ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 07.12.2022 13:28 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
Armenia 2
H2 (Армения)

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="h2-am"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 Խոսենք ըստ էության
09:30 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 Քաղցած սպասում են
16:00 Պրովանս
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 х/ф Հինգշաբթի
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 х/ф Հինգշաբթի
09:30 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 х/ф Հինգշաբթի
16:00 Չէին սպասում
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 т/с Սերիալ
20:00 Սիրված երգեր
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Չէին սպասում
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Հոգևոր անվտանգություն
15:30 Քաղցած սպասում են
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:00 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Երևանի գիշերներում
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Համերգ
09:00 Մագավտո+
10:00 Չէին սպասում
11:00 Քաղցաց սպասում են
12:00 Պարատուն
13:00 Ինչ եփել այսօր
14:30 т/с Սերիալ
17:00 Համերգ
19:30 Իրական պատմություններ
20:30 Հրապարակային շաբաթ
21:00 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 Հրապարակային շաբաթ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 Հրապարակային շաբաթ
15:45 Քաղցած սպասում են
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 т/с Սերիալ
19:30 Իրական պատմություններ
21:00 Լրաբեր
21:55 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 Պարատուն
09:15 т/с Սերիալ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 Խոսենք ըստ էության
15:15 т/с Սերիալ
15:45 Քաղցած սպասում են
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 т/с Սերիալ
19:40 Իրական պաատմություններ
21:00 Լրաբեր
21:55 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 Մագավտո+
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 Չէին սպասում
15:45 Քաղցած սպասում են
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 т/с Սերիալ
19:40 Խոսենք ըստ էության
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 Խոսենք ըստ էության
09:30 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 Քաղցած սպասում են
16:00 Պրովանս
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 х/ф Հինգշաբթի
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 х/ф Հինգշաբթի
09:30 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Խոսքի իրավունք
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Խոսքի իրավունք
15:00 х/ф Հինգշաբթի
16:00 Չէին սպասում
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
18:45 Խոսքի իրավունք
19:10 т/с Սերիալ
20:00 Սիրված երգեր
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
07:30 Ինչ եփել այսօր
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
09:00 т/с Սերիալ
10:00 Իրական պատմություններ
10:30 Արխիվ
11:00 Լրաբեր
11:15 Չէին սպասում
12:00 Ինչ եփել այսօր
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
14:00 Լրաբեր
14:30 Հոգևոր անվտանգություն
15:30 Քաղցած սպասում են
16:30 Ինչ եփել այսօր
17:00 Պրոֆ Ֆակտ
18:00 Լրաբեր
19:45 Երևանի գիշերներում
21:00 Լրաբեր
21:45 Համերգ
06:00 Համերգ
09:00 Մագավտո+
10:00 Չէին սպասում
11:00 Քաղցաց սպասում են
12:00 Պարատուն
13:00 Ինչ եփել այսօր
14:30 т/с Սերիալ
17:00 Համերգ
19:30 Իրական պատմություններ
20:30 Հրապարակային շաբաթ
21:00 Համերգ
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 Հրապարակային շաբաթ
познавательное
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
15:00 Հրապարակային շաբաթ
познавательное
15:45 Քաղցած սպասում են
Армения, 2010 г, досуг, хобби
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
19:10 т/с Սերիալ
драма, сериалы
19:30 Իրական պատմություններ
досуг, хобби
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:55 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 Պարատուն
Հաղորդաշար, որը հեռուստադիտողին ծանոթացնում է հայկական ժողովրդական պարերի հետ. тв-шоу
09:15 т/с Սերիալ
драма, сериалы
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
15:00 Խոսենք ըստ էության
познавательное
15:15 т/с Սերիալ
драма, сериалы
15:45 Քաղցած սպասում են
Армения, 2010 г, досуг, хобби
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
19:10 т/с Սերիալ
драма, сериалы
19:40 Իրական պաատմություններ
познавательное
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:55 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 Մագավտո+
Մագա Մարտիրոսյանի հեղինակային հաղորդումը հայ աստղերի և նրանց մեքենաների մասին. Вед.: Мага Мартиросян. тв-шоу
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
15:00 Չէին սպասում
’Չէին սպասում’-ում հաղորդման ֆորմատին համաձայն Սուրեն Շահվերդյանը հյուրընկալում է տարբեր հայտնի աստղերի, որոնք ներկայացնում են իրենց բնակարանը. Вед.: Сурен Шахвердян. тв-шоу
15:45 Քաղցած սպասում են
Армения, 2010 г, досуг, хобби
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
19:10 т/с Սերիալ
драма, сериалы
19:40 Խոսենք ըստ էության
познавательное
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:45 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 Խոսենք ըստ էության
познавательное
09:30 т/с Սերիալ
драма, сериалы
10:00 Իրական պատմություններ
досуг, хобби
10:30 Արխիվ
познавательное
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
15:00 Քաղցած սպասում են
Армения, 2010 г, досуг, хобби
16:00 Պրովանս
Վավերագրական ֆիլմ. документальные
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
19:10 х/ф Հինգշաբթի
Реж.: Андрей Анайкин. Россия, 2010 г, драма, комедия, фильмы
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:45 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 х/ф Հինգշաբթի
Реж.: Андрей Анайкин. Россия, 2010 г, драма, комедия, фильмы
09:30 т/с Սերիալ
драма, сериалы
10:00 Իրական պատմություններ
досуг, хобби
10:30 Արխիվ
познавательное
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
15:00 х/ф Հինգշաբթի
Реж.: Андрей Анайкин. Россия, 2010 г, драма, комедия, фильмы
16:00 Չէին սպասում
’Չէին սպասում’-ում հաղորդման ֆորմատին համաձայն Սուրեն Շահվերդյանը հյուրընկալում է տարբեր հայտնի աստղերի, որոնք ներկայացնում են իրենց բնակարանը. Вед.: Сурен Шахвердян. тв-шоу
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:15 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Խոսքի իրավունք
Армения, ток-шоу
19:10 т/с Սերիալ
драма, сериалы
20:00 Սիրված երգեր
Արթուր Ումրոյանի հեղինակային հաղորդումը սիրված և ճանաչված հյուրերի մասնակցությամբ, սիրված երգերի մասին. музыка
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:45 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Երաժշտական հոլովակ
музыка
07:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
08:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
09:00 т/с Սերիալ
драма, сериалы
10:00 Իրական պատմություններ
досуг, хобби
10:30 Արխիվ
познавательное
11:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
11:15 Չէին սպասում
’Չէին սպասում’-ում հաղորդման ֆորմատին համաձայն Սուրեն Շահվերդյանը հյուրընկալում է տարբեր հայտնի աստղերի, որոնք ներկայացնում են իրենց բնակարանը. Вед.: Сурен Шахвердян. тв-шоу
12:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
13:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
14:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
14:30 Հոգևոր անվտանգություն
Հաղորդաշար, որտեղ խոսվում է հոգևոր տարբեր թեմաների շուրջ. познавательное
15:30 Քաղցած սպասում են
Армения, 2010 г, досуг, хобби
16:30 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
17:00 Պրոֆ Ֆակտ
другое
18:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
18:45 Երևանի գիշերներում
досуг, хобби
21:00 Լրաբեր
Օրվա լրատվական ամփոփում «հ2» ի եթերում. новости
21:45 Համերգ
досуг, хобби
06:00 Համերգ
досуг, хобби
09:00 Մագավտո+
Մագա Մարտիրոսյանի հեղինակային հաղորդումը հայ աստղերի և նրանց մեքենաների մասին. Вед.: Мага Мартиросян. тв-шоу
10:00 Չէին սպասում
’Չէին սպասում’-ում հաղորդման ֆորմատին համաձայն Սուրեն Շահվերդյանը հյուրընկալում է տարբեր հայտնի աստղերի, որոնք ներկայացնում են իրենց բնակարանը. Вед.: Сурен Шахвердян. тв-шоу
11:00 Քաղցաց սպասում են
досуг, хобби
12:00 Պարատուն
Հաղորդաշար, որը հեռուստադիտողին ծանոթացնում է հայկական ժողովրդական պարերի հետ. тв-шоу
13:00 Ինչ եփել այսօր
Խոհանոց։Երբեմն պատահում է` ունենում ես մի քանի տեսակ բանջարեղեն, սակայն չես պատկերացնում, թե էլ ինչ կարելի եփել։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի այս հաղորդաշարը. познавательное
14:30 т/с Սերիալ
драма, сериалы
17:00 Համերգ
досуг, хобби
19:30 Իրական պատմություններ
досуг, хобби
20:30 Հրապարակային շաբաթ
познавательное
21:00 Համերգ
досуг, хобби
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика