ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 23.05.2022 10:36 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
LRT Kultūra
LRT Plius
LRT Plius HD

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="lrt-kultura"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E91
00:15 Dabar pasaulyje E110
00:40 Dainuoju Lietuvą E11
02:30 Pusryčiai pas kaimyną E5
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E129
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E91
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E129
04:05 Krikščionio žodis E36
04:35 LRT forumas E35
05:30 Smalsumo genas E36
05:30 Smalsumo genas E36
05:30 Smalsumo genas E36
05:30 Smalsumo genas E36
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Daiktų istorijos (subtitruota) E35
07:00 Mija ir aš E13
07:25 Sardinė kosmose E37
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E46
07:50 Erdvės menas E20
08:25 Stop juosta E14
09:20 Labas rytas, Lietuva E91
11:50 Vilniaus sąsiuvinis E36
12:20 Smalsumo genas E36
12:50 Stop juosta E14
13:45 7 Kauno dienos E35
14:15 Mokslo sriuba E34
14:45 Černobylis. Paskutinis Sovietų Sąjungos mūšis
15:45 Sardinė kosmose E38
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E47
16:15 Mija ir aš E14
16:40 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E36
17:10 Servir y proteger E423
18:10 Seselė Beti E11
19:00 Gyvenk kaip galima švariau E36
19:30 Badas E1
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E130
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E92
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E130
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai (su garsiniu vaizdavimu) E4
22:30 Stilius (su vertimu į gestų k.) E23
23:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (su vertimu į gestų k.) E5
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E92
00:15 Dabar pasaulyje E111
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 2 E11
01:25 Luka Šulicius groja Vivaldi ciklą «Keturi metų laikai»
02:20 LRT OPUS ore E33
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E130
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E92
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E130
04:05 Kelias E36
04:35 Badas E1
05:30 Pasivaikščiojimai E36
05:30 Pasivaikščiojimai E36
05:30 Pasivaikščiojimai E36
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 (Ne)emigrantai (subtitruota) E36
07:00 Mija ir aš E14
07:25 Sardinė kosmose E38
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E47
07:50 Erdvės menas E21
08:25 Širdyje lietuvis E36
09:20 Labas rytas, Lietuva E92
11:50 Menora E36
12:20 Kelias E36
12:50 Širdyje lietuvis E36
13:45 Nacionaliniai metų knygos apdovanojimai E1
14:45 Badas E1
15:45 Sardinė kosmose E39
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E48
16:15 Mija ir aš E15
16:40 Mano geriausias draugas E15
17:10 Servir y proteger E424
18:10 Seselė Beti E12
19:00 Smalsumo genas E36
19:30 Už mūsų ir jūsų laisvę
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E131
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E93
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E131
21:25 Krepšinis. Europos taurė E20
23:45 Mokslo ekspresas E5
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E93
00:15 Dabar pasaulyje E112
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 2 E12
01:25 Auksinis protas E32
02:30 Į sveikatą! E36
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E131
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E93
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E131
04:05 Išpažinimai E36
04:35 Lietuva kalba E37
05:30 Euromaxx E18
05:30 Euromaxx E18
05:30 Euromaxx E18
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Tai kur toliau? E13
07:00 Mija ir aš E15
07:25 Sardinė kosmose E39
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E48
07:50 Į žvaigždes E1
08:25 Kultūringai su Nomeda E31
09:20 Labas rytas, Lietuva E93
11:50 Trembita E36
12:20 Gyvenk kaip galima švariau E36
12:50 Kultūringai su Nomeda E31
13:45 Teatro biografijos E2
14:45 Už mūsų ir jūsų laisvę
15:45 Sardinė kosmose E40
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E49
16:15 Mija ir aš E16
16:40 Aistra varžytis E1
17:10 Servir y proteger E425
18:10 Seselė Beti E13
19:00 Veranda E27
19:30 Autoritarizmo apnuodyta Rusija
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E132
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E94
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E132
21:30 3 minutės iki kino E46
21:33 Adomas
23:15 Euromaxx E18
23:45 Mokslo ekspresas E6
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E94
00:15 Dabar pasaulyje E113
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 2 E13
01:25 Duokim garo! E36
02:45 Mokslo ekspresas E5
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E132
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E94
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E132
04:05 Šventadienio mintys E36
04:35 Teatro biografijos E2
05:30 7 Kauno dienos E35
05:30 7 Kauno dienos E35
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Klauskite daktaro E34
07:00 Mija ir aš E16
07:25 Sardinė kosmose E40
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E49
07:50 Dainų dainelė 2022 E12
09:20 Labas rytas, Lietuva E94
11:50 Mūsų rusų gatvė E7
12:20 Mokslo ekspresas E5
12:35 Mokslo ekspresas E6
12:50 Stambiu planu E31
13:45 Zachor. Atsimink E11
14:45 Autoritarizmo apnuodyta Rusija
15:45 Sardinė kosmose E41
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E50
16:15 Mija ir aš E17
16:40 Aistra varžytis E2
17:10 Servir y proteger E426
18:10 Seselė Beti E14
19:00 Kultūros diena E20
19:30 Fokusas E22
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E133
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E95
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E133
21:30 Inid
23:00 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E6
23:45 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E7
00:35 DW Novosti (ex Geofaktor) E95
00:50 Dabar pasaulyje E114
01:15 Adomas
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E133
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E95
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E133
04:05 Pusryčiai pas kaimyną E5
04:35 Fokusas E22
05:30 Mokslo sriuba E34
05:30 Mokslo sriuba E34
05:30 Mokslo sriuba E34
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Auksinis protas E33
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės E33
08:00 Čia mano sodas E18
08:30 Gamtininko užrašai E16
09:00 Į sveikatą! E37
09:30 Gyvenk kaip galima švariau E37
10:00 Kas geresnio, kaimyne? E37
10:30 Vilniaus sąsiuvinis E37
11:00 Trembita E37
11:30 Mūsų rusų gatvė E8
12:00 Smalsumo genas E37
12:30 Pasivaikščiojimai E37
13:00 Pažinti Japoniją E4
13:30 Euromaxx E19
14:00 Mano geriausias draugas E15
14:30 Reimis ir Džiulijet
16:00 Vilniaus knygų mugė 2022 E2
16:50 Vytautas Mačernis E8
17:00 Veranda E32
17:30 Dizainas E33
18:00 Mokslo ekspresas E7
18:15 Mokslo ekspresas E8
18:30 Teatro biografijos E7
19:25 Vizionieriai E27
19:30 Nuostabios mintys E28
20:00 Čia - kinas E31
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E134
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E134
21:00 Kine kaip kine E10
21:30 Tulpių laukas E1
22:45 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E3
23:40 Pasivaikščiojimai E37
00:10 Dabar pasaulyje E115
00:35 Panorama (su vertimu į gestų k.) E134
00:57 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E134
01:05 Egzaminas
02:45 Smalsumo genas E37
03:15 Euromaxx E19
03:45 Vilniaus knygų mugė 2022 E2
04:35 Teatro biografijos E7
05:30 Čia mano sodas E18
05:30 Čia mano sodas E18
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Duokim garo! E36
07:30 Krikščionio žodis E37
08:00 Kelias E37
08:30 Menora E37
09:00 Širdyje lietuvis E37
10:00 Pusryčiai pas kaimyną E6
10:30 Stop juosta E15
11:30 7 Kauno dienos E36
12:00 Mokslo sriuba E35
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos E11
13:40 Šventadienio mintys E37
14:05 Luisas ir ateiviai
15:30 Minčiukų palėpė E19
16:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E1
17:00 Susipažink su mano pasauliu E1
17:30 Kultūringai su Nomeda E32
18:30 Stambiu planu E32
19:30 Išpažinimai E37
20:00 Kultūros diena E20
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E135
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E135
21:00 3 minutės iki koncerto E10
21:03 Odeono aikštės koncertas iš Miuncheno
22:35 Midsummer Vilnius 2021 E1
23:55 Panorama (su vertimu į gestų k.) E135
00:17 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E135
00:25 Marija Terezė 3 E1
02:20 Kultūringai su Nomeda E32
03:10 Stambiu planu E32
04:05 Luisas ir ateiviai
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
05:30 Gamtininko užrašai E16
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Beatos virtuvė (subtitruota) E30
07:00 Mija ir aš E17
07:25 Sardinė kosmose E41
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E50
07:50 Į žvaigždes E2
08:20 Dizainas E33
08:50 Mokslo sriuba E35
09:20 Labas rytas, Lietuva E95
11:50 Kas geresnio, kaimyne? E37
12:20 Kultūros diena E20
12:50 Fokusas E22
13:40 Duokim garo! E37
15:00 Istorijos detektyvai (subtitruota) E33
15:45 Sardinė kosmose E42
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E51
16:15 Mija ir aš E18
16:40 Minčiukų palėpė E19
17:10 Servir y proteger E427
18:10 Seselė Beti E15
19:00 Pasivaikščiojimai E37
19:30 Gyvenimas dešimtyje nuotraukų E3
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E136
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E96
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E136
21:30 AGRASTŲ VYNAS E3
22:20 AGRASTŲ VYNAS E4
23:35 Euromaxx E19
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E96
00:15 Dabar pasaulyje E116
00:40 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E6
01:23 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E7
02:10 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E3
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E136
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E96
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E136
04:05 Krikščionio žodis E37
04:35 LRT forumas E36
05:30 Smalsumo genas E37
05:30 Smalsumo genas E37
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
05:30 Smalsumo genas E37
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Daiktų istorijos (subtitruota) E36
Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus
07:00 Mija ir aš E18
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/18 s
07:25 Sardinė kosmose E42
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 42 s
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E51
Animacinis serialas. JAV, Prancūzija, Pietų Korėja. 2018-2019 m. 4/51 s
07:50 Į žvaigždes E3
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018-2019 m. 3 d. Ar egzistuoja nežemiška gyvybė? Besižvalgant po Saulės sistemą
08:25 Stop juosta E15
Programa apie modernizmą
09:20 Labas rytas, Lietuva E96
11:50 Vilniaus sąsiuvinis E37
Kultūros publicistikos programa baltarusių kalba. Ved. Siarhej Haurylenka
12:20 Smalsumo genas E37
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
12:50 Stop juosta E15
Programa apie modernizmą
13:45 7 Kauno dienos E36
Aktualijų programa
14:15 Mokslo sriuba E35
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
14:45 Gyvenimas dešimtyje nuotraukų E3
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2021 m. Prod. Chris Wilson. 3 d. Tupacas Shakuras
15:45 Sardinė kosmose E43
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 43 s
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai E52
Animacinis serialas. JAV, Prancūzija, Pietų Korėja. 2018-2019 m. 4/52 s
16:15 Mija ir aš E19
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/19 s
16:40 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E37
Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas
17:10 Servir y proteger E428
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 428 s
18:10 Seselė Beti E16
Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa Underberg, Carolin Walter, Eric Klotzsch. Vokietija. N-7. 6/16 s
19:00 Gyvenk kaip galima švariau E37
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
19:30 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E1
Dokumentinis filmas. 2021 m. Aut. Bernardas Andriušis, Arturas Jevdokimovas, Jeffrey Perkins. 1 d. Karta be laimės, be tėviškės ir be atsisveikinimo. N-7. Dokumentika
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E137
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E97
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E137
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai (su garsiniu vaizdavimu) E5
Dokumentinis serialas. 2016 m. Rež. Saulius Balandis. 5 s. N-7
22:20 Vizionieriai E27
Robertas Narkus
22:30 Stilius (su vertimu į gestų k.) E24
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (su vertimu į gestų k.)
23:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (su vertimu į gestų k.) E6
Pažintinė programa (su vertimu į gestų k.)
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E97
00:15 Dabar pasaulyje E117
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 3 E2
Serialas. 2014-2018 m. Aut. Marti Noxon. Rež. Robert Duncan McNeill, Brian Dannelly ir kt. Vaid. Lisa Edelstein, Beau Garrett, Janeane Garofalo, Necar Zadegan, Alanna Ubach, Conner Dwelly. JAV. N-14. 3/2 s
01:25 Odeono aikštės koncertas iš Miuncheno
Koncertas. 2018 m. Kompozitoriai: Leonard Bernstein, Jules Massenet, Erik Satie ir kt. Groja Bavarijos radijo simfoninis orkestras. Solistai: Diana Damrau, Radoslaw Szulc. Dirigentas: Cristian Macelaru. Miunchenas, Vokietija
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E137
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E97
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E137
04:05 Kelias E37
Programa apie evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenių istoriją ir dabartį
04:35 Lietuvos sienos E1
Dokumentinis filmas. 1 d. Baltarusija. Rež. Andrius Lekavičius. Dokumentika
05:30 Pasivaikščiojimai E37
Ved. Rytis Zemkauskas
05:30 Pasivaikščiojimai E37
Ved. Rytis Zemkauskas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 (Ne)emigrantai (subtitruota) E37
Socialinė dokumentika
07:00 Mija ir aš E19
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/19 s
07:25 Sardinė kosmose E43
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 43 s
07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai E52
Animacinis serialas. JAV, Prancūzija, Pietų Korėja. 2018-2019 m. 4/52 s
07:50 Į žvaigždes E4
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018-2019 m. 4 d. Ryšys su žvaigždėmis. Kosmoso spinduliai
08:25 Širdyje lietuvis E37
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
09:20 Labas rytas, Lietuva E97
11:50 Menora E37
Kultūros publicistikos programa apie Lietuvos žydus. Ved. Donatas Valančiauskas
12:20 Kelias E37
Programa apie evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenių istoriją ir dabartį
12:50 Širdyje lietuvis E37
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
13:45 Čia - kinas E31
Kino žurnalas
14:15 Veranda E32
Programa apie aplinkos estetiką
14:45 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E1
Dokumentinis filmas. 2021 m. Aut. Bernardas Andriušis, Arturas Jevdokimovas, Jeffrey Perkins. 1 d. Karta be laimės, be tėviškės ir be atsisveikinimo. N-7. Dokumentika
15:45 Sardinė kosmose E44
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 44 s
16:00 44 katės E1
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/1 s
16:15 Mija ir aš E20
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/20 s
16:40 Mano geriausias draugas E16
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
17:10 Servir y proteger E429
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 429 s
18:10 Seselė Beti E17
Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa Underberg, Carolin Walter, Eric Klotzsch. Vokietija. N-7. 6/17 s
19:00 Smalsumo genas E37
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
19:30 Architektūros ikonos E9
Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 9 d. Pavolas Merjavis
20:00 Architektūros ikonos E10
Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 10 d. Vladimiras Dedečekas. Slovakų medkirtys
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E138
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E98
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E138
21:30 Koncertas «Kristian Benedikt Grand Gala» E1
Solistai Kristian Benedikt, Maria Guleghina, Monika Falcon, Tomas Pavilionis, Arūnas Malikėnas, Rafailas Karpis. Dalyvauja LNOBT simfoninis orkestras ir choras. Dir. Modestas Pitrėnas
23:45 Kelionių atvirukai E7
Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 7 d. Keiptaunas. Pietų Afrikos spalvos
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E98
00:15 Dabar pasaulyje E118
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 3 E3
Serialas. 2014-2018 m. Aut. Marti Noxon. Rež. Robert Duncan McNeill, Brian Dannelly ir kt. Vaid. Lisa Edelstein, Beau Garrett, Janeane Garofalo, Necar Zadegan, Alanna Ubach, Conner Dwelly. JAV. N-14. 3/3 s
01:25 Auksinis protas E33
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
02:45 Mokslo ekspresas E7
Mokslo populiarinimo programa
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E138
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E98
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E138
04:05 Išpažinimai E37
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
04:35 Lietuva kalba E38
Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė
05:30 Euromaxx E19
Ved. Ugnė Siparė
05:30 Euromaxx E19
Ved. Ugnė Siparė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Tai kur toliau? E14
Kelionių programa. Ved. Martynas Starkus
07:00 Mija ir aš E20
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/20 s
07:25 Sardinė kosmose E44
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 44 s
07:35 44 katės E1
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/1 s
07:50 Į žvaigždes E5
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018-2019 m. 5 d. Gyvenimas kosmose. Iliuzija ar neišvengiama realybė?
08:25 Kultūringai su Nomeda E32
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
09:20 Labas rytas, Lietuva E98
11:50 Trembita E37
Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba. Ved. Viktor Černišuk
12:20 Gyvenk kaip galima švariau E37
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
12:50 Kultūringai su Nomeda E32
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
13:45 Teatro biografijos E7
Pasakojimai apie Lietuvos teatrų istorijas
14:45 Laimė būti kartu E1
Dokumentinis filmas. 2017 m. Scen. aut. Aušra Eidukaitytė, rež. Juozas Sabolius. Dokumentika
15:45 Sardinė kosmose E45
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 45 s
16:00 44 katės E2
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/2 s
16:15 Mija ir aš E21
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/21 s
16:40 Aistra varžytis E3
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2016 m. 3 d
17:10 Servir y proteger E430
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 430 s
18:10 Meškutės Nidos nuotykiai E9
Nida, lapė ir gaidys. Scen. aut. ir rež. Petras Abukevičius. 1978 m. Dokumentika
18:30 Eurolyga per LRT E105
18:45 Eurolygos krepšinio turnyras E37
I pusfinalis. Stambulo «Anadolu Efes» - Pirėjo «Olympiakos». Tiesioginė transliacija iš Belgrado
19:30 Eurolyga per LRT E106
19:40 Eurolygos krepšinio turnyras E37
I pusfinalis. Stambulo «Anadolu Efes» - Pirėjo «Olympiakos». Tiesioginė transliacija iš Belgrado
20:50 Eurolyga per LRT E107
21:00 Mokslo ekspresas E7
Mokslo populiarinimo programa
21:15 Mokslo ekspresas E8
Mokslo populiarinimo programa
21:30 Eurolyga per LRT E108
21:45 Eurolygos krepšinio turnyras E38
II pusfinalis. «Barcelona» - Madrido «Real». Tiesioginė transliacija iš Belgrado
22:30 Eurolyga per LRT E109
22:40 Eurolygos krepšinio turnyras E38
II pusfinalis. «Barcelona» - Madrido «Real». Tiesioginė transliacija iš Belgrado
23:55 Eurolyga per LRT E110
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E99
00:15 Dabar pasaulyje E119
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
00:40 Skyrybų vadovas draugėms 3 E4
Serialas. 2014-2018 m. Aut. Marti Noxon. Rež. Robert Duncan McNeill, Brian Dannelly ir kt. Vaid. Lisa Edelstein, Beau Garrett, Janeane Garofalo, Necar Zadegan, Alanna Ubach, Conner Dwelly. JAV. N-14. 3/4 s
01:25 Duokim garo! E37
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
02:45 Mokslo ekspresas E8
Mokslo populiarinimo programa
03:00 Širdyje lietuvis E37
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
03:55 Vizionieriai E27
Robertas Narkus
04:05 Šventadienio mintys E37
Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė
04:35 (Pra)rasta karta E8
Dokumentinių programų ciklas
05:30 7 Kauno dienos E36
Aktualijų programa
05:30 7 Kauno dienos E36
Aktualijų programa
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Klauskite daktaro E35
Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė
07:00 Mija ir aš E21
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/21 s
07:25 Sardinė kosmose E45
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 45 s
07:35 44 katės E2
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/2 s
07:50 Susipažink su mano pasauliu E1
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018 m. 1 d. Jessica - mergaitė iš Amazonijos
08:15 Vizionieriai E27
Robertas Narkus
08:25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E1
Ved. Robertas Petrauskas
09:20 Labas rytas, Lietuva E99
11:50 Mūsų rusų gatvė E8
Kultūros publicistikos programa rusų kalba. Ved. Olegas Kurdiukovas
12:20 Mokslo ekspresas E7
Mokslo populiarinimo programa
12:35 Mokslo ekspresas E8
Mokslo populiarinimo programa
12:50 Stambiu planu E32
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
13:45 Zachor. Atsimink E12
Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. Dokumentika
14:45 Architektūros ikonos E9
Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 9 d. Pavolas Merjavis
15:15 Architektūros ikonos E10
Dokumentinis serialas. Slovakija. 2020 m. 10 d. Vladimiras Dedečekas. Slovakų medkirtys
15:45 Sardinė kosmose E46
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 46 s
16:00 44 katės E3
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/3 s
16:15 Mija ir aš E22
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/22 s
16:40 Aistra varžytis E4
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2016 m. 4 d
17:10 Servir y proteger E431
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 431 s
18:10 Seselė Beti E18
Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa Underberg, Carolin Walter, Eric Klotzsch. Vokietija. N-7. 6/18 s
19:00 Kultūros diena E21
Programa apie kultūros procesus įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose
19:30 Fokusas E23
Kultūros reiškinių, asmenybių ir idėjų žurnalas
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E140
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E100
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E140
21:30 Kai kelio atgal nebėra
Trileris. 2017 m. Rež. Dominik Graf. Vaid. Friedrich Mucke, Victoria Sordo, Ernst Jacobi, Emma Jane. Vokietija. N-14
23:00 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E4
Elektroninis «Juzt», džiazą ir šokį apjungiantis projektas «Tango in Jazz»
00:00 DW Novosti (ex Geofaktor) E100
00:15 Dabar pasaulyje E120
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
00:40 AGRASTŲ VYNAS E3
Dokumentinis filmas. 1991 m. Aut. Vaidotas Žukas, rež. Ramunė Kudzmanaitė. 1 d. Dokumentika
01:30 AGRASTŲ VYNAS E4
Dokumentinis filmas. 1991 m. Aut. Vaidotas Žukas, rež. Ramunė Kudzmanaitė. 2 d. Dokumentika
02:45 Kelionių atvirukai E7
Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 7 d. Keiptaunas. Pietų Afrikos spalvos
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E140
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E100
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E140
04:05 Pusryčiai pas kaimyną E6
Pažintis su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais. Ved. Ignas Krupavičius
04:35 Fokusas E23
Kultūros reiškinių, asmenybių ir idėjų žurnalas
05:30 Mokslo sriuba E35
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Auksinis protas E34
Intelektinis žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas
07:25 Vytautas Mačernis E2
Prasmės. Skaito aktorius Povilas Jatkevičius
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės E34
Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas
08:00 Čia mano sodas E19
Programa apie sodininkavimą
08:30 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
09:00 Į sveikatą! E38
Programa apie sveiką gyvenimo būdą. Ved. Alanas Dzeranovas
09:30 Gyvenk kaip galima švariau E38
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
10:00 Kas geresnio, kaimyne? E38
Ved. Evelina Mokšecka, Darijuš Malinovski
10:30 Vilniaus sąsiuvinis E38
Kultūros publicistikos programa baltarusių kalba. Ved. Siarhej Haurylenka
11:00 Trembita E38
Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba. Ved. Viktor Černišuk
11:30 Mūsų rusų gatvė E9
Kultūros publicistikos programa rusų kalba. Ved. Olegas Kurdiukovas
12:00 Smalsumo genas E38
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
12:30 Pasivaikščiojimai E38
Ved. Rytis Zemkauskas
13:00 Pažinti Japoniją E5
Dokumentinis serialas. Japonija. 2020 m. 5 d
13:30 Euromaxx E20
Ved. Ugnė Siparė
14:00 Mano geriausias draugas E16
Ved. Eimutis Kvoščiauskas
14:30 Fantastinis šeimos viešbutis
Filmas šeimai. 2017 m. Rež. Ineke Houtman. Vaid. Julian Ras, Abbey Hoes, Bente Fokkens, Linde van der Storm, Frank Lammers. Nyderlandai
16:00 Vilniaus knygų mugė 2022 E3
Katalogo «Draugų muziejus/Museum of Friends: Vladimiro Tarasovo kolekcija» pristatymas. Dalyvauja Arūnas Gelūnas, Vladimiras Tarasovas, Skaidra Trilupaitytė
16:45 Eurolygos krepšinio turnyras E39
Rungtynės dėl 3 vietos. Tiesioginė transliacija iš Belgrado
19:00 Mokslo ekspresas E9
Mokslo populiarinimo programa
19:15 Mokslo ekspresas E10
Mokslo populiarinimo programa
19:30 Eurolyga per LRT E111
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras E40
Finalas. Tiesioginė transliacija iš Belgrado
20:30 Eurolyga per LRT E112
20:40 Eurolygos krepšinio turnyras E40
Finalas. Tiesioginė transliacija iš Belgrado
22:00 Eurolyga per LRT E113
22:15 Kine kaip kine E11
Ved. Aistė Stonytė
22:45 Sengirė E1
Dokumentinis filmas. 2017 m. Rež. Mindaugas Survila. Dokumentika
23:50 Tarptautinis džiazo festivalis «Vilnius Mama Jazz 2021» E5
«21st Century Quintet», «SynthEtika»
00:50 Dabar pasaulyje E121
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
01:15 Paveldėtojos
Drama. 2018 m. Rež. Marcelo Martinessi. Vaid. Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova, Norma Codas, Yvera. Paragvajus, Prancūzija, Vokietija. N-14
02:50 Smalsumo genas E38
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
03:20 Muzikinis intarpas E1
03:30 Euromaxx E20
Ved. Ugnė Siparė
03:55 Vilniaus knygų mugė 2022 E3
Katalogo «Draugų muziejus/Museum of Friends: Vladimiro Tarasovo kolekcija» pristatymas. Dalyvauja Arūnas Gelūnas, Vladimiras Tarasovas, Skaidra Trilupaitytė
04:35 Laimė būti kartu E1
Dokumentinis filmas. 2017 m. Scen. aut. Aušra Eidukaitytė, rež. Juozas Sabolius. Dokumentika
05:30 Čia mano sodas E19
Programa apie sodininkavimą
05:30 Čia mano sodas E19
Programa apie sodininkavimą
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Duokim garo! E37
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
07:30 Krikščionio žodis E38
Programa apie Lietuvos stačiatikių ir sentikių bendruomenių dvasinius kelius. Ved. Leonid Glušajev
08:00 Kelias E38
Programa apie evangelikų liuteronų ir reformatų bendruomenių istoriją ir dabartį
08:30 Menora E38
Kultūros publicistikos programa apie Lietuvos žydus. Ved. Donatas Valančiauskas
09:00 Širdyje lietuvis E38
Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą
10:00 Pusryčiai pas kaimyną E7
Pažintis su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais. Ved. Ignas Krupavičius
10:30 Stop juosta E16
Programa apie modernizmą
11:30 7 Kauno dienos E37
Aktualijų programa
12:00 Mokslo sriuba E36
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos E12
Tiesioginė transliacija
13:40 Šventadienio mintys E38
Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė
14:15 Kapitonas Šarkis
Animacinis nuotykių filmas. 2018 m. Rež. Jan Stoltz, Hubert Weiland. Vokietija
15:30 The Dragon Prince 3 E1
Animacinis serialas. JAV, Kanada. 2019 m. 3/1 s
16:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai E2
Ved. Robertas Petrauskas
17:00 Susipažink su mano pasauliu E2
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018 m. 2 d. Gauravas ir aitvarai
17:30 Kultūringai su Nomeda E33
Kultūros pokalbių programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė
18:30 Stambiu planu E33
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
19:30 Išpažinimai E38
Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys
20:00 Kultūros diena E21
Programa apie kultūros procesus įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E142
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E142
21:00 3 minutės iki koncerto E11
Pristato Julijus Grickevičius
21:03 Gustavas Mahleris. Simfonija Nr. 2 «Prisikėlimas»
Koncertas. 2019 m. Solistai: Chen Reiss, Tamara Mumford. Groja Miuncheno filharmonijos orkestras. Dirigentas: Gustavo Dudamel. Barselona, Ispanija
22:40 Koncertas «Kristian Benedikt Grand Gala» E1
Solistai Kristian Benedikt, Maria Guleghina, Monika Falcon, Tomas Pavilionis, Arūnas Malikėnas, Rafailas Karpis. Dalyvauja LNOBT simfoninis orkestras ir choras. Dir. Modestas Pitrėnas
00:55 Panorama (su vertimu į gestų k.) E142
01:17 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E142
01:25 Seserų Fontanų siuvykla E1
Drama. Italija. 2011 m. N-7. 1 s. Rež. Riccardo Milani
03:20 Stambiu planu E33
Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas
04:15 Kapitonas Šarkis
Animacinis nuotykių filmas. 2018 m. Rež. Jan Stoltz, Hubert Weiland. Vokietija
05:30 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
05:30 Gamtininko užrašai E17
Programa apie gamtos pažinimą. Ved. Marius Čepulis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Beatos virtuvė (subtitruota) E31
Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson
07:00 Mija ir aš E22
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/22 s
07:25 Sardinė kosmose E46
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 46 s
07:35 44 katės E3
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/3 s
07:50 Į žvaigždes E6
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018-2019 m. 6 d. Kosminės kelionės. Kokia jų prasmė?
08:20 Gyvenk kaip galima švariau E38
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
08:50 Mokslo sriuba E36
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
09:20 Labas rytas, Lietuva E100
11:50 Kas geresnio, kaimyne? E38
Ved. Evelina Mokšecka, Darijuš Malinovski
12:20 Kultūros diena E21
Programa apie kultūros procesus įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose
12:50 Fokusas E23
Kultūros reiškinių, asmenybių ir idėjų žurnalas
13:40 Duokim garo! E38
Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
15:00 Istorijos detektyvai (subtitruota) E34
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas
15:45 Sardinė kosmose E47
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 47 s
16:00 44 katės E4
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/4 s
16:15 Mija ir aš E23
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/23 s
16:40 The Dragon Prince 3 E1
Animacinis serialas. JAV, Kanada. 2019 m. 3/1 s
17:10 Servir y proteger E432
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 432 s
18:10 Seselė Beti E19
Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa Underberg, Carolin Walter, Eric Klotzsch. Vokietija. N-7. 6/19 s
19:00 Pasivaikščiojimai E38
Ved. Rytis Zemkauskas
19:30 Gyvenimas dešimtyje nuotraukų E4
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2021 m. Prod. Chris Wilson. 4 d. Muhammadas Ali
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E143
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E101
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E143
21:30 3 minutės iki muzikos E4
Ved. Ramūnas Zilnys
21:33 «Depeche Mode». Dvasios miške
Dokumentinis filmas. JAV. 2019 m. Rež. Anton Corbijn. Dokumentika
22:55 Vieno žvilgsnio istorija
Dokumentinis filmas. Prancūzija. 2020 m. Rež. Mariana Otero. Dokumentika
00:30 DW Novosti (ex Geofaktor) E101
00:45 Dabar pasaulyje E122
Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos
01:10 Dainuoju Lietuvą E12
Ved. Dainius Kazlauskas ir Vidas Bareikis
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) E143
03:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E101
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E143
04:05 Krikščionio žodis E38
Programa apie Lietuvos stačiatikių ir sentikių bendruomenių dvasinius kelius. Ved. Leonid Glušajev
04:35 LRT forumas E37
Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė
05:30 Smalsumo genas E38
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas E1
06:05 Daiktų istorijos (subtitruota) E2
Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus
07:00 Mija ir aš E23
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/23 s
07:25 Sardinė kosmose E47
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 47 s
07:35 44 katės E4
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/4 s
07:50 Į žvaigždes E7
Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018-2019 m. 7 d. Kosmoso šiukšlės. Ilgai ignoruotos, bet labai pavojingos
08:25 Stop juosta E16
Programa apie modernizmą
09:20 Labas rytas, Lietuva E101
11:50 Vilniaus sąsiuvinis E38
Kultūros publicistikos programa baltarusių kalba. Ved. Siarhej Haurylenka
12:20 Smalsumo genas E38
Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved. Rolandas Maskoliūnas
12:50 Stop juosta E16
Programa apie modernizmą
13:45 7 Kauno dienos E37
Aktualijų programa
14:15 Mokslo sriuba E36
Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys
14:45 Gyvenimas dešimtyje nuotraukų E4
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2021 m. Prod. Chris Wilson. 4 d. Muhammadas Ali
15:40 Vienas eilėraštis E1
Kuo kvepia mamos. Aut. Daiva Čepauskaitė
15:45 Sardinė kosmose E48
Animacinis serialas. Prancūzija. 2019 m. 48 s
16:00 44 katės E5
Animacinis serialas. Italija. 2020 m. 2/5 s
16:15 Mija ir aš E24
Animacinis serialas. Vokietija, Kanada, Italija. 2016 m. 3/24 s
16:40 Gustavo enciklopedija (subtitruota) E38
Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas
17:10 Servir y proteger E433
Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 433 s
18:10 Seselė Beti E20
Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa Underberg, Carolin Walter, Eric Klotzsch. Vokietija. N-7. 6/20 s
19:00 Gyvenk kaip galima švariau E38
Programa ekologine tema. Ved. Ieva Zasimauskaitė
19:30 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E2
Dokumentinis filmas. 2021 m. Aut. Bernardas Andriušis, Arturas Jevdokimovas, Jeffrey Perkins. 2 d. Sulaužytas pianinas. N-7. Dokumentika
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) E144
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E102
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) E144
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai (su garsiniu vaizdavimu) E6
Dokumentinis serialas. 2016 m. Rež. Saulius Balandis. 6 s. N-7
22:20 Kernavės archeologinė vietovė E1
Dokumentinis filmas. Rež. Alvydas Barysas. 2020 m. Dokumentika
22:30 Stilius (su vertimu į gestų k.) E25
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (su vertimu į gestų k.)
23:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (su vertimu į gestų k.) E7
Pažintinė programa (su vertimu į gestų k.)
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика