuvis E37
02:55 Mokslo ekspresas E3
03:15 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
04:05 LRT forumas E36
05:00 Panorama E136
05:00 Panorama E136
05:00 Panorama E136
05:30 Dienos tema E96
05:30 Dienos tema E96
05:30 Dienos tema E96
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E136
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E136
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E136
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E96
08:55 Monikos Liu koncertas festivalyje «Midsummer Vilnius 2020» E1
10:10 Mokslo ekspresas E1
Mokslo populiarinimo programa
10:25 Mano geriausias draugas E17
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
10:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E1
Svečias pop megažvaigždė Dieter Bohlen (Vokietija)
11:45 Kas ir kodėl? E182
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:15 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus
13:05 Stilius E32
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
14:00 Laba diena, Lietuva E94
16:30 Fokusas E22
Kultūros reiškinių, asmenybių ir idėjų žurnalas
17:25 Procesai E9
Užmaršties aikštė. TV dokumentinių laidų ciklas. Aut. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Mikas Žukauskas
17:50 Muzikinis intarpas E3
18:00 Kas ir kodėl? E187
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E94
Aktualijų programa
19:30 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
20:30 Panorama E137
21:00 Dienos tema E97
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E137
21:30 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
22:30 Dviračio žinios E174
Humoro programa
22:55 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
23:20 Į sveikatą! E37
Programa apie sveiką gyvenimo būdą. Ved. Alanas Dzeranovas
23:50 Laba diena, Lietuva E94
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E1
Svečias pop megažvaigždė Dieter Bohlen (Vokietija)
02:55 Mokslo ekspresas E4
Mokslo populiarinimo programa
03:15 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
04:05 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
05:00 Panorama E137
05:00 Panorama E137
05:30 Dienos tema E97
05:30 Dienos tema E97
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E137
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E137
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E97
08:55 Duokim garo! E37
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva E10
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
Pažintinė programa
10:55 Kultūringai su Nomeda E32
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
11:45 Kas ir kodėl? E183
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:15 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
13:05 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
14:00 Laba diena, Lietuva E95
16:30 Vilniaus knygų mugė 2022 E2
Tikėjimas krizės akivaizdoje. Pokalbis apie šiuolaikinio žmogaus poreikį kurti santykį su Dievu. Dalyvauja Mozė Mitkevičius, Rimas Šapauskas, Viktorija Voidogaitė
17:15 Nežinomi žmonės E9
Lėto gyvenimo vaizdų programa. Aut. Ingrida Daraškevičiūtė
17:45 Mokslo ekspresas E3
Mokslo populiarinimo programa
18:00 Kas ir kodėl? E188
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E95
Aktualijų programa
19:30 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
20:30 Panorama E138
21:00 Dienos tema E98
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E138
21:30 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
22:30 Dviračio žinios E175
Humoro programa
22:55 Gyvenk kaip galima švariau E36
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
23:20 Mūšio laukas E11
Programa, skirta visuomenės atsparumui išorės įtakoms didinti. Ved. Deividas Jursevičius
23:50 Laba diena, Lietuva E95
02:00 Kultūringai su Nomeda E32
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
02:55 Klausimėlis E20
Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius
03:15 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
04:05 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
05:00 Panorama E138
05:00 Panorama E138
05:30 Dienos tema E98
05:30 Dienos tema E98
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E138
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E138
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E98
08:55 Sveikinimų koncertas E36
Ved. Regina Jokubauskaitė
10:30 Išpažinimai E37
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
10:55 Stop juosta E15
Programa apie modernizmą
11:45 Kas ir kodėl? E184
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:15 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
13:05 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
14:00 Laba diena, Lietuva E96
16:30 Pasaulio puodai E7
Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius
17:20 Procesai E10
Meilės keliu. TV dokumentinių laidų ciklas. Aut. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Mikas Žukauskas. S
17:50 Muzikinis intarpas E4
18:00 Kas ir kodėl? E189
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E96
Aktualijų programa
19:30 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
20:30 Panorama E139
21:00 Dienos tema E99
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E139
21:30 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
22:30 Dviračio žinios E176
Humoro programa
22:55 Pasivaikščiojimai E37
Ved. Rytis Zemkauskas
23:20 Indivizijos E1
TV galerija. Rež. Ignė Narbutaitė, ved. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
23:50 Laba diena, Lietuva E96
02:00 Stop juosta E15
Programa apie modernizmą
02:55 Klausimėlis E21
Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius
03:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
04:05 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
05:00 Panorama E139
05:30 Dienos tema E99
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E139
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E99
08:55 Pabandom iš naujo 2021! Topai E1
09:35 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E3
Pučiamųjų ansamblis «The Honkin` Dudes Brass Band», Augustės Raguotytės kvartetas
10:25 Čia mano sodas E19
Programa apie sodininkavimą
10:55 Stambiu planu E32
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
11:45 Kas ir kodėl? E185
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:15 Vartotojų kontrolė (subtitruota) E32
Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis
13:05 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
14:00 Laba diena, Lietuva E97
16:30 Dainų dainelė 2022 E12
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas. Ved. Gerūta Griniūtė ir Ignas Krupavičius
18:00 Kas ir kodėl? E190
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E97
Aktualijų programa
19:30 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
20:30 Panorama E140
21:00 Dienos tema E100
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E140
21:30 Auksinis protas E36
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
22:55 Veranda E32
Programa apie aplinkos estetiką
23:20 Smalsumo genas E36
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
23:50 Laba diena, Lietuva E97
02:00 Stambiu planu E32
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
02:55 Klausimėlis E22
Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius
03:15 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
04:05 Stilius E32
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
05:00 Panorama E140
05:30 Dienos tema E100
05:50 Sportas. Orai (Panorama) E140
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Šoka Lietuva E10
06:15 7 Kauno dienos E36
Aktualijų programa
06:40 Mokslo sriuba E35
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
07:10 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
07:40 Į sveikatą! E37
Programa apie sveiką gyvenimo būdą. Ved. Alanas Dzeranovas
08:05 Kultūringai su Nomeda E32
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
09:00 Labas rytas, Lietuva (šeštadienio) E20
12:00 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
12:50 Pasivaikščiojimai E37
Ved. Rytis Zemkauskas
13:20 Veranda E32
Programa apie aplinkos estetiką
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus E1
Svečias pop megažvaigždė Dieter Bohlen (Vokietija)
14:35 Širdyje lietuvis E37
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E38
15:45 Sveikinimų koncertas E37
Ved. Regina Jokubauskaitė
17:30 Klauskite daktaro E36
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E44
19:00 Langas į valdžią E34
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
19:30 Stilius E33
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
20:30 Panorama E141
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E141
21:00 Dainuoju Lietuvą E12
Ved. Dainius Kazlauskas ir Vidas Bareikis
23:00 Kosto Smorigino autorinis vakaras E1
2018 m
23:40 Stop juosta E15
Programa apie modernizmą
00:35 Pasaulio puodai E7
Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius
01:25 Klauskite daktaro E36
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
02:20 Langas į valdžią E34
Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė
02:45 Stilius E33
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė
03:35 Dainuoju Lietuvą E12
Ved. Dainius Kazlauskas ir Vidas Bareikis
05:30 Panorama E141
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E141
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
07:00 Veranda E6
Programa apie aplinkos estetiką
07:30 Šventadienio mintys E38
Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė
08:00 Išpažinimai E38
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E38
Pažintinė programa
09:00 Čia mano sodas E1
Programa apie sodininkavimą
09:30 Gamtininko užrašai E18
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E38
Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E36
Ved. Robertas Petrauskas
11:30 Mano geriausias draugas E18
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
12:00 Smalsumo genas E36
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
12:30 Legendos. Šiandien ir visados E16
Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė
13:20 Stambiu planu E32
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
14:15 Auksinis protas E36
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30) E39
15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota) E38
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
16:30 Duokim garo! E38
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
18:00 Savaitė su «Dviračio žiniomis» E43
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30) E45
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės E35
Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas
19:30 Savaitė E34
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
20:30 Panorama E142
20:52 Sportas. Orai (Panorama) E142
21:00 Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 E2
Šiuolaikinio Kauno mito trilogijos II dalis: Santaka. Šou ant vandens
21:45 Midsummer Vilnius 2021 E1
Tango Piazzolla. Atlieka Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas), «4 Tango», tango čempionai Brigita ir Carlos Rodriguez, baleto pora Simona Petreikė ir Mantas Daraškevičius bei LMTA studentai aktoriai
23:05 Išpažinimai E38
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
23:35 Mokslo ekspresas E5
Mokslo populiarinimo programa
23:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E38
Pažintinė programa
00:15 Čia mano sodas E1
Programa apie sodininkavimą
00:45 Mano geriausias draugas E18
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
01:10 Legendos. Šiandien ir visados E16
Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė
02:05 Istorijos detektyvai (subtitruota) E38
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
02:45 Keliai. Mašinos. Žmonės E35
Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas
03:15 Duokim garo! E38
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
04:35 Savaitė E34
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
05:30 Panorama E142
05:52 Sportas. Orai (Panorama) E142
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:02 Labas rytas, Lietuva E100
08:55 Auksinis protas E36
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
10:10 Istorijos detektyvai (subtitruota) E38
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
10:55 Širdyje lietuvis E38
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
11:45 Kas ir kodėl? E186
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:15 Klauskite daktaro E36
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
13:05 Savaitė E34
Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
14:00 Laba diena, Lietuva E98
16:30 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E1
Dokumentinis filmas. 2021 m. Aut. Bernardas Andriušis, Arturas Jevdokimovas, Jeffrey Perkins. 1 d. Karta be laimės, be tėviškės ir be atsisveikinimo. N-7. Dokumentika
17:20 Kultūros diena E21
Programa apie kultūros procesus įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose
17:50 «Dainų dainelės» akimirkos E7
18:00 Kas ir kodėl? E191
TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda E98
Aktualijų programa
19:30 Daiktų istorijos (subtitruota) E2
Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus
20:30 Panorama E143
21:00 Dienos tema E101
21:20 Sportas. Orai (Panorama) E143
21:30 LRT forumas E37
Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
22:30 Dviračio žinios E177
Humoro programa
22:55 7 Kauno dienos E37
Aktualijų programa
23:20 Mokslo sriuba E36
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
23:50 Laba diena, Lietuva E98
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика