ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 27.05.2022 10:32 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
ARB Gunes
ARB Günəş

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="arb-gunes"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Dəniz briqadası
02:00 м/ф Mauqli
03:45 м/ф Şahzadə və əjdaha
05:00 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
05:00 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
05:00 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
06:20 м/с Leo və Tiq
06:45 м/ф Ziqbi
07:45 Hava necə olacaq?
07:50 м/с Musti
08:00 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
08:15 м/с Tayonun macəraları
08:30 м/ф Balaca çoban
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
09:20 м/с Köstəbək və Panda
09:35 м/ф Qoyun Şon
10:00 м/ф Arı balası Maya
10:25 м/с Tom və Cerri
10:50 м/с Gözətçi şir
11:15 м/ф Duyğuların oyunu
12:45 Hava necə olacaq?
12:50 м/с Mexanik Rasti
13:15 м/с Köməyə tələsən itlər
13:35 м/ф Arı balası Maya
14:00 м/ф Balaca şahzadə
15:45 м/ф Qoyun Şon
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
16:00 м/с Köstəbək və Panda
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
16:40 м/с Tayonun macəraları
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 м/ф Ledi və Avara
18:15 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Mexanik Rasti
19:00 м/ф KunqFu Panda
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Cəngəlliyin çağırışı
21:30 м/ф Əjdahaların hökmdarı
23:00 Himn
23:02 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Duyğuların oyunu
02:00 м/ф Əjdahaların hökmdarı
03:30 м/ф Cəngəlliyin çağırışı
05:00 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
05:00 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
06:20 м/с Leo və Tiq
06:45 м/ф Ziqbi
07:45 Hava necə olacaq?
07:50 м/с Musti
08:00 Biz nə fikirləşirik?
08:15 м/с Tayonun macəraları
08:30 м/ф Dəcəl dovşan
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
09:20 м/с Köstəbək və Panda
09:35 м/ф Qoyun Şon
10:00 м/ф Arı balası Maya
10:25 м/с Tom və Cerri
10:50 м/с Gözətçi şir
11:15 Qarabağ Azərbaycandır!
11:20 м/ф Leyləklər
12:45 Hava necə olacaq?
12:50 м/с Mexanik Rasti
13:15 м/с Köməyə tələsən itlər
13:35 м/ф Arı balası Maya
14:00 м/ф Ağca qız ve 7 cırtdan
15:25 м/ф Qoyun Şon
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
16:00 м/с Köstəbək və Panda
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
16:40 м/с Tayonun macəraları
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 м/ф Ledi və Avara
18:05 м/ф Ziqbi
18:15 Biz nə fikirləşirik?
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Mexanik Rasti
19:00 м/ф KunqFu Panda
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Koko
21:45 м/ф Bratz
23:00 Himn
23:20 м/ф Yer kürəsi zəmanəmizdən əvvəl
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Leyləklər
02:00 м/ф Bratz
03:15 м/ф Koko
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
05:00 м/ф Üzmək vaxtıdır
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:30 м/с Üç pişik
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/ф Yaxşı dinozavr
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/ф Dağ siçanının macəraları
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Üç pişik
11:05 м/ф Horton
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/ф Dağ siçanının macəraları
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/ф Yaxşı dinozavr
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/ф Düyməcik
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Südəmər Boss
21:40 м/ф Hindən qaçış
23:00 м/ф Ağca qız ve 7 cırtdan
00:15 м/ф Balaca şahzadə
02:00 м/ф Hindən qaçış
03:20 м/ф Südəmər Boss
05:00 м/ф Pərilər
05:00 м/ф Pərilər
05:00 м/ф Pərilər
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:35 м/с Üç pişik
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/ф Yaxşı dinozavr
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/ф Dağ siçanının macəraları
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Üç pişik
11:05 м/ф Kirpilər
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/ф Dağ siçanının macəraları
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/ф Yaxşı dinozavr
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/ф Cəngəllik kitabı
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Südəmər Boss
21:45 м/ф Sehrli səyahət
23:00 м/ф Pərilər
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Kirpilər
02:00 м/ф Sehrli səyahət
03:15 м/ф Südəmər Boss
05:00 м/ф Pərilər
05:00 м/ф Pərilər
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:35 м/с Üç pişik
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/ф Yaxşı dinozavr
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/ф Dağ siçanının macəraları
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Üç pişik
11:05 м/ф Sualtı era
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/с Köstəbək və Panda
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/ф Yaxşı dinozavr
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/ф Cəngəllik kitabı
18:15 м/с Musti
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Uçan xalça
21:25 м/ф Arktika itləri
23:00 м/ф Pərilər
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Sualtı era
02:00 м/ф Arktika itləri
03:35 м/ф Uçan xalça
05:00 м/ф Tinker Bell və sehrli macəra
05:00 м/ф Tinker Bell və sehrli macəra
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:30 м/с Üç pişik
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/с Köstəbək və Panda
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Üç pişik
11:05 м/ф Aeromaşınlar
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/с Köstəbək və Panda
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/с Yumrular
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Tedi Cons və itirilmiş şəhər
21:30 м/ф Belin sehrli dünyas
23:00 м/ф Tinker Bell və sehrli macəra
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Aeromaşınlar
02:00 м/ф Belin sehrli dünyas
03:30 м/ф Tedi Cons və itirilmiş şəhər
05:00 м/ф Qış meşəsinin sirri
05:00 м/ф Qış meşəsinin sirri
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:30 м/с Üç pişik
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/с Köstəbək və Panda
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Üç pişik
10:55 м/с Leopold
11:05 м/ф Çeburaşka
12:10 м/ф Balaca
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/с Köstəbək və Panda
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər
16:05 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/с Yumrular
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Yaxşı dinozavr
21:35 м/ф Şahzadə və qoblinlər
23:00 м/ф Qış meşəsinin sirri
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Çeburaşka
01:35 м/ф Balaca
02:00 м/ф Şahzadə və qoblinlər
03:25 м/ф Yaxşı dinozavr
05:00 м/ф Pərilər
06:20 м/с Leo və Tiq
06:45 м/ф Ziqbi
07:00 м/ф Dağ siçanının macəraları
07:45 Hava necə olacaq?
07:50 м/с Musti
08:00 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
08:15 м/с Tayonun macəraları
08:30 м/ф Cırtdanın yeni sərgüzəştləri
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
09:20 м/с Köstəbək və Panda
09:35 м/ф Qoyun Şon
10:00 м/ф Arı balası Maya
10:25 м/с Tom və Cerri
10:50 м/с Gözətçi şir
11:15 м/ф Velosipedlər
12:45 Hava necə olacaq?
12:50 м/с Mexanik Rasti
13:15 м/с Köməyə tələsən itlər
13:35 м/ф Arı balası Maya
14:00 м/ф Tilsimlənmiş oğlan
14:45 м/ф Balaca şahzadələr məktəbi
15:25 м/ф Qoyun Şon
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
16:00 м/с Köstəbək və Panda
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
16:40 м/с Tayonun macəraları
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 м/ф Sualtı dostlar
18:15 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Mexanik Rasti
19:00 м/ф KunqFu Panda
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 Böyük pişik qaçışı
21:30 м/ф Volt
23:00 м/ф Pərilər
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Velosipedlər
02:00 м/ф Volt
03:30 Böyük pişik qaçışı
05:00 м/ф Sonuncu tropik meşə
05:00 м/ф Sonuncu tropik meşə
06:20 м/с Leo və Tiq
06:45 м/ф Ziqbi
07:00 м/ф Dağ siçanının macəraları
07:45 Hava necə olacaq?
07:50 м/с Musti
08:00 Biz nə fikirləşirik?
08:15 м/с Tayonun macəraları
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
09:20 м/с Köstəbək və Panda
09:35 м/ф Qoyun Şon
10:00 м/ф Arı balası Maya
10:25 м/с Tom və Cerri
10:50 м/с Gözətçi şir
11:15 Qarabağ Azərbaycandır!
11:20 м/ф Leylək Riçard
12:45 Hava necə olacaq?
12:50 м/с Mexanik Rasti
13:15 м/с Köməyə tələsən itlər
13:35 м/ф Arı balası Maya
14:00 м/ф Sevimli quşlar
15:25 м/ф Qoyun Şon
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
16:00 м/с Köstəbək və Panda
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
16:40 м/с Tayonun macəraları
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 м/ф Qufinin tətili
18:15 Biz nə fikirləşirik?
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Mexanik Rasti
19:00 м/ф KunqFu Panda
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Moana
21:40 м/ф Gözəl və bədheybət
05:00 м/ф Vinni Puxun çoxsaylı macəraları
05:00 м/ф Vinni Puxun çoxsaylı macəraları
06:20 м/с Mənim palaca ponim
06:45 м/с Timminin vaxtı
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
07:30 м/с Leopold
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
07:55 Hava necə olacaq?
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
08:30 м/с Qazon
08:35 м/с Ayı balaları
09:00 м/с Tom və Cerri
09:25 м/с Mənim palaca ponim
09:50 м/с Köstəbək və Panda
10:15 м/с Arı balası Maya
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
10:50 м/с Leopold
11:05 м/ф Bi Muvi
12:35 Hava necə olacaq?
12:40 м/ф Qoyun Şon
13:05 м/с Ayı balaları
13:30 Çərpələng
14:00 м/с Köstəbək və Panda
14:25 м/с Mia və mən
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
15:15 м/с Arı balası Maya
15:40 Mərcangildə
15:55 м/с Tom və Cerri
16:15 м/ф Qoyun Şon
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
16:55 Hava necə olacaq?
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
17:10 м/ф Ayı qardaş
18:15 м/с Musti
18:30 Hava necə olacaq?
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
19:00 м/с Mia və mən
19:25 м/с Vinks klub
19:50 Yuxunuz şirin olsun
19:55 Hava necə olacaq?
20:00 м/ф Rokçu it
21:30 м/ф KunqFu Panda
23:00 м/ф Vinni Puxun çoxsaylı macəraları
00:15 м/с Süngər Bob
00:30 м/ф Bi Muvi
02:00 м/ф KunqFu Panda
03:30 м/ф Rokçu it
05:00 м/ф Vinni Pux
05:00 м/ф Vinni Pux
05:00 м/ф Vinni Pux
Советская мультипликационная экранизация одноименной сказки о приключениях плюшевого медвежонка писателя Алана Александра Милна. В первом мультфильме о приключениях советского Винни-Пуха медвежонок встречает жужжащее дерево, и, несмотря на то, что «в голове его опилки», догадывается, что там живут пчелы. Теперь Пух и его друг Пятачок придумывают хитроумные способы, чтобы добыть меда и при этом не разозлить пчел. Винни-Пуха в этом мультфильме гениально озвучил советский актер Евгений Леонов… Реж.: Федор Хитрук. В ролях: Евгений Леонов, Ия Саввина, Зинаида Нарышкина, Эраст Гарин, Владимир Осенев. СССР, 1969 г, для детей, анимация, для семьи
05:00 м/ф Vinni Pux
Советская мультипликационная экранизация одноименной сказки о приключениях плюшевого медвежонка писателя Алана Александра Милна. В первом мультфильме о приключениях советского Винни-Пуха медвежонок встречает жужжащее дерево, и, несмотря на то, что «в голове его опилки», догадывается, что там живут пчелы. Теперь Пух и его друг Пятачок придумывают хитроумные способы, чтобы добыть меда и при этом не разозлить пчел. Винни-Пуха в этом мультфильме гениально озвучил советский актер Евгений Леонов… Реж.: Федор Хитрук. В ролях: Евгений Леонов, Ия Саввина, Зинаида Нарышкина, Эраст Гарин, Владимир Осенев. СССР, 1969 г, для детей, анимация, для семьи
06:00 м/с Mikki Maus
мультсериал
06:20 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
познавательное
07:30 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
07:55 Hava necə olacaq?
новости
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
познавательное
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
08:30 м/с Qazon
мультсериал
08:35 м/с Ayı balaları
мультсериал
09:00 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
09:25 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
09:50 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
10:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
10:50 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
11:05 х/ф Sarı quş
фильмы
12:35 Hava necə olacaq?
новости
12:40 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
13:05 м/с Ayı balaları
мультсериал
13:30 Çərpələng
другое
14:00 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
14:25 м/с Mia və mən
Реж.: Андреа Де Сика, Герхард Хан, Люка Морселла. В ролях: Линда Бэллентайн, Азиа Амодео, Жозефин Бенини, Филиппо Берти, Риккардо Боно, Элисон Корт, Эндрю Крейг, Норма Делль’Аньезе, Розабелла Лауренти Селлерс, Элизабет Ханна. Германия, Италия, Канада, Нидерланды, 2011 г, фэнтези, приключения, для семьи, мультсериалы
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
15:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
15:40 Mərcangildə
досуг, хобби
15:55 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
16:15 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
16:55 Hava necə olacaq?
новости
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
новости
17:10 м/ф Kral şir
У Короля Льва Муфасы рождается малыш Симба, которому предназначено стать законным правителем джунглей и занять свое место в Круге жизни. Но коварный брат Муфасы Шрам, сам мечтающий заполучить власть, убивает Короля и изгоняет маленького Симбу за пределы своих владений. В скитаниях малыш находит верных друзей Тимона и Пумбу, постепенно взрослеет и однажды понимает, что ему необходимо вернуться на родную землю. Впервые один из самых знаменитых анимационных фильмов Disney возвращается на большие экраны в 3D-формате! Реж.: Роджер Аллерс, Роб Минкофф. В ролях: Мэттью Бродерик, Джереми Айронс, Нэйтан Лейн, Эрни Сабелла, Джеймс Эрл Джонс, Мойра Келли, Роуэн Эткинсон, Вупи Голдберг, Чич Марин, Джонатан Тейлор Томас. США, 1994 г, драма, анимация, мюзикл, приключения, для семьи
18:30 Hava necə olacaq?
новости
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
19:00 м/с Qammi ayıları
Реж.: Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов. В ролях: Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс. США, 1985 г, фэнтези, для семьи, мультсериалы
19:25 м/с Vinks klub
Реж.: Иджинио Страффи. В ролях: Лиза Жаклин, Эми Бернбаум, Лиза Ортиз, Керри Уильямс, Грегори Аббей, Дэн Грин, Майкл Синтерниклаас, Карен Мануэль, Сьюзи Майерс, Кристина Родригез. Италия, 2004 г, приключения, для семьи, мультсериалы
19:50 Yuxunuz şirin olsun
досуг, хобби
19:55 Hava necə olacaq?
новости
20:00 м/ф Rokçu it
Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он - пес Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах! Реж.: Эш Браннон. В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн. США, Китай, 2016 г, комедия, музыкальный, анимация, приключения, для семьи
21:25 м/ф KunqFu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
23:00 м/ф Vinni Pux
Советская мультипликационная экранизация одноименной сказки о приключениях плюшевого медвежонка писателя Алана Александра Милна. В первом мультфильме о приключениях советского Винни-Пуха медвежонок встречает жужжащее дерево, и, несмотря на то, что «в голове его опилки», догадывается, что там живут пчелы. Теперь Пух и его друг Пятачок придумывают хитроумные способы, чтобы добыть меда и при этом не разозлить пчел. Винни-Пуха в этом мультфильме гениально озвучил советский актер Евгений Леонов… Реж.: Федор Хитрук. В ролях: Евгений Леонов, Ия Саввина, Зинаида Нарышкина, Эраст Гарин, Владимир Осенев. СССР, 1969 г, для детей, анимация, для семьи
23:10 Himn
Азербайджан, музыка, другое
00:15 м/с Süngər Bob
Реж.: Алан Смарт, Пол Тиббит, Уолт Дорн. В ролях: Том Кенни, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Клэнси Браун, Ди Брэдли Бейкер, Мистер Лоуренс, Сирена Ирвин, Кэролин Лоуренс, Джилл Тэлли, Мэри Джо Кэтлетт. США, 1999 г, комедия, мультсериалы
00:30 х/ф Sarı quş
фильмы
02:00 м/ф KunqFu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
03:30 м/ф Rokçu it
Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он - пес Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах! Реж.: Эш Браннон. В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн. США, Китай, 2016 г, комедия, музыкальный, анимация, приключения, для семьи
05:00 м/с Dostlarım pələng və Vinni
Реж.: Дэвид Хартман, Дон Маккиннон. В ролях: Джим Каммингс, Кимберли Берг, Хлоя Грейс Морец, Ди Брэдли Бейкер, Кен Сэнсом, Трэвис Оутс, Макс Буркхолдер, Оливер Диллон, Питер Каллен, Кэт Суси. США, 2007 г, для семьи, мультсериалы
05:00 м/с Dostlarım pələng və Vinni
Реж.: Дэвид Хартман, Дон Маккиннон. В ролях: Джим Каммингс, Кимберли Берг, Хлоя Грейс Морец, Ди Брэдли Бейкер, Кен Сэнсом, Трэвис Оутс, Макс Буркхолдер, Оливер Диллон, Питер Каллен, Кэт Суси. США, 2007 г, для семьи, мультсериалы
06:20 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
06:45 м/с Timminin vaxtı
Реж.: Джеки Кокл, Лиз Уитакер, Дэвид Скэнлон. В ролях: Кейт Харбор, Джастин Флетчер, Луис Джонс. Ирландия, Великобритания, 2009 г, комедия, для детей, мультсериалы
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
познавательное
07:30 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
07:55 Hava necə olacaq?
новости
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
познавательное
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
08:30 м/с Qazon
мультсериал
08:35 м/с Ayı balaları
мультсериал
09:00 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
09:25 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
09:50 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
10:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
10:50 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
11:05 м/ф Poçtalyon Pet
Мультфильм для самых маленьких. Сколько нужно почтальонов для спасения мира? Достаточно одного, если он работает в паре с любопытным котом, готовым к любым приключениям. Мультфильм «Почтальон Пэт» основан на одноименном британском анимационном сериале… Реж.: Майкл Д’Иса-Хоган. В ролях: Стивен Мэнгэн, Джим Бродбент, Джейн Карр, Робин Аткин Даунс, Сьюзэн Дюрден, Грег Эллис, Руперт Гринт, Дэн Хилдебранд, Ронан Китинг, Парминдер К. Награ, Дэвид Теннант. США, Великобритания, 2014 г, комедия, анимация, для семьи
12:35 Hava necə olacaq?
новости
12:40 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
13:05 м/с Ayı balaları
мультсериал
13:30 Çərpələng
другое
14:00 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
14:25 м/с Qammi ayıları
Реж.: Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов. В ролях: Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс. США, 1985 г, фэнтези, для семьи, мультсериалы
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
15:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
15:40 Mərcangildə
досуг, хобби
15:55 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
16:15 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
16:55 Hava necə olacaq?
новости
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
новости
17:10 м/ф Kral şir
У Короля Льва Муфасы рождается малыш Симба, которому предназначено стать законным правителем джунглей и занять свое место в Круге жизни. Но коварный брат Муфасы Шрам, сам мечтающий заполучить власть, убивает Короля и изгоняет маленького Симбу за пределы своих владений. В скитаниях малыш находит верных друзей Тимона и Пумбу, постепенно взрослеет и однажды понимает, что ему необходимо вернуться на родную землю. Впервые один из самых знаменитых анимационных фильмов Disney возвращается на большие экраны в 3D-формате! Реж.: Роджер Аллерс, Роб Минкофф. В ролях: Мэттью Бродерик, Джереми Айронс, Нэйтан Лейн, Эрни Сабелла, Джеймс Эрл Джонс, Мойра Келли, Роуэн Эткинсон, Вупи Голдберг, Чич Марин, Джонатан Тейлор Томас. США, 1994 г, драма, анимация, мюзикл, приключения, для семьи
18:30 Hava necə olacaq?
новости
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
19:00 м/с Qammi ayıları
Реж.: Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов. В ролях: Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс. США, 1985 г, фэнтези, для семьи, мультсериалы
19:25 м/с Vinks klub
Реж.: Иджинио Страффи. В ролях: Лиза Жаклин, Эми Бернбаум, Лиза Ортиз, Керри Уильямс, Грегори Аббей, Дэн Грин, Майкл Синтерниклаас, Карен Мануэль, Сьюзи Майерс, Кристина Родригез. Италия, 2004 г, приключения, для семьи, мультсериалы
19:50 Yuxunuz şirin olsun
досуг, хобби
19:55 Hava necə olacaq?
новости
20:00 м/ф Yuxarı
Восьмилетний бойскаут Рассел надоедает предложениями о помощи ворчливому старику Карлу, который по всей видимости страдает от одиночества. Карлу 78, и он стремится сдержать обещание, данное жене, а именно прикрепить к собственному дому тысячи воздушных шаров и долететь на них до самой Южной Америки. В тот момент, когда Карл осуществляет задуманное и поднимает свой дом в воздух, юный оптимист Рассел оказывается на его крыльце и, как следствие, отправляется в далекое путешествие вместе со стариком, надоедая ему своими разговорами. Но двум непохожим друг на друга героям придется поладить, поскольку сойти с воздушного корабля не представляется возможным. Мультфильм получил две премии «Оскар», в том числе за лучший саундтрек… Реж.: Пит Доктер, Боб Питерсон. В ролях: Эдвард Эснер, Джордан Нагаи, Джон Ратценбергер, Кристофер Пламмер, Боб Питерсон, Делрой Линдо, Джером Рэнфт, Дэвид Кэй, Эли Доктер, Джереми Лири. США, 2009 г, драма, комедия, анимация, приключения, для семьи, фэнтези
21:35 м/ф Kunq-fu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
23:00 м/с Dostlarım pələng və Vinni
Реж.: Дэвид Хартман, Дон Маккиннон. В ролях: Джим Каммингс, Кимберли Берг, Хлоя Грейс Морец, Ди Брэдли Бейкер, Кен Сэнсом, Трэвис Оутс, Макс Буркхолдер, Оливер Диллон, Питер Каллен, Кэт Суси. США, 2007 г, для семьи, мультсериалы
00:15 м/с Süngər Bob
Реж.: Алан Смарт, Пол Тиббит, Уолт Дорн. В ролях: Том Кенни, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Клэнси Браун, Ди Брэдли Бейкер, Мистер Лоуренс, Сирена Ирвин, Кэролин Лоуренс, Джилл Тэлли, Мэри Джо Кэтлетт. США, 1999 г, комедия, мультсериалы
00:30 м/ф Poçtalyon Pet
Мультфильм для самых маленьких. Сколько нужно почтальонов для спасения мира? Достаточно одного, если он работает в паре с любопытным котом, готовым к любым приключениям. Мультфильм «Почтальон Пэт» основан на одноименном британском анимационном сериале… Реж.: Майкл Д’Иса-Хоган. В ролях: Стивен Мэнгэн, Джим Бродбент, Джейн Карр, Робин Аткин Даунс, Сьюзэн Дюрден, Грег Эллис, Руперт Гринт, Дэн Хилдебранд, Ронан Китинг, Парминдер К. Награ, Дэвид Теннант. США, Великобритания, 2014 г, комедия, анимация, для семьи
02:00 м/ф KunqFu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
03:25 м/ф Yuxarı
Восьмилетний бойскаут Рассел надоедает предложениями о помощи ворчливому старику Карлу, который по всей видимости страдает от одиночества. Карлу 78, и он стремится сдержать обещание, данное жене, а именно прикрепить к собственному дому тысячи воздушных шаров и долететь на них до самой Южной Америки. В тот момент, когда Карл осуществляет задуманное и поднимает свой дом в воздух, юный оптимист Рассел оказывается на его крыльце и, как следствие, отправляется в далекое путешествие вместе со стариком, надоедая ему своими разговорами. Но двум непохожим друг на друга героям придется поладить, поскольку сойти с воздушного корабля не представляется возможным. Мультфильм получил две премии «Оскар», в том числе за лучший саундтрек… Реж.: Пит Доктер, Боб Питерсон. В ролях: Эдвард Эснер, Джордан Нагаи, Джон Ратценбергер, Кристофер Пламмер, Боб Питерсон, Делрой Линдо, Джером Рэнфт, Дэвид Кэй, Эли Доктер, Джереми Лири. США, 2009 г, драма, комедия, анимация, приключения, для семьи, фэнтези
05:00 м/ф Uzaq yerlərdən də o tərəfə
мультфильм
05:00 м/ф Uzaq yerlərdən də o tərəfə
мультфильм
06:20 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
06:45 м/с Timminin vaxtı
Реж.: Джеки Кокл, Лиз Уитакер, Дэвид Скэнлон. В ролях: Кейт Харбор, Джастин Флетчер, Луис Джонс. Ирландия, Великобритания, 2009 г, комедия, для детей, мультсериалы
07:00 Çərpələng maarifləndirci proqram
познавательное
07:30 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
07:45 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
07:55 Hava necə olacaq?
новости
08:00 Mərcangildə maarifləndirci proqram
познавательное
08:15 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
08:30 м/с Qazon
мультсериал
08:35 м/с Ayı balaları
мультсериал
09:00 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
09:25 м/с Mənim palaca ponim
Реж.: Джэйсон Тиссен, Джеймс Вуттон, «Биг» Джим Миллер. В ролях: Эшли Болл, Табита Сен-Жермен, Тара Стронг, Андреа Либман, Кэти Уэслак, Николь Оливер, Мишель Кребер, Питер Нью, Шеннон Чан-Кент. США, Канада, 2010 г, фэнтези, комедия, для семьи, мультсериалы
09:50 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
10:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
10:40 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
10:50 м/с Leopold
Реж.: Анатолий Резников. В ролях: Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Андрей Миронов. СССР, 1975 г, для детей, для семьи, мультсериалы
11:05 м/ф Pişik şimşək və sehrli ev
По-настоящему детский мультфильм. Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в таинственный особняк, принадлежащий старому фокуснику Лоренцо. В доме иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все они рады новому обитателю. Особенно подозрительно относятся к нему кролик Джек и мышка Минни. Но когда Лоренцо оказывается в больнице, а его племянник решает продать дядюшкино жилье, зверькам приходится объединиться. И в плане по спасению дома коту Грому предстоит сыграть очень важную роль. «Кот Гром и заколдованный дом» - самый высокобюджетный мультфильм в истории бельгийской анимации… Реж.: Джереми Дегрусон, Бен Стассен. В ролях: Синда Адамс, Эдвард Эснер, Грант Джордж, Джои Камен, Дэнни Манн. США, Бельгия, 2013 г, анимация, для семьи
12:35 Hava necə olacaq?
новости
12:40 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
13:05 м/с Ayı balaları
мультсериал
13:30 Çərpələng
другое
14:00 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
14:25 м/с Qammi ayıları
Реж.: Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов. В ролях: Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс. США, 1985 г, фэнтези, для семьи, мультсериалы
14:50 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
15:15 м/с Arı balası Maya
Реж.: Сейджи Эндо, Хироши Саито. В ролях: Мичико Номура, Икиро Нагаи, Эта Костер, Ганс Хокман, Манфред Лихтенфельд, Скарлет Любовски, Эберхард Сторек, Лисбет Струпперт, Хенк Утервийк, Ричард Дюмон. Австрия, Германия, Япония, 1975 г, приключения, для семьи, мультсериалы
15:40 Mərcangildə
досуг, хобби
15:55 Gəlin birgə öyrənək rəqəmlər
познавательное
16:05 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
16:15 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
16:40 м/с Barboskinlər ailəsi
Реж.: Екатерина Салабай, Елена Галдобина. В ролях: Елена Шульман, Ксения Бржезовская, Олег Куликович, Михаил Черняк, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова-Овсянникова. Россия, 2011 г, для детей, мультсериалы
16:55 Hava necə olacaq?
новости
17:00 Xəbərdar ol - xəbər proqramı
новости
17:10 м/ф Kral şir
У Короля Льва Муфасы рождается малыш Симба, которому предназначено стать законным правителем джунглей и занять свое место в Круге жизни. Но коварный брат Муфасы Шрам, сам мечтающий заполучить власть, убивает Короля и изгоняет маленького Симбу за пределы своих владений. В скитаниях малыш находит верных друзей Тимона и Пумбу, постепенно взрослеет и однажды понимает, что ему необходимо вернуться на родную землю. Впервые один из самых знаменитых анимационных фильмов Disney возвращается на большие экраны в 3D-формате! Реж.: Роджер Аллерс, Роб Минкофф. В ролях: Мэттью Бродерик, Джереми Айронс, Нэйтан Лейн, Эрни Сабелла, Джеймс Эрл Джонс, Мойра Келли, Роуэн Эткинсон, Вупи Голдберг, Чич Марин, Джонатан Тейлор Томас. США, 1994 г, драма, анимация, мюзикл, приключения, для семьи
18:30 Hava necə olacaq?
новости
18:35 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
19:00 м/с Qammi ayıları
Реж.: Дэвид Блок, Арт Вителло, Алан Заслов. В ролях: Джун Форэй, Ноэль Норт, Лоренцо Мьюзик, Кэти Ли, Кори Бертон, Майкл Рай, Уилл Райан, Пол Уинчелл, Брайан Каммингс. США, 1985 г, фэнтези, для семьи, мультсериалы
19:25 м/с Vinks klub
Реж.: Иджинио Страффи. В ролях: Лиза Жаклин, Эми Бернбаум, Лиза Ортиз, Керри Уильямс, Грегори Аббей, Дэн Грин, Майкл Синтерниклаас, Карен Мануэль, Сьюзи Майерс, Кристина Родригез. Италия, 2004 г, приключения, для семьи, мультсериалы
19:50 Yuxunuz şirin olsun
досуг, хобби
19:55 Hava necə olacaq?
новости
20:00 м/ф Şahzadə və qurbağa
Темнокожая официантка Тиана встречает принца Навина - злой колдун превратил его в лягушку. Девушка сочувствует принцу и соглашается его поцеловать, чтобы разрушить заклинание. Но все идет не так, как хотелось бы принцу. Вместо того, чтобы снова стать человеком, он по-прежнему остается в лягушачей шкуре, но теперь к нему присоединяется Тиана. Она тоже становится лягушкой и вместе они отправляются в путешествие по болотам, чтобы найти колдунью, которая сможет снять проклятие. Мультфильм создавала та же команда, что работала над «Русалочкой» и «Аладдином», и это заметно… Реж.: Рон Клементс, Джон Маскер. В ролях: Аника Нони Роуз, Кит Дэвид, Опра Уинфри, Бруно Кампос, Майкл-Леон Вули, Дженнифер Коуди, Джим Каммингс, Питер Бартлетт, Дженифер Льюис, Терренс Ховард. США, 2009 г, мелодрама, анимация, мюзикл, для семьи, фэнтези
21:30 м/ф Yuxuların keşikçiləri
Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое - детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов… Реж.: Питер Рэмси. В ролях: Крис Пайн, Алек Болдуин, Хью Джекман, Айла Фишер, Джуд Лоу, Дакота Гойо, Хамани Гриффин, Доминик Грунд, Камиль МакФедден, Джорджи Грив, Эмили Нордвинд. США, 2012 г, анимация, для семьи, фэнтези
23:00 м/ф Uzaq yerlərdən də o tərəfə
мультфильм
00:15 м/с Süngər Bob
Реж.: Алан Смарт, Пол Тиббит, Уолт Дорн. В ролях: Том Кенни, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Клэнси Браун, Ди Брэдли Бейкер, Мистер Лоуренс, Сирена Ирвин, Кэролин Лоуренс, Джилл Тэлли, Мэри Джо Кэтлетт. США, 1999 г, комедия, мультсериалы
00:30 м/ф Pişik şimşək və sehrli ev
По-настоящему детский мультфильм. Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в таинственный особняк, принадлежащий старому фокуснику Лоренцо. В доме иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все они рады новому обитателю. Особенно подозрительно относятся к нему кролик Джек и мышка Минни. Но когда Лоренцо оказывается в больнице, а его племянник решает продать дядюшкино жилье, зверькам приходится объединиться. И в плане по спасению дома коту Грому предстоит сыграть очень важную роль. «Кот Гром и заколдованный дом» - самый высокобюджетный мультфильм в истории бельгийской анимации… Реж.: Джереми Дегрусон, Бен Стассен. В ролях: Синда Адамс, Эдвард Эснер, Грант Джордж, Джои Камен, Дэнни Манн. США, Бельгия, 2013 г, анимация, для семьи
02:00 м/ф Yuxuların keşikçiləri
Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое - детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов… Реж.: Питер Рэмси. В ролях: Крис Пайн, Алек Болдуин, Хью Джекман, Айла Фишер, Джуд Лоу, Дакота Гойо, Хамани Гриффин, Доминик Грунд, Камиль МакФедден, Джорджи Грив, Эмили Нордвинд. США, 2012 г, анимация, для семьи, фэнтези
03:30 м/ф Şahzadə və qurbağa
Темнокожая официантка Тиана встречает принца Навина - злой колдун превратил его в лягушку. Девушка сочувствует принцу и соглашается его поцеловать, чтобы разрушить заклинание. Но все идет не так, как хотелось бы принцу. Вместо того, чтобы снова стать человеком, он по-прежнему остается в лягушачей шкуре, но теперь к нему присоединяется Тиана. Она тоже становится лягушкой и вместе они отправляются в путешествие по болотам, чтобы найти колдунью, которая сможет снять проклятие. Мультфильм создавала та же команда, что работала над «Русалочкой» и «Аладдином», и это заметно… Реж.: Рон Клементс, Джон Маскер. В ролях: Аника Нони Роуз, Кит Дэвид, Опра Уинфри, Бруно Кампос, Майкл-Леон Вули, Дженнифер Коуди, Джим Каммингс, Питер Бартлетт, Дженифер Льюис, Терренс Ховард. США, 2009 г, мелодрама, анимация, мюзикл, для семьи, фэнтези
05:00 м/ф Çiyələk qızın sərgüzəştləri
Реж.: Боб Хэчкок, Майкл Хэк. В ролях: Анна Каммер, Эшли Болл, Ингрид Нилсон, Джанис Джод, Бритт МакКиллип, Андреа Либман, Пол Добсон, Скотт МакНил, Трэйси Мур. США, 2010 г, мультфильм
06:20 м/с Leo və Tiq
Реж.: Александр Люткевич, Николай Козлов. В ролях: Агния Кузнецова, Александра Урсуляк, Дмитрий Назаров, Диомид Виноградов, Ксения Кутепова, Наталия Медведева, Елена Шульман. Россия, 2016 г, приключения, для семьи, мультсериалы
06:45 м/ф Ziqbi
мультфильм
07:45 Hava necə olacaq?
новости
07:50 м/с Musti
Бельгия, 2000 г, мультсериал
08:00 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
досуг, хобби
08:15 м/с Tayonun macəraları
Реж.: Мин-сунг Ким. В ролях: Робин Слэйд, Нолан Бальзер. Южная Корея, 2010 г, приключения, для детей, мультсериалы
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
Реж.: Джэми Уитни. В ролях: Деван Коэн, Каллан Холли, Алекс Торн, Рон Пардо, Джули Лемье, Хуан Чайоран, Эрик Бауза, Эддисон Холли, Люсиус Хойос, Хироми Окуяма. США, Канада, 2013 г, комедия, приключения, для семьи, мультсериалы
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
09:20 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
09:35 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
10:00 м/ф Arı balası Maya
Легендарная пчелка доросла до большого экрана. Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Впрочем, в улье случилось гораздо более глобальное несчастье - похищен королевский нектар, эликсир жизни пчелиной Королевы! Советница монарха Жужжала обвиняет во всем ос и выставляет Майю их сообщницей. Вместе со своим лучшим другом Уилли отважная пчелка вынуждена отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы разыскать украденную ценность и спасти жизнь своей Королеве. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков… Реж.: Алекс Стадерманн. В ролях: Коди Смит-МакФи, Ноа Тейлор, Джеки Уивер, Ричард Роксбург, Мириам Маргулис, Энди МакФи, Джастин Кларк, Косма Шива Хаген, Коко Джек Гиллис, Нина Хаген. Австрия, Германия, 2014 г, анимация, приключения, фэнтези
10:25 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
10:50 м/с Gözətçi şir
Реж.: Хауи Паркинс, Том Де Розье. В ролях: Макс Чарльз, Джошуа Раш, Даймонд Уайт, Аттикус Шаффер, Дусан Браун, Кевин Шон. США, 2015 г, мультсериалы
11:15 м/с Tomas və dostları
Реж.: Дэвид Миттон, Стив Эсквит, Грег Тирнан. В ролях: Майкл Анджелис, Майкл Брэндон, Кит Викхэм, Керри Шейл, Мартин Шерман, Уильям Хоуп, Джордж Карлин, Тереза Галлахер, Гленн Рэйдж, Ринго Старр. США, Канада, Великобритания, 1984 г, для семьи, мультсериалы
12:45 Hava necə olacaq?
новости
12:50 м/с Mexanik Rasti
Реж.: Пол Х. Браун, Рик Маршалл, Брэд Фергюсон. В ролях: Кайл Харрисон Брейткопф, Ава Престон, Сэмюэл Фараси, Аалайя Синелло, Хелен Кинг, Джейкоб Скиба, Ники Бурк, Ли Кэмерон, Роб Тинклер. Канада, 2016 г, для детей, для семьи, мультсериалы
13:15 м/с Köməyə tələsən itlər
Реж.: Джэми Уитни. В ролях: Деван Коэн, Каллан Холли, Алекс Торн, Рон Пардо, Джули Лемье, Хуан Чайоран, Эрик Бауза, Эддисон Холли, Люсиус Хойос, Хироми Окуяма. США, Канада, 2013 г, комедия, приключения, для семьи, мультсериалы
13:35 м/ф Arı balası Maya
Легендарная пчелка доросла до большого экрана. Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Впрочем, в улье случилось гораздо более глобальное несчастье - похищен королевский нектар, эликсир жизни пчелиной Королевы! Советница монарха Жужжала обвиняет во всем ос и выставляет Майю их сообщницей. Вместе со своим лучшим другом Уилли отважная пчелка вынуждена отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы разыскать украденную ценность и спасти жизнь своей Королеве. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков… Реж.: Алекс Стадерманн. В ролях: Коди Смит-МакФи, Ноа Тейлор, Джеки Уивер, Ричард Роксбург, Мириам Маргулис, Энди МакФи, Джастин Кларк, Косма Шива Хаген, Коко Джек Гиллис, Нина Хаген. Австрия, Германия, 2014 г, анимация, приключения, фэнтези
14:00 м/ф Möcüzələr parkı
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья - волшебные звери Парка… Реж.: Дилан Браун. В ролях: Мила Кунис, Дженнифер Гарнер, Мэттью Бродерик, Джеффри Тэмбор, Кен Жонг, Джон Оливер, Кенан Томпсон, Брианна Денски. США, Испания, 2019 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
15:25 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
16:00 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
16:40 м/с Tayonun macəraları
Реж.: Мин-сунг Ким. В ролях: Робин Слэйд, Нолан Бальзер. Южная Корея, 2010 г, приключения, для детей, мультсериалы
16:55 Hava necə olacaq?
новости
17:00 м/ф Piter Pen
В волшебной стране Неверленд живет удивительный мальчик Питер Пэн, храбрец и озорник, который умеет летать по небу и категорически отказывается взрослеть. Однажды он попадает в мир людей - поиски собственной тени, которая убежала от него, приводит Питера в Лондон. Там мальчик знакомится с маленькой Венди и ее братьями Майклом и Джоном. Они поражены, что Питер Пэн летает, как птица, и следуют за ним в волшебную страну. В Неверленде детей ждет множество невероятных приключений. Простым городским ребятам, не привычным к суетной жизни в сказочном королевстве, предстоит встретиться с ватагой ребят, помощников Питера Пэна, которые также как и он не собираются становиться взрослыми. Вместе с Питером Венди и ее братья столкнуться с злобными пиратами, отправятся на поиски индейской принцессы и сразятся с демоническим капитаном Крюком… Реж.: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки. В ролях: Бобби Дрисколл, Катрин Бомонт, Ганс Конрид, Билл Томпсон, Хэзер Эйнджел, Пол Коллинз, Томми Ласки, Кэнди Кандидо, Том Конуэй, Тони Бутала. США, 1953 г, музыкальный, анимация, приключения, для семьи, фэнтези
18:15 Təbiət və biz maarifləndirci proqram
досуг, хобби
18:30 Hava necə olacaq?
новости
18:35 м/с Mexanik Rasti
Реж.: Пол Х. Браун, Рик Маршалл, Брэд Фергюсон. В ролях: Кайл Харрисон Брейткопф, Ава Престон, Сэмюэл Фараси, Аалайя Синелло, Хелен Кинг, Джейкоб Скиба, Ники Бурк, Ли Кэмерон, Роб Тинклер. Канада, 2016 г, для детей, для семьи, мультсериалы
19:00 м/ф KunqFu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
19:50 Yuxunuz şirin olsun
досуг, хобби
19:55 Hava necə olacaq?
