ФОРУМ IPTVX|one | EPG | EPG LITE (без описаний передач)

Платные провайдеры IPTV | Предложить канал в EPG

Последнее обновление файла EPG: 20.05.2022 07:28 MSK📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ

Логотип канала
5 TV (Армения)

⚠При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="5-am"
💠 Программа показана из текущего файла EPG
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
01:25 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
02:15 т/с Հ/Ս
02:40 т/с Հ/Ս
03:05 Դի Բի Կուպերի առեղծվածը
04:35 Պայթեցնելով պատմությունը. Աշխարհի յոթ հրաշալիքնրը
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Երաժշական տեսահոլովակներ
07:30 Հայլուր
08:15 Երաժշական տեսահոլովակներ
08:25 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Լանցետը
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Շահրազադ. Չպատմված պատմություններ
14:10 Հոպլա շոու
14:30 Սպասիր ինձ
15:20 Մանֆի շոփ
15:30 Վ/ֆ
17:30 Հայլուր
18:10 Երաժշտական պատմություններ
18:40 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
19:30 Հայլուր
20:20 Սինթեզ
21:45 Դեպի մեծ ռինգ
22:10 Սպանել Հիտլերին
00:00 Աֆիշ
00:10 Հայլուր
00:55 Մանֆի շոփ
01:05 т/с Հ/Ս
01:30 т/с Հ/Ս
01:55 т/с Հ/Ս
02:20 American Genius
02:45 American Genius
03:10 Մաքլարեն
04:45 Մեծության որոնումներով
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Երաժշական տեսահոլովակներ
07:30 Հայլուր
08:15 Մանֆի շոփ
08:25 м/с Շահրազադ. Չպատմված պատմություններ
09:15 Հոպլա շոու
09:35 Երաժշական տեսահոլովակներ
09:50 м/ф Հաղթողը
11:20 Աֆիշ
11:30 Վ/ֆ
11:45 Երաժշտական պատմություններ
12:15 Կյանք և ազատություն
12:30 Վ/ֆ
13:10 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
14:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
14:50 Մանֆի շոփ
15:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
15:50 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
16:40 Դեպի մեծ ռինգ
17:05 Մնացածը քաղաքականություն է
17:30 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
18:15 Սինթեզ
19:30 Հայլուր
20:20 Պատմության առջև
21:40 х/ф Ստորաբաժանում
23:25 Աֆիշ
23:35 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
01:25 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
02:15 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
03:05 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
03:55 Պատմության առջև
05:15 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
05:15 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
05:15 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
05:15 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
05:15 Արյունոտ լուսնի առեղծվածը
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:25 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 Սոս Սարգսյան. Մարդը
09:30 Երաժշտական պատմություններ
10:00 Օրագիր
10:30 Միստիկ երկիր Առան
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 Կյանք և ազատություն
13:25 Վ/ֆ
13:40 х/ф Հին զենքը
14:30 Հայլուր
15:00 х/ф Հին զենքը
15:50 х/ф Հին զենքը
16:40 х/ф Հին զենքը
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 т/с Լանցետը
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
21:15 Հարցազրույց
21:40 х/ф Իսկ արշալույսերն այստեղ խաղաղ են
23:30 Աֆիշ
23:40 т/с Հ/Ս
00:05 Հայլուր
00:50 Մանֆի շոփ
01:00 т/с Լանցետը
01:50 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
02:40 Բոբ Մարլի
05:05 Վ/ֆ
05:05 Վ/ֆ
05:05 Վ/ֆ
05:05 Վ/ֆ
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
08:10 Հոպլա շոու
08:20 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Լանցետը
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 т/с Մի՛ լքիր ինձ
14:00 Պայթեցնելով պատմությունը
14:30 Հայլուր
15:10 т/с Լավատեսները
16:05 Ֆրանսիական հեղափոխությունը
17:00 American Genius
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 т/с Լանցետը
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:15 Հարցազրույց
21:40 Բառերէն
21:45 т/с Լավատեսները
22:35 American Genius
23:05 Աֆիշ
23:15 т/с Հ/Ս
23:40 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 т/с Լանցետը
01:25 т/с Բարբարոսները
02:15 т/с Հ/Ս
02:40 Քաղաքական սպանության արվեստը
04:10 Մարտին Լյութեր Քինգ. Թագավորն առանց թագավորության
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:10 Հոպլա շոու
08:20 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Լանցետը
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 т/с Մի՛ լքիր ինձ
14:00 American Genius
14:30 Հայլուր
15:10 т/с Լավատեսները
16:10 Սինթեզ
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 т/с Լանցետը
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:15 Հարցազրույց
21:40 Բառերէն
21:45 т/с Լավատեսները
22:35 American Genius
23:05 Աֆիշ
23:15 т/с Հ/Ս
23:40 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 т/с Լանցետը
01:25 т/с Բարբարոսները
02:15 т/с Հ/Ս
02:40 т/с Հ/Ս
03:05 Դի Բի Կուպերի առեղծվածը
04:30 Մաքլարեն
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:10 Հոպլա շոու
08:20 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Լանցետը
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 т/с Մի՛ լքիր ինձ
14:00 Դեպի մեծ ռինգ
14:30 Հայլուր
15:10 т/с Լավատեսները
16:05 т/с Բարբարոսները
17:00 American Genius
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 т/с Լանցետը
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:15 Հարցազրույց
21:40 Բառերէն
21:45 т/с Լավատեսները
22:35 American Genius
23:05 Աֆիշ
23:15 т/с Հ/Ս
23:40 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 т/с Լանցետը
01:25 т/с Բարբարոսները
02:15 т/с Հ/Ս
02:40 т/с Հ/Ս
03:05 Թենիսի հանճարները
04:45 Նատալիա Օրեյրո
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:10 Հոպլա շոու
08:20 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 х/ф Ողջույն «Կատյուշայից»
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Լանցետը
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 т/с Մի՛ լքիր ինձ
14:00 American Genius
14:30 Հայլուր
15:10 т/с Լավատեսները
16:05 т/с Բարբարոսները
17:00 American Genius
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 Դեմ դիմաց
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:15 Հարցազրույց
21:40 Բառերէն
21:45 т/с Լավատեսները
22:35 American Genius
23:05 Աֆիշ
23:15 т/с Հ/Ս
23:40 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 т/с Բարբարոսները
01:25 т/с Բարբարոսները
02:15 т/с Հ/Ս
02:40 т/с Հ/Ս
03:05 Մեծության որոնումներով
04:20 Ուիթնի. Ինքս ինձ հետ
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:10 Երաժշական տեսահոլովակներ
08:25 м/с Մումի թրոլների հովիտը
08:50 Մանֆի շոփ
09:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
09:50 Կարճ ասած
10:00 Օրագիր
10:35 т/с Մի՛ լքիր ինձ
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
14:15 Հոպլա շոու
14:35 Մանֆի շոփ
14:45 Մայքլ Ջեքսոն. Փոփ կուռքի կյանքը
17:30 Հայլուր
18:10 Երաժշտական պատմություններ
18:40 т/с Բարբարոսները
19:30 Հայլուր
20:20 Սինթեզ
21:45 Դեպի մեծ ռինգ
22:10 х/ф Ստորաբաժանում
23:55 Աֆիշ
00:10 Հայլուր
00:55 Մանֆի շոփ
01:05 т/с Հ/Ս
01:30 т/с Հ/Ս
01:55 т/с Հ/Ս
02:20 т/с Հ/Ս
02:45 т/с Հ/Ս
03:10 Վ/ֆ
04:40 Վիվիան Մեյերի հետքերով
06:00 м/с Մումի թրոլների հովիտը
07:15 Աֆիշ
07:25 Երաժշական տեսահոլովակներ
07:30 Հայլուր
08:15 Մանֆի շոփ
08:25 м/с Մումի թրոլների հովիտը
09:40 Հոպլա շոու
10:00 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
12:25 Աֆիշ
12:40 х/ф Բեթհովեն
14:10 т/с Սիրո երկու բևեռը
15:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
15:50 Մանֆի շոփ
16:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
16:50 т/с Սիրո երկու բևեռը
17:40 Դեպի մեծ ռինգ
18:10 Սինթեզ
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:10 т/с Բարբարոսները
22:00 х/ф Ռոբին Հուդ
00:15 Աֆիշ
00:25 Հայլուր
01:25 Մանֆի շոփ
01:35 т/с Սիրո երկու բևեռը
02:25 т/с Սիրո երկու բևեռը
03:15 т/с Սիրո երկու բևեռը
04:05 т/с Սիրո երկու բևեռը
04:55 Ֆիլմ սուրճի մասին
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
07:15 Աֆիշ
07:25 Հայլուր
08:15 Հոպլա շոու
08:25 Մանֆի շոփ
08:35 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
09:25 Էմի
11:30 Հայլուր
12:00 Աֆիշ
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
13:00 Հոպլա շոու
13:10 т/с Անմեղության ավարտը
14:00 Պայթեցնելով պատմությունը
14:30 Հայլուր
15:10 т/с Լավատեսները
16:05 т/с Բարբարոսները
17:00 American Genius
17:30 Հայլուր
18:10 Կարճ ասած
18:20 т/с Լանցետը
19:15 Հոպլա շոու
19:30 Հայլուր
20:20 т/с Բարբարոսները
21:15 Հարցազրույց
21:40 Բառերէն
21:45 т/с Լավատեսները
22:35 American Genius
23:05 Աֆիշ
23:15 Հիտլերի մերձավորները
23:40 Հայլուր
00:25 Մանֆի շոփ
00:35 т/с Լանցետը
01:25 т/с Բարբարոսները
02:15 Հիտլերի մերձավորները
02:40 Դառնալով Ուորեն Բաֆեթ
04:05 Մարտին Լյութեր Քինգ. Թագավորն առանց թագավորության
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:10 Հոպլա շոու
тв-шоу
08:20 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
08:50 Մանֆի շոփ
телемагазин
09:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
Реж.: Роман Бровко. В ролях: Александр Пашков, Наталья Доля, Виталина Библив, Игорь Рубашкин, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Клавдия Дрозд-Бунина, Владислав Онищенко, Денис Роднянский, Ирина Стежка, Александр Попов. Украина, 2018 г, мелодрама
09:50 Կարճ ասած
тв-шоу
10:00 Օրագիր
тв-шоу
10:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
11:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
12:00 Աֆիշ
досуг, хобби
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
Реж.: Лэйн Луэрас, Джеймс Вуттон, Майкл Маллен. В ролях: Мик Вингерт, Гуннар Сайзмор, Эми Хилл, Джеймс Хонг, Чериз Буф. США, 2018 г, комедия, боевик, фэнтези, мультсериал
13:00 Հոպլա շոու
тв-шоу
13:10 т/с Անմեղության ավարտը
драма, сериалы
14:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
14:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
15:10 т/с Լավատեսները
Реж.: Алексей Попогребский. В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров, Марта Кесслер (Тимофеева), Анатолий Белый, Евгения Брик, Екатерина Шумакова, Юрий Кузнецов, Максим Виторган, Петр Рыков, Маргарита Адаева, Андрей Смирнов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон, Владислав Ветров, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артем Волобуев, Андреас Муньос, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов. Россия, 2017 г, драма, мелодрама, история, приключения
16:05 т/с Բարբարոսները
Реж.: Барбара Эдер, Стивен Ст. Леджер. В ролях: Гаэтано Ароника, Лоуренс Рапп, Джинн Гурсо, Джереми Миликер, Дэвид Шуттер, Бернхард Шюц, Сергей Онопко, Флориан Шмидтке, Ева Верена Мюллер, Никки фон Темпелхофф, Даниэль Донской. Германия, 2020 г, драма, боевик, история, приключения
17:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
17:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
18:10 Կարճ ասած
тв-шоу
18:20 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
19:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 т/с Բարբարոսները
Реж.: Барбара Эдер, Стивен Ст. Леджер. В ролях: Гаэтано Ароника, Лоуренс Рапп, Джинн Гурсо, Джереми Миликер, Дэвид Шуттер, Бернхард Шюц, Сергей Онопко, Флориан Шмидтке, Ева Верена Мюллер, Никки фон Темпелхофф, Даниэль Донской. Германия, 2020 г, драма, боевик, история, приключения
21:15 Հարցազրույց
Հաղորդաշարն անդրադառնում է հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կարևոր հիմնախնդիրների. ток-шоу
21:40 Բառերէն
познавательное
21:45 т/с Լավատեսները
Реж.: Алексей Попогребский. В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров, Марта Кесслер (Тимофеева), Анатолий Белый, Евгения Брик, Екатерина Шумакова, Юрий Кузнецов, Максим Виторган, Петр Рыков, Маргарита Адаева, Андрей Смирнов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон, Владислав Ветров, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артем Волобуев, Андреас Муньос, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов. Россия, 2017 г, драма, мелодрама, история, приключения
22:35 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
23:05 Աֆիշ
досуг, хобби
23:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
23:40 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
00:25 Մանֆի շոփ
телемагазин
00:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
01:25 т/с Բարբարոսները
Реж.: Барбара Эдер, Стивен Ст. Леджер. В ролях: Гаэтано Ароника, Лоуренс Рапп, Джинн Гурсо, Джереми Миликер, Дэвид Шуттер, Бернхард Шюц, Сергей Онопко, Флориан Шмидтке, Ева Верена Мюллер, Никки фон Темпелхофф, Даниэль Донской. Германия, 2020 г, драма, боевик, история, приключения
02:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
02:40 Արիանա Գրանդե
биография, музыка, документальные
04:10 Պելե
биография, документальные
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:10 Հոպլա շոու
тв-шоу
08:20 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
08:50 Մանֆի շոփ
телемагазин
09:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
Реж.: Роман Бровко. В ролях: Александр Пашков, Наталья Доля, Виталина Библив, Игорь Рубашкин, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Клавдия Дрозд-Бунина, Владислав Онищенко, Денис Роднянский, Ирина Стежка, Александр Попов. Украина, 2018 г, мелодрама
09:50 Կարճ ասած
тв-шоу
10:00 Օրագիր
тв-шоу
10:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
11:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
12:00 Աֆիշ
досуг, хобби
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
Реж.: Лэйн Луэрас, Джеймс Вуттон, Майкл Маллен. В ролях: Мик Вингерт, Гуннар Сайзмор, Эми Хилл, Джеймс Хонг, Чериз Буф. США, 2018 г, комедия, боевик, фэнтези, мультсериал
13:00 Հոպլա շոու
тв-шоу
13:10 т/с Անմեղության ավարտը
драма, сериалы
14:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
14:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
15:10 т/с Լավատեսները
Реж.: Алексей Попогребский. В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров, Марта Кесслер (Тимофеева), Анатолий Белый, Евгения Брик, Екатерина Шумакова, Юрий Кузнецов, Максим Виторган, Петр Рыков, Маргарита Адаева, Андрей Смирнов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон, Владислав Ветров, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артем Волобуев, Андреас Муньос, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов. Россия, 2017 г, драма, мелодрама, история, приключения
16:10 Սինթեզ
познавательное
17:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
18:10 Կարճ ասած
тв-шоу
18:20 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
19:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
21:15 Հարցազրույց
Հաղորդաշարն անդրադառնում է հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կարևոր հիմնախնդիրների. ток-шоу
21:40 Բառերէն
познавательное
21:45 т/с Լավատեսները
Реж.: Алексей Попогребский. В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров, Марта Кесслер (Тимофеева), Анатолий Белый, Евгения Брик, Екатерина Шумакова, Юрий Кузнецов, Максим Виторган, Петр Рыков, Маргарита Адаева, Андрей Смирнов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон, Владислав Ветров, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артем Волобуев, Андреас Муньос, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов. Россия, 2017 г, драма, мелодрама, история, приключения
22:35 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
23:05 Աֆիշ
досуг, хобби
23:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
23:40 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
00:25 Մանֆի շոփ
телемагазин
00:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
01:25 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
02:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
02:40 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
03:05 Միշել Օբամա. Իմ պատմությունը
Реж.: Надя Халлгрен. США, 2020 г, биография, документальные
04:30 Վ/ֆ
документальный сериал
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:10 Հոպլա շոու
тв-шоу
08:20 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
08:50 Մանֆի շոփ
телемагазин
09:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
Реж.: Роман Бровко. В ролях: Александр Пашков, Наталья Доля, Виталина Библив, Игорь Рубашкин, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Клавдия Дрозд-Бунина, Владислав Онищенко, Денис Роднянский, Ирина Стежка, Александр Попов. Украина, 2018 г, мелодрама
09:50 Կարճ ասած
тв-шоу
10:00 Օրագիր
тв-шоу
10:30 գովազդ
реклама
10:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
11:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
12:00 Աֆիշ
досуг, хобби
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
Реж.: Лэйн Луэрас, Джеймс Вуттон, Майкл Маллен. В ролях: Мик Вингерт, Гуннар Сайзмор, Эми Хилл, Джеймс Хонг, Чериз Буф. США, 2018 г, комедия, боевик, фэнтези, мультсериал
13:00 Հոպլա շոու
тв-шоу
13:10 т/с Անմեղության ավարտը
драма, сериалы
14:00 Դեպի մեծ ռինգ
спорт, досуг, хобби
14:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
15:10 т/с Լավատեսները
Реж.: Алексей Попогребский. В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров, Марта Кесслер (Тимофеева), Анатолий Белый, Евгения Брик, Екатерина Шумакова, Юрий Кузнецов, Максим Виторган, Петр Рыков, Маргарита Адаева, Андрей Смирнов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон, Владислав Ветров, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артем Волобуев, Андреас Муньос, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов. Россия, 2017 г, драма, мелодрама, история, приключения
16:05 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
17:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
17:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
18:10 Կարճ ասած
тв-шоу
18:20 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
19:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
21:15 Հարցազրույց
Հաղորդաշարն անդրադառնում է հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կարևոր հիմնախնդիրների. ток-шоу
21:40 Բառերէն
познавательное
21:45 т/с Վոսկրեսենսկի
Реж.: Дмитрий Петрунь. В ролях: Юрий Колокольников, Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Анна Панфилова, Максим Лагашкин, Алексей Байдаков, Аркадий Коваль, Андрей Назимов, Игорь Грабузов, Кирилл Рубцов, Валентина Ляпина, Екатерина Кукуй, Екатерина Ильина, Андрей Некрасов. Россия, 2021 г, криминал, детектив
22:35 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
23:05 Աֆիշ
досуг, хобби
23:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
23:40 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
00:25 Մանֆի շոփ
телемагазин
00:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
01:25 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
02:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
02:40 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
03:05 Վ/ֆ
документальный сериал
04:35 Վիվիան Մեյերի հետքերով
Вивиан Майер всю жизнь работала няней, однако после смерти среди ее вещей было обнаружено около 100 000 фотографий, некоторые из которых являются настоящими шедеврами. Эта находка сделала Майер одной из величайших фотографов XX века. Этот фильм рассказывает о жизни женщины, которая вела такую необычную двойную жизнь… Реж.: Джон Малуф, Чарли Сискел. В ролях: Вивиан Майер, Джон Малуф, Фил Донахью. США, 2013 г, биография, детектив, документал
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:10 Հոպլա շոու
тв-шоу
08:20 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
08:50 Մանֆի շոփ
телемагазин
09:00 т/с Սիրո երկու բևեռը
Реж.: Роман Бровко. В ролях: Александр Пашков, Наталья Доля, Виталина Библив, Игорь Рубашкин, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Клавдия Дрозд-Бунина, Владислав Онищенко, Денис Роднянский, Ирина Стежка, Александр Попов. Украина, 2018 г, мелодрама
09:50 Կարճ ասած
тв-шоу
10:00 Օրագիր
тв-шоу
10:35 т/с Լանցետը
Реж.: Елена Николаева. В ролях: Павел Трубинер, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Полина Агуреева, Иван Жидков, Дмитрий Блохин, Софья Синицына, Григорий Зельцер, Иван Агапов, Дмитрий Калязин. Россия, 2019 г, драма, детектив
11:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
12:00 Աֆիշ
досуг, хобби
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
Реж.: Лэйн Луэрас, Джеймс Вуттон, Майкл Маллен. В ролях: Мик Вингерт, Гуннар Сайзмор, Эми Хилл, Джеймс Хонг, Чериз Буф. США, 2018 г, комедия, боевик, фэнтези, мультсериал
13:00 Հոպլա շոու
тв-шоу
13:10 т/с Անմեղության ավարտը
драма, сериалы
14:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
14:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
15:10 т/с Վոսկրեսենսկի
Реж.: Дмитрий Петрунь. В ролях: Юрий Колокольников, Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Анна Панфилова, Максим Лагашкин, Алексей Байдаков, Аркадий Коваль, Андрей Назимов, Игорь Грабузов, Кирилл Рубцов, Валентина Ляпина, Екатерина Кукуй, Екатерина Ильина, Андрей Некрасов. Россия, 2021 г, криминал, детектив
16:05 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
17:00 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
17:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
18:10 Կարճ ասած
тв-шоу
18:20 Դեմ դիմաց
ток-шоу
19:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
21:15 Հարցազրույց
Հաղորդաշարն անդրադառնում է հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կարևոր հիմնախնդիրների. ток-шоу
21:40 Բառերէն
познавательное
21:45 т/с Վոսկրեսենսկի
Реж.: Дмитрий Петрунь. В ролях: Юрий Колокольников, Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Анна Панфилова, Максим Лагашкин, Алексей Байдаков, Аркадий Коваль, Андрей Назимов, Игорь Грабузов, Кирилл Рубцов, Валентина Ляпина, Екатерина Кукуй, Екатерина Ильина, Андрей Некрасов. Россия, 2021 г, криминал, детектив
22:35 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
23:05 Աֆիշ
досуг, хобби
23:15 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
23:40 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
00:25 Մանֆի շոփ
телемагазин
00:35 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
01:25 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
02:15 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
02:40 American Genius
Реж.: Ричард Лопез, Пол Абаскал. В ролях: Хасани Иса. США, 2015 г, документал
03:05 Նատալիա Օրեյրո
биография, документальные
04:20 Լսի՛ր ինձ, Մարլո՛ն
Документальный фильм, в основу которого положены сотни часов аудиозаписей, которые Марлон Брандо делал в течение своей жизни… Реж.: Стивен Райли. В ролях: Марлон Брандо. Великобритания, 2015 г, биография, документал
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:10 Երաժշական տեսահոլովակներ
музыка
08:25 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
08:50 Մանֆի շոփ
телемагазин
09:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
09:50 Կարճ ասած
тв-шоу
10:00 Օրագիր
тв-шоу
10:35 т/с Անմեղության ավարտը
драма, сериалы
11:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
12:00 Աֆիշ
досуг, хобби
12:10 м/с Քունգ Ֆու Պանդա. Ճակատագրի թաթիկները
Реж.: Лэйн Луэрас, Джеймс Вуттон, Майкл Маллен. В ролях: Мик Вингерт, Гуннар Сайзмор, Эми Хилл, Джеймс Хонг, Чериз Буф. США, 2018 г, комедия, боевик, фэнтези, мультсериал
14:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
14:35 Մանֆի շոփ
телемагазин
14:45 Դիանայի պատմությունը
Великобритания, 2017 г, биография, документальные
17:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
18:10 Երաժշտական պատմություններ
музыка, досуг, хобби
18:40 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 Սինթեզ
познавательное
21:45 Դեպի մեծ ռինգ
спорт, досуг, хобби
22:10 х/ф Թագավորի գամբիտը
История школьного учителя Марио Мартинеса, который поверил в шахматную команду средней школы Майами Джексон и привел ее к победе в национальном чемпионате США по шахматам. Благодаря вере Мартинеса ученики смогли преодолеть не только расовые и социальные предрассудки, но и собственную неуверенность в себе. «Королевский гамбит» - драма Джона Легуизамо, основанная на реальных событиях… Реж.: Джон Легуизамо. В ролях: Джон Легуизамо, Рэйчел Бэй Джонс, Майкл Кеннет Уильямс, Коруин С. Тагглс, Хорхе Лендеборг мл. Энджел Бисмарк Куриэль, Уилл Хочман, Рамсес Хименес. США, 2020 г, драма, спорт
00:00 Աֆիշ
досуг, хобби
00:10 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
00:55 Մանֆի շոփ
телемагазин
01:05 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
01:30 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
01:55 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
02:20 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
02:45 Հիտլերի մերձավորները
Великобритания, 2018 г, документальный сериал
03:10 Մեծության որոնումներով
Документальный фильм «В поисках величия» исследует секреты гениальности через призму личных историй величайших спортсменов всех времен, среди которых - Уэйн Грецки, Пеле, Джерри Райс, Мухаммад Али, Серена Уильямс, Майкл Джордан и др… Реж.: Гейб Польски. В ролях: Уэйн Гретцки, Джерри Райс, Пеле, Кен Робинсон, Дэвид Эпштейн. США, 2018 г, документал
04:25 Թենիսի հանճարները
спорт, документальный сериал
06:00 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
07:15 Աֆիշ
досуг, хобби
07:25 Երաժշական տեսահոլովակներ
музыка
07:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
08:15 Մանֆի շոփ
телемагазин
08:25 м/с Ֆորսաժ. Լրտեսական մրցարշավ
Реж.: Мика Гуннелл, Джеймс Янг, Джордж Гипсон. В ролях: Тайлер Пози, Чихай Чунг, Хорхе Диас, Люк Янблад, Камилль Рэмси, Рене Голдсберри, Тру Валентино, Фред Таташиор, Пол Уайт, Авриэль Корти. США, 2019 г, драма, комедия, боевик, криминал, для семьи, мультсериал
09:15 Հոպլա շոու
тв-шоу
09:35 м/ф Յոթ ծովերի նավապետը
Веселый и бесстрашный капитан Шарки и его бессменная команда отправляются навстречу невероятным приключениям. В процессе герои поймут, что не так важно быть смелым пиратом, как хорошим другом… Реж.: Ян Штольц, Хьюберт Вейланд. В ролях: Норман Эндрес, Жюль Херман, Антон Петцольд, Аксель Праль, Ребекка Уолш. Германия, 2018 г, комедия, боевик, анимация, мюзикл, приключения, для семьи
10:55 м/ф Թռչող գորգը
Ходжа - маленький житель Пьорта, который мечтает о приключениях и путешествиях. И вот однажды он встречает купца ЭльФазу, который предлагает ему отправиться в большой город на ковре-самолете в обмен на то, что мальчик вернет ему его внучку… Реж.: Карстен Килерих. В ролях: Вибеке Духолм, Петер Фрёдин, Эрик Холми, Ребекка Ронде Килерич, Сонни Лэхи, Туре Линдхардт, Майкл Суков Мардорф, Сьюзи Пауэр, Биргитте Рааберг, Ларс Ранте. Дания, 2018 г, анимация, для семьи
12:15 Աֆիշ
досуг, хобби
12:25 м/ф Ջունգլիների եղբայրությունը
В ролях: Арарат Кещян, Андрей Рожков, Говинда, Акшай Кханна, Боман Ирани, Прем Чопра. Индия, 2011 г, мультфильм
14:00 Երաժշտական պատմություններ
музыка, досуг, хобби
14:30 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
15:15 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
16:00 Մանֆի շոփ
телемагазин
16:10 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
16:55 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
17:45 Դեպի մեծ ռինգ
спорт, досуг, хобби
18:10 Սինթեզ
познавательное
19:30 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
20:20 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
21:10 х/ф Լրտեսը
Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы… Реж.: Пол Фиг. В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт, Бобби Каннавале, Эллисон Дженни, Морена Баккарин, Фифти Сент, Уилл Юн Ли, Питер Серафинович, Андрей Данилко (Верка Сердючка). США, 2015 г, комедия, боевик, криминал
22:00 х/ф Աստծո մարդը
Фильм об одном из самых почитаемых в Греции святых Нектарии Эгинском, которому при жизни выпало немало испытаний. Епископ Александрийской православной церкви Нектарий прошел долгий путь от диакона до епископа, пережил предательство и изгнание, лишения и полное забвение, чтобы вновь начать все сначала… Реж.: Елена Попович. В ролях: Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотирополо, Микки Рурк, Павлос Куртидис, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас, Бабис Ястреб Константину, Константин Симсирис, Кариофиллия Карабети, Сэмюэл Акинола. Греция, 2021 г, драма, биография
23:55 Աֆիշ
досуг, хобби
00:05 Հայլուր
Լուրերի հիմնական թողարկում, որտեղ տեղ են գտնում օրվա կարևոր իրադարձությունները. новости
01:05 Մանֆի շոփ
телемагазин
01:15 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
02:00 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
02:45 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
03:30 т/с Փոխնակ Մայրը
Реж.: Артем Арутюнян. В ролях: Маринка Хачатрян, Овак Галоян, Овак Галоян мл. Елена Борисенко, Айк Петросян, Тамара Геворгян, Ева Багдасарян, Лия Захарян, Тигран Нерсисян. Армения, 2016 г, драма, сериалы
04:15 Ուիթնի. Ինքս ինձ հետ
Реж.: Ник Брумфилд, Руди Долезал. Великобритания, США, 2017 г, биография, музыка, документальные
📺 НАЗАД К СПИСКУ КАНАЛОВ
Яндекс.Метрика