новости
20:00 м/ф Böyük səyahət
Аист из центра доставки детей по ошибке доставляет маленького панду медведю Мик-Мику. Косолапый во всем любит порядок, поэтому решает вернуть малыша его настоящим родителям, живущим в Южном Китае. К нему присоединяется непутевый заяц Оскар, а вскоре их компания пополняется хвастливым пеликаном Дюком, трусливым волком Янусом и романтичным тигром Амуром… Реж.: Наталья Нилова. В ролях: Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Максим Галкин, Дмитрий Назаров, Татьяна Навка. Россия, США, 2019 г, анимация
21:35 м/ф Valli
«Валл-И» стал лучшим в своей категории по версиям и «Оскара», и «Золотого глобуса». Робот Валл-И, очищающий планету Земля от мусора, который оставили на ней улетевшие в космос люди, - добряк и романтик. В куче мусора он находит единственное выжившее на необитаемой земле растение. Изучать жизнь на планету прибывает робот-девочка по имени Ева - и у них завязываются отношения. Парочка путешествует в космос, знакомится с другими роботами, меняет жизнь ленивых и толстых людей космоса в лучшую сторону… Реж.: Эндрю Стэнтон. В ролях: Бен Бертт, Элисса Найт, Джефф Гарлин, Фред Уиллард, Джон Ратценбергер, Кэти Нэджими, Сигурни Уивер, Ники МакЭлрой, Гаррет Палмер, Кай Стил Смит. США, 2008 г, анимация, приключения, для семьи, фантастика
23:00 м/ф Çiyələk qızın sərgüzəştləri
Реж.: Боб Хэчкок, Майкл Хэк. В ролях: Анна Каммер, Эшли Болл, Ингрид Нилсон, Джанис Джод, Бритт МакКиллип, Андреа Либман, Пол Добсон, Скотт МакНил, Трэйси Мур. США, 2010 г, мультфильм
00:15 м/с Süngər Bob
Реж.: Алан Смарт, Пол Тиббит, Уолт Дорн. В ролях: Том Кенни, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Клэнси Браун, Ди Брэдли Бейкер, Мистер Лоуренс, Сирена Ирвин, Кэролин Лоуренс, Джилл Тэлли, Мэри Джо Кэтлетт. США, 1999 г, комедия, мультсериалы
00:30 м/с Tomas və dostları
Реж.: Дэвид Миттон, Стив Эсквит, Грег Тирнан. В ролях: Майкл Анджелис, Майкл Брэндон, Кит Викхэм, Керри Шейл, Мартин Шерман, Уильям Хоуп, Джордж Карлин, Тереза Галлахер, Гленн Рэйдж, Ринго Старр. США, Канада, Великобритания, 1984 г, для семьи, мультсериалы
02:00 х/ф Ayaz
фильмы
03:30 м/ф Böyük səyahət
Аист из центра доставки детей по ошибке доставляет маленького панду медведю Мик-Мику. Косолапый во всем любит порядок, поэтому решает вернуть малыша его настоящим родителям, живущим в Южном Китае. К нему присоединяется непутевый заяц Оскар, а вскоре их компания пополняется хвастливым пеликаном Дюком, трусливым волком Янусом и романтичным тигром Амуром… Реж.: Наталья Нилова. В ролях: Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Максим Галкин, Дмитрий Назаров, Татьяна Навка. Россия, США, 2019 г, анимация
05:00 м/с Ördəklərin əhvalatı
Реж.: Дана Террас. В ролях: Дэвид Теннант, Кейт Микуччи, Бобби Мойнахан, Токс Олагундойе, Тони Ансельмо, Бек Беннетт, Дэнни Пуди, Бен Шварц. США, 2017 г, комедия, приключения, для детей, для семьи, мультсериалы
06:20 м/с Leo və Tiq
Реж.: Александр Люткевич, Николай Козлов. В ролях: Агния Кузнецова, Александра Урсуляк, Дмитрий Назаров, Диомид Виноградов, Ксения Кутепова, Наталия Медведева, Елена Шульман. Россия, 2016 г, приключения, для семьи, мультсериалы
06:45 м/ф Ziqbi
мультфильм
07:45 Hava necə olacaq?
новости
07:50 м/с Musti
Бельгия, 2000 г, мультсериал
08:00 Biz nə fikirləşirik?
познавательное
08:15 м/с Tayonun macəraları
Реж.: Мин-сунг Ким. В ролях: Робин Слэйд, Нолан Бальзер. Южная Корея, 2010 г, приключения, для детей, мультсериалы
08:30 м/ф Fitnə
Азербайджан, 1970 г, драма, мультфильм
08:45 м/с Köməyə tələsən itlər
Реж.: Джэми Уитни. В ролях: Деван Коэн, Каллан Холли, Алекс Торн, Рон Пардо, Джули Лемье, Хуан Чайоран, Эрик Бауза, Эддисон Холли, Люсиус Хойос, Хироми Окуяма. США, Канада, 2013 г, комедия, приключения, для семьи, мультсериалы
09:10 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
09:20 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
09:35 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
10:00 м/ф Arı balası Maya
Легендарная пчелка доросла до большого экрана. Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Впрочем, в улье случилось гораздо более глобальное несчастье - похищен королевский нектар, эликсир жизни пчелиной Королевы! Советница монарха Жужжала обвиняет во всем ос и выставляет Майю их сообщницей. Вместе со своим лучшим другом Уилли отважная пчелка вынуждена отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы разыскать украденную ценность и спасти жизнь своей Королеве. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков… Реж.: Алекс Стадерманн. В ролях: Коди Смит-МакФи, Ноа Тейлор, Джеки Уивер, Ричард Роксбург, Мириам Маргулис, Энди МакФи, Джастин Кларк, Косма Шива Хаген, Коко Джек Гиллис, Нина Хаген. Австрия, Германия, 2014 г, анимация, приключения, фэнтези
10:25 м/с Tom və Cerri
Реж.: Уильям Ханна, Джозеф Барбера. В ролях: Уильям Ханна, Билли Блэтчер, Доуз Батлер. США, 1940 г, комедия, для семьи, мультсериалы
10:50 м/с Gözətçi şir
Реж.: Хауи Паркинс, Том Де Розье. В ролях: Макс Чарльз, Джошуа Раш, Даймонд Уайт, Аттикус Шаффер, Дусан Браун, Кевин Шон. США, 2015 г, мультсериалы
11:15 Qarabağ Azərbaycandır!
документальные
11:20 м/с Snupi və Çarli Braun
мультсериал
12:45 Hava necə olacaq?
новости
12:50 м/с Mexanik Rasti
Реж.: Пол Х. Браун, Рик Маршалл, Брэд Фергюсон. В ролях: Кайл Харрисон Брейткопф, Ава Престон, Сэмюэл Фараси, Аалайя Синелло, Хелен Кинг, Джейкоб Скиба, Ники Бурк, Ли Кэмерон, Роб Тинклер. Канада, 2016 г, для детей, для семьи, мультсериалы
13:15 м/с Super qanadlar
Реж.: Джош Селиг. В ролях: Логан Джей Раш, Колин Критчли, Джейкоб Шмитт, Джозеф Риччи, Джаспер Смитс, Рэйна Чэн, Мелу Людвиг, Марсело Сермак. Южная Корея, 2014 г, приключения, для детей, мультсериалы
13:35 м/ф Arı balası Maya
Легендарная пчелка доросла до большого экрана. Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Впрочем, в улье случилось гораздо более глобальное несчастье - похищен королевский нектар, эликсир жизни пчелиной Королевы! Советница монарха Жужжала обвиняет во всем ос и выставляет Майю их сообщницей. Вместе со своим лучшим другом Уилли отважная пчелка вынуждена отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы разыскать украденную ценность и спасти жизнь своей Королеве. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков… Реж.: Алекс Стадерманн. В ролях: Коди Смит-МакФи, Ноа Тейлор, Джеки Уивер, Ричард Роксбург, Мириам Маргулис, Энди МакФи, Джастин Кларк, Косма Шива Хаген, Коко Джек Гиллис, Нина Хаген. Австрия, Германия, 2014 г, анимация, приключения, фэнтези
14:00 м/ф Latte və sehrli su daşı
Латте - не такая, как остальные милые и спокойные ежи. Энергия в ней бьет ключом, а слишком яркое воображение порой не дает заснуть. Она любит сочинать и рассказывать истории, в которых сама она главная героиня, которая всегда спасает положение. И однажды, когда лесные жители обнаруживают, что магический камень пропал, и всем грозит засуха, Латте наконец-то представляется шанс проявить себя по-настоящему и вернуть камень, отобрав его из лап коварного Короля Медведя… Реж.: Мими Мэйнард, Реджина Уэлкер, Нина Велс. В ролях: Эшли Борнансин, Дэнни Фезенфельд, Лесли Л. Миллер, Байрон Марк Ньюсом, Эрик Сале, Гуннар Сайзмор. Германия, 2019 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
15:25 м/ф Qoyun Şon
Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое веселое и эпическое приключение всей жизни… Реж.: Марк Бертон. В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, Тим Хэндс, Энди Найман, Саймон Гринхолл, Эмма Тейт, Джек Полсон. Великобритания, Франция, 2015 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
15:50 м/с Streyamka və Makaronk
Реж.: Вацлав Бедржих. Чехословакия, 1988 г, комедия, мультсериал
16:00 м/с Köstəbək və Panda
Реж.: Зенг Вэйцзин. Китай, Чешская Республика, 2016 г, приключения, мультсериалы
16:15 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
16:40 м/с Tayonun macəraları
Реж.: Мин-сунг Ким. В ролях: Робин Слэйд, Нолан Бальзер. Южная Корея, 2010 г, приключения, для детей, мультсериалы
16:55 Hava necə olacaq?
новости
17:00 м/ф Piter Pen
В волшебной стране Неверленд живет удивительный мальчик Питер Пэн, храбрец и озорник, который умеет летать по небу и категорически отказывается взрослеть. Однажды он попадает в мир людей - поиски собственной тени, которая убежала от него, приводит Питера в Лондон. Там мальчик знакомится с маленькой Венди и ее братьями Майклом и Джоном. Они поражены, что Питер Пэн летает, как птица, и следуют за ним в волшебную страну. В Неверленде детей ждет множество невероятных приключений. Простым городским ребятам, не привычным к суетной жизни в сказочном королевстве, предстоит встретиться с ватагой ребят, помощников Питера Пэна, которые также как и он не собираются становиться взрослыми. Вместе с Питером Венди и ее братья столкнуться с злобными пиратами, отправятся на поиски индейской принцессы и сразятся с демоническим капитаном Крюком… Реж.: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки. В ролях: Бобби Дрисколл, Катрин Бомонт, Ганс Конрид, Билл Томпсон, Хэзер Эйнджел, Пол Коллинз, Томми Ласки, Кэнди Кандидо, Том Конуэй, Тони Бутала. США, 1953 г, музыкальный, анимация, приключения, для семьи, фэнтези
18:15 Biz nə fikirləşirik?
познавательное
18:30 Hava necə olacaq?
новости
18:35 м/с Mexanik Rasti
Реж.: Пол Х. Браун, Рик Маршалл, Брэд Фергюсон. В ролях: Кайл Харрисон Брейткопф, Ава Престон, Сэмюэл Фараси, Аалайя Синелло, Хелен Кинг, Джейкоб Скиба, Ники Бурк, Ли Кэмерон, Роб Тинклер. Канада, 2016 г, для детей, для семьи, мультсериалы
19:00 м/ф KunqFu Panda
Мечтающий о подвигах панда неожиданно получает возможность эти самые подвиги совершать, причем в неограниченных количествах: его взяли шестым в компанию великолепных бойцов, владеющих боевыми искусствами. Теперь его ждут тренировки, опасности и приключения, ибо спасение Долины Мира от злодея Тай Лунга отныне лежит на его пушистых плечах… Реж.: Марк Осборн, Джон Стивенсон. В ролях: Джек Блэк, Иэн МакШейн, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман, Джеки Чан, Сет Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс Хонг. США, 2008 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
19:25 м/с Masqalı qəhrəmanlar
Реж.: Кристиан Де Вита, Мерли-Энн Ридли, Уилсон Дос Сантос. В ролях: Джейкоб Роберт Эванюк, Кайл Харрисон Брейткопф, Эддисон Холли, Алекс Торн, Грэй Гриффин, Трек Буччино, Джули Лемье, Рон Пардо, Тристан Сэмюэл, Роберт Тинклер. США, Ирландия, Великобритания, Франция, 2015 г, фантастика, приключения, для детей, мультсериалы
19:50 Yuxunuz şirin olsun
досуг, хобби
19:55 Hava necə olacaq?
новости
20:00 м/ф Nəhəng armud haqqında inanılmaz hekayə
Спокойная жизнь Митчо и Себастьяна рушится, когда однажды в гавани они находят письмо в бутылке, посланное пропавшим мэром их городка Солби. Согласно посланию, в данный момент он находится на таинственном острове, где совершил некое грандиозное открытие. Герои должны отправиться на поиски мэра, чтобы вернуть его на родину… вместе с гигантской грушей… Реж.: Амали Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. Дания, 2017 г, анимация, приключения
21:20 м/ф Cəngəllik dəstəsi
В один прекрасный момент лесное зверье обнаруживает, что посреди их территории выросла огромная живая изгородь - двуногие существа, видать, подобрались совсем близко. Бояться? Убегать? Самое умное - извлечь из ситуации пользу! Хитрый енот учит наивных друзей добывать еду у людей в коттеджном поселке, преследуя при этом собственные цели. Сценарий к мультфильму написал автор «Побега из курятника», режиссурой занимался создатель «Муравья Антца», продюсировал - Спилберг… Реж.: Тим Джонсон, Кэри Киркпатрик. В ролях: Брюс Уиллис, Гарри Шендлинг, Стив Карелл, Ванда Сайкс, Уильям Шетнер, Ник Нолти, Томас Хейден Черч, Эллисон Дженни, Юджин Леви, Кэтрин О’Хара. США, 2006 г, комедия, анимация, приключения, для семьи
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